Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia dla studentów
Przeniesione konsultacje - Mirosław Czapiewski »
Konsultacje z dnia 30.09.2020 zostają przeniesione na 29.09.2020 godz. 09.00-09.45
Terminy seminarium: dr Danuta Gaik-Pokojska »

Seminarium magisterskie N52-05

Promotor: dr Danuta Gaik-Pokojska

Semestr zimowy 2020/2021

Lp.

Data

Dzień

Od-do

Liczba godzin

  1.  

26.09.2020

Sobota

17.00-19.30

3

  1.  

10.10.2020

Sobota

17.00-19.30

3

  1.  

24.10.2020

Sobota

17.00-19.30

3

  1.  

08.11.2020

Niedziela

17.45-19.30

2

  1.  

06.12.2020

Niedziela

15.15-16.45

2

  1.  

16.01.2021

Sobota

17.00-18.30

2

 

Seminarium magisterskie z dr Joanną Sadkowską »

Seminarium magisterskie z dr Joanną Sadkowską po uzgodnieniu z seminarzystami odbędzie się w formie zdalnej.

Przeniesione konsultacje - Piotr Walentynowicz »
Konsultacje z dnia 23.09.2020 zostają przeniesione na 29.09.2020 godz. 10.00-10.30
Zaliczenia u dr Renaty Płoskiej »

Wszystkie zaliczenia oraz egzaminy u dr Renaty Płoskiej odbywają się w formie zdalnej. 

Konsultacje dr. Piotra Pisarewicza »

Konsultacje dr. Piotra Pisarewicza odbywają się stacjonarnie, na Wydziale Zarządzania i w tym samym czasie online.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY4YjQ5OTUtMWY0Yi00ZDQ5LTk0MzAtZmUyYTY5ZGYzYWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%227a47abdf-9178-4f65-91a3-0163d13cfcd0%22%7d

Konsultacje w Katerdze Inwestycji i Nieruchomości »

Wszystkie konsultacje w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w semestrze zimowym odbywają się on-line. Linki do spotkań w aplikacji MSTeams znajdują się na stronie: https://wzr.ug.edu.pl/inwestycje/index.php?str=285

 

Konsultacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw »

Drodzy Studenci!

Konsultacje dr Czerwińskiej odbywają się stacjonarnie, w pokoju 221 według terminów podanych na stronie. Wszystkie pozostałe konsultacje odbywają się online za pośrednictwem MS TEAMS.