Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Alicja Antonowicz

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.15-13.15
pok. 221
Tydzień I:
Środa
godz. 12.30-13.30
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.15-12.15
pok. 221
Tydzień II:
Środa
godz. 12.30-13.30
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Mikroekonomia
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Mikroekonomia

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw

 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE,
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna – uwarunkowania rozwoju i specyfika działalności,
 • formy współdziałania przedsiębiorstw,
 • franchising jako forma aktywności gospodarczej,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • ewidencja i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw,

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje