Strona główna » Studia
Studia
Praca dyplomowa


Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest złożyć w Sekretariacie odpowiedniej Katedry/Instytutu na 2 tygodnie przed planowaną obroną:

  • 2 egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowanej  jednostronnie (dla promotora i recenzenta)
  • 1 egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie i zbindowany (do archiwum)
  • w każdym egzemplarzu pracy konieczne jest umieszczenie oświadczenia o samodzielności wykonania pracy dyplomowej.
  • wersję elektroniczną na płycie CD (MS WORD + PDF + FORMULARZ XML). Na płycie musi być złożony podpis promotora poświadczający zgodność pracy dyplomowej wersji papierowej z elektroniczną.
  • uiścić opłatę za dyplom przez portal studenta w wysokości 60 zł (student otrzyma dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w j. polskim) 
  • w celu uzyskania odpisu dyplomu w j. angielskim student zobowiązany jest do złożenia wniosku w odpowiednim dziekanacie najpóźniej w dniu obrony (wówczas student otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z jednym odpisem dyplomu w j. polskim i jednym odpisem dyplomu w j. angielskim).

 
W dniu egzaminu dyplomowego, przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej do dziekanatu należy złożyć:

  1. legitymację studencką (dotyczy wyłącznie studiów magisterskich)
  2. w przypadku dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim należy przesłać mailem do dziekanatu stronę tytułową pracy w języku polskim z dodatkowo umieszczonym tematem w języku angielskim

karta obiegowa - student składa w dziekanacie najpóźniej w dniu odbioru dyplomu

praca licencjacka - wymagania

Pytania na egzamin licencjacki obowiązujące od roku ak. 2018/2019