Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Dziekanat

Funkcja:
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Stanowisko:
Profesor UG
106
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.45
pok. 106
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.45
pok. 106

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Decyzje menedżerskie - warsztaty
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Decyzje menedżerskie - warsztaty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje