Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw.

Funkcja:
Kierownik Katedry Marketingu
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
127
(+48 58) 523 12 17

Konsultacje

W dniu:
19.09.2019
godz. 16.00-17.00
pok. 127
W dniu:
23.09.2019
godz. 15.30-16.30
pok. 127

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Prawne i etyczne aspekty marketingu
  • Studia podyplomowe
    • Marketing na rynku wydarzeń

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Czynnikiem sukcesu na rynku pracy oraz w biznesie są kompetencje. Dlatego prace powstające w Katedrze Marketingu nawiązują do zagadnień związanych z praktyką gospodarczą i aktulanymi trendami rynkowymi. Nasi seminarzyści chętnie podejmuja tematy związane z: social mediami i marketingiem w Internecie, turystyką, eventami oraz tzw. branżą spotkań i czasu wolnego, marketingiem w sporcie, strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, procesem decyzyjnym i zachowaniami nabywców, usługami finansowymi i strategiami pozyskiwania kapitału. Łączymy zainteresowania studenta z wybranymi obszarami praktyki. Wybierz mega interesujący temat i obroń pracę w Katedrze Marketingu.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Marketing instutucji finansowych, strategie segmentacji rynku, marketing jednostek ochrony zdrowia

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje