Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
211
(+48 58) 523 14 25

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

  • Organizacja i funkcjonowanie bankowości centralnej w Polsce.
  • Organizacja i funkcjonowanie bankowości w Unii Europejskiej.
  • Zagadnienia wchodzące w zakres bankowości komercyjnej.
  • Organizacja i funkcjonowanie tzw. instytucji okołobankowych np. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Podatki w Polsce oraz podatki w Unii Europejskiej.
  • Polityka budżetowa w Unii Europejskiej.
  • Dochody i wydatki budżetów gmin.

 

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje