Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 23:44
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I Wtorek godz. 13.00-14.30
tydzień II Wtorek godz. 13.00-14.30
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Poniedziałek godz. 10.00-11.00
tydzień I Wtorek godz. 09.00-10.00
tydzień II Poniedziałek godz. 10.00-11.00
tydzień II Wtorek godz. 08.30-09.30
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
106
tydzień I Wtorek godz. 09.00-09.45
tydzień I Wtorek godz. 11.15-12.00
tydzień II Wtorek godz. 09.00-09.45
tydzień II Wtorek godz. 11.15-12.00
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania
123
tydzień I Czwartek godz. 09.30-11.00
tydzień I Środa godz. 09.30-11.00
tydzień II Czwartek godz. 09.30-11.00
tydzień II Środa godz. 09.30-11.00