Strona główna » Studia
Studia
Seminaria licencjackie

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zarządzanie organizacjami

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Problematyka zmian organizacyjnych (metody, przebieg i opory ludzi).
 2. Komunikowanie się w organizacji.
 3. Kultura organizacji.
 4. Projektowanie organizacji „uczącej się”.
 5. Zarządzanie wiedzą.
 6. Ryzyko personalne.
 7. Zarządzanie kapitałem ludzkim.
 8. Kompetencje (profil, kształtowanie).
 9. Wartościowanie pracy.
 10. Opisy stanowisk pracy.
 11. Systemy ocen pracowniczych.
 12. Analiza i doskonalenie systemów motywacyjnych, analiza systemu szkoleń.
 13. Systemy rekrutacji.
 14. Projektowanie struktur.

Przedmiotem badań mogą być wszelkie instytucje, np. przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, handlowe, urzędy, szpitale.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
dr Wiesław Jaworski
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zarządzanie w organizacjach

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Narzędzia zarządzania i związki między nimi,
 2. Problemy pracy kierowniczej ze szczególnym wyeksponowaniem stylów kierowania, elastyczności stylów oraz warunków ich racjonalnego stosowania,
 3. Zarządzanie strategiczne i problemy dotyczące formułowania strategii, metody analizy strategicznej, planowania strategicznego, analizy i oceny konkurencyjności produktów,
 4. Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, wymiary struktury, analiza i ocena jej sprawności, warunki centralizacjii decentralizacji, analiza rozpiętości kierowania,
 5. Motywowanie ze szczególnym wyeksponowaniem problemów dotyczących jego skuteczności, organizacja procesu, analiza i ocena stosowania motywujących form organizacji pracy, warunki skutecznego motywowania przez płace oraz stosowania motywacji pozapłacowej,
 6. Organizacja procesu kontroli,
 7. Rozwój i zmiany w organizacji, analiza i ocena sprawności procesu zmiany, opory ludzkie w procesie zmiany organizacyjnej.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
dr Wojciech Machel
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Strategie organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia organizacji.
 2. Zarządzanie strategiczne.
 3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej.
 4. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
 5. Kulturowe uwarunkowania zarządzania.
 6. Analiza strategiczna.
 7. Strategiczna karta wyników (BSC).
 8. Sukces organizacji.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
prof. dr hab. Ryszard Rutka
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zarządzanie organizacjami

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Analiza, funkcjonowanie i projektowanie systemów zarządzania całymi przedsiębiorstwami oraz poszczególnymi funkcjami (produkcją, sprzedażą, przygotowaniem produkcji itp.).
 2. Analiza i projektowanie systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (materialnymi, finansowymi, ludzkimi, informacyjnymi).
 3. Zarządzanie projektami i procesami.
 4. Analiza i projektowanie zarządzania zdecentralizowanego (w tym zarządzania przez budżety).
 5. Analiza i diagnoza stylów kierowania, ról kierowniczych, kultury organizacji, kwalifikacji menedżerskich.
 6. Analiza i projektowanie organizacji.

Przedmiotem badań mogą być przedsiębiorstwa przemysłowe, transportowe, budowlane, usługowe, handlowe; urzędy, szpitale i inne jednostki użyteczności publicznej.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Jarosław Waśniewski
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Modele biznesu w zarządzaniu organizacjami

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywacja i kontrola,
 2. Metody i techniki projektowania systemów oraz procesów zarządzania, jak np. struktura organizacyjna, dokumentacja organizacyjna, proces kadrowy, w tym systemy motywacyjne, itp.
 3. Modele biznesu – uwarunkowania oraz mechanizmy wpływające na ich wykorzystanie,
 4. Strategie rozwoju, biznes plany przedsięwzięć prowadzące do restrukturyzacji organizacji,
 5. Alianse strategiczne oraz różnorakie formy konfiguracji działalności organizacji.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Menedżer
Prowadzący:
dr Beata Wierzbicka
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
 4. Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa
 5. Rola menedżera w kształtowaniu marki