Strona główna » Ubezpieczenia Społeczne
Dokumenty rekrutacyjne
  1. Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu
  3. Dowód osobisty do wglądu przy składaniu dokumentów lub na pierwszym zjeździe
  4. Zdjęcie legitymacyjne

Terminy i etapy rekrutacji:

 Rozpoczęcie rej. 2019-07-18 00:00:00
 Zakończenie rej. 2019-09-25 23:55:00
 Donoszenie dokumentów od 2019-07-18 do 2019-09-27 (włącznie)
 Lista wstępnie przyjętych 2019-10-04 00:00:00

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe – IRK