Strona główna » Ubezpieczenia Społeczne
Sylwetka kandydata

Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, a także rozumieć ekonomiczno-finansowe uwarunkowania i skutki funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Do najważniejszych kwalifikacji absolwentów studiów podyplomowych powinny należeć umiejętności wykładni prawa ubezpieczeń społecznych oraz ocena skutków ekonomiczno-finansowych regulacji zawartych w prawie ubezpieczeń społecznych z punktu widzenia różnych interesariuszy (ubezpieczonych, płatników, podmiotów obsługujących system ubezpieczeń społecznych oraz ustawodawcy).

Limit miejsc

Minimalnie: 30 osób

Maksymalnie: 50 osób w jednej grupie