Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Alicja Antonowicz

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. 221
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 221
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.15-12.00
pok. 221
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Partnerstwo i współpraca w biznesie
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie strategiczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Decyzje menedżerskie - warsztaty

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw

 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE,
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna – uwarunkowania rozwoju i specyfika działalności,
 • formy współdziałania przedsiębiorstw,
 • franchising jako forma aktywności gospodarczej,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • ewidencja i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw,

Egzaminy i zaliczenia

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • grupa: S21-01
  Poniedziałek 14.01.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Poniedziałek 14.01.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Poniedziałek 14.01.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie strategiczne [w]
 • grupa: S51-01
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-11
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-16
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-05
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-11
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-15
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-21
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-25
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.45-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

Publikacje