Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 września 2016 roku, godz. 20:41
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

Katedra Marketingu

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. art.118a ust. 2),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

  • życiorys (CV),
  • dyplom ukończenia studiów,
  • informacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, projektach badawczych, wdrożeniach w praktyce)
  • informacje o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, wykaz prowadzonych przedmiotów)
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
  • deklarację gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
  • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Marketingu w pok. 132, do dnia 24.06.2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  9.07.2019 roku.