Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
211
(+48 58) 523 14 25

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 20.08.2019 - 01.10.2019 zostają odwołane - urlop.

W dniu:
24.09.2019
godz. 12.15-13.15
pok. 211

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i rynków finansowych. Studenci powinni samodzielnie określić cel i problematykę swojej pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mile widziane są w szczególności prace z zakresu:

  • bankowości uniwersalnej
  • bankowości hipotecznej
  • giełdy papierów wartościowych
  • kryzysów finansowych
  • restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
  • zarządzania wartością przedsiębiorstw

Preferowane są prace o charakterze praktycystycznym.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje