Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Funkcja:
Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
220
(+48 58) 523 14 05

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.15-10.45
pok. 220
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.15-10.45
pok. 220

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Nadzór korporacyjny
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Nadzór korporacyjny
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Corporate finance
  • Nadzór korporacyjny
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Corporate finance
  • Nadzór korporacyjny
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Zarządzanie strukturą kapitału

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse przedsiębiorstw i controlling
Tematyka seminarium jest szeroka i obejmuje problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomicznej i nadzoru korporacyjnego. 
Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji na rynku kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej i międzynarodowej, nadzoru korporacyjnego i jego regulacji (kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego).
Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim.

Przykładowe tematy prac:
1. Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie działalności przedsiębiorstwa,
2. kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw,
3. Analiza porównawcza kodeksów dobrych praktyk w wybranych krajach
4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub 
5. Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse przedsiębiorstw i controlling
Tematyka seminarium jest szeroka i obejmuje problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomicznej i nadzoru korporacyjnego. 
Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji na rynku kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej i międzynarodowej, nadzoru korporacyjnego i jego regulacji (kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego).
Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim.

Przykładowe tematy prac:
1. Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie działalności przedsiębiorstwa,
2. kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw,
3. Analiza porównawcza kodeksów dobrych praktyk w wybranych krajach
4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub 
5. Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym)


Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse przedsiębiorstw i controlling
Tematyka seminarium jest szeroka i obejmuje problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomicznej i nadzoru korporacyjnego. 
Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji na rynku kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej i międzynarodowej, nadzoru korporacyjnego i jego regulacji (kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego).
Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim.

Przykładowe tematy prac:
1. Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie działalności przedsiębiorstwa,
2. kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw,
3. Analiza porównawcza kodeksów dobrych praktyk w wybranych krajach
4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub 
5. Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym)


Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim

Egzaminy i zaliczenia

 • Nadzór korporacyjny [w]
 • grupa: S33-21
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-22
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-25
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-31
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-35
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-41
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-45
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N33-21
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

Publikacje