Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Marta Penczar

Stanowisko:
Adiunkt
223
(+48 58) 523 13 01

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 223
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-13.45
pok. 223
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.00-13.45
pok. 223
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
  Tematyka prac licencjackich może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną (rynek depozytowy, kredytowy (konsumpcyjny i mieszkaniowy), rozliczenia pieniężne), rozwojem polskiego rynku finansowego, integracją rynków finansowych w Unii Europejskiej a także rynkami, np.
 2. Tematyka seminarium:
 • Bankowość detaliczna:
 • działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej
 • rynek kredytów konsumpcyjnych
 • obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • kanały dystrybucji usług bankowych
 • Integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Rozwój rynku finansowego w Polsce
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Analiza czynników determinujących ocenę zdolności kredytowej klienta detalicznego
 • Upadłość konsumencka w Polsce
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce
 • Kierunki integracji rynku bankowości detalicznej w Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta na rynku bankowym
 • Konkurencyjność polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE
 • Dystans rozwojowy polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE

Egzaminy i zaliczenia

 • Bankowość [ćw]
 • grupa: S21-04
  Wtorek 15.01.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Wtorek 15.01.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Bankowość [w]
 • gr.: N13-01
  Sobota 11.05.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: N13-02
  Sobota 11.05.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-31
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-32
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Bankowość II [w]
 • grupa: S41-01
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-18
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-01
  Czwartek 24.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S41-05
  Czwartek 24.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-11
  Czwartek 24.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Czwartek 24.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-16
  Czwartek 24.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: N41-15
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: N41-16
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: N41-17
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: N41-18
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: N41-25
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: N41-26
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: S41-01
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin trzeci

  grupa: S41-05
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S41-11
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S41-15
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S41-16
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: N41-05
  Niedziela 24.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-305
  E
  termin trzeci

  grupa: N41-15
  Niedziela 24.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-305
  E
  termin trzeci

  grupa: N41-16
  Niedziela 24.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-305
  E
  termin trzeci

  grupa: N41-17
  Niedziela 24.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-305
  E
  termin trzeci

  grupa: N41-18
  Niedziela 24.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-305
  E
  termin trzeci

  grupa: N41-25
  Niedziela 24.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-305
  E
  termin trzeci

  grupa: N41-26
  Niedziela 24.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-305
  E
  termin trzeci

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: S23-21
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-25
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-31
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

Publikacje