Strona główna » Studia
Studia
Seminaria licencjackie

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
dr Sylwia Badowska
Zakres programowy:

The topics of the seminar include issues of product policy, marketing communication and marketing management.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Robert Bęben
Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
dr Tomasz Dryl
Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia nowoczesnych form komunikacji, mediów społecznościowych, relacji z klientami, analiz marketingowych na rynkach konsumpcyjnych.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
dr Wioleta Dryl
Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia reklamy, audytu marketingowego, marketingu mix, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
dr Anna Dziadkiewicz
Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
dr Urszula Kęprowska
Zakres programowy:

Event marketing, tourism promotion, experience economy, marketing management, marketing communication, service marketing. 

seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Marketing
Prowadzący:
dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia badań marketingwych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.