Strona główna » Ubezpieczenia Społeczne
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, magisterskie) na dowolnym kierunku.

Do udziału w studiach podyplomowych zachęcamy w szczególności pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osoby zatrudnione w działach kadrowych, płacowych i finansowych różnych podmiotów oraz wszystkie osoby, które w sposób świadomy chcą podejmować decyzje w obszarze ubezpieczeń społecznych.

Wykładowcy prowadzący na naszych studiach zajęcia są doświadczonymi nauczycielami akademickimi m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz praktykami w obszarze ubezpieczeń społecznych (sędziami i radcami prawnymi, pracownikami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)