Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Błażej Lepczyński

Stanowisko:
Adiunkt
223
(+48 58) 523 13 01

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-13.45
pok. 223
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-10.30
pok. 223
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.00-13.45
pok. 223
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Bankowość detaliczna
  • Bankowość hipoteczna
  • Bankowość korporacyjna
  • Zarządzanie ryzykiem w banku
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Bankowość detaliczna
  • Bankowość hipoteczna
  • Bankowość korporacyjna
  • Seminarium licencjackie
  • Zarządzanie ryzykiem w banku
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość detaliczna i hipoteczna
  • Seminarium magisterskie
  • Venture Capital

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Tematyka seminarium:
 • bankowość detaliczna i hipoteczna, rynek consumer finance, wykorzystanie internetu w bankowości, analiza modeli biznesowych, kanały dystrybucji, pośrednictwo kredytowe i finansowe
 • zarządzanie ryzykiem w banku, sekurytyzacja aktywów, nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej
 • ocena banku, rating instytucji finansowych, agencje ratingowe
 • integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Venture capital/Business Angels
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
 • Wielowymiarowa ocena kondycji finansowej banku
 • Integracja rynku bankowości detalicznej w UE - analiza kosztów i korzyści

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Tematyka seminarium:
  • bankowość detaliczna i hipoteczna, rynek consumer finance, wykorzystanie internetu w bankowości, analiza modeli biznesowych, kanały dystrybucji, pośrednictwo kredytowe i finansowe
  • zarządzanie ryzykiem w banku, sekurytyzacja aktywów, nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej
  • ocena banku, rating instytucji finansowych, agencje ratingowe
  • integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
  • Venture capital/Business Angels
 2. Przykładowe tematy prac:
  • Ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
  • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
  • Wielowymiarowa ocena kondycji finansowej banku
  • Integracja rynku bankowości detalicznej w UE - analiza kosztów i korzyści

Egzaminy i zaliczenia

 • Bankowość [ćw]
 • grupa: N21-04
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Sobota 23.02.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie ryzykiem w banku [w]
 • grupa: N31-21
  Sobota 01.12.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-21
  Sobota 19.01.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala C-21
  Z
  termin drugi

  grupa: S31-21
  Środa 23.01.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-21
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  grupa: S31-21
  Środa 20.02.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-304
  Z
  termin trzeci

  grupa: N31-21
  Sobota 23.02.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

Publikacje