Strona główna » Ubezpieczenia Społeczne
Dokumenty rekrutacyjne
  1. Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu
  3. Dowód osobisty do wglądu przy składaniu dokumentów lub na pierwszym zjeździe
  4. Zdjęcie legitymacyjne

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe – IRK