Strona główna » Ubezpieczenia Społeczne
Opłaty

Opłata za studia podyplomowe wynosi 3.600 zł za dwa semestry (płatność w dwóch ratach -  na początku każdego z semestrów).