Strona główna » Wydział » Adresy i telefony
Adresy i telefony
Aktualizacja: Czwartek, 29 września 2016 roku, godz. 12:45
Wydział Zarządzania
tel.:
(+48 58) 523 14 11
fax:
(+48 58) 523 11 73
Sekretariat Dziekana
tel.:
(+48 58) 523 14 34
e-mail:
pok.:
100
Dziekanat
tel.:
(+48 58) 523 11 21, 22, 23
(+48 58) 523 11 20, 32, 36
pok.:
103, 106
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
tel.:
(+48 58) 523 14 61
e-mail:
pok.:
09
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
tel.:
(+48 58) 523 14 64
e-mail:
pok.:
132
Katedra Marketingu
tel.:
(+48 58) 523 14 95
e-mail:
pok.:
132
Instytut Organizacji i Zarządzania
tel.:
(+48 58) 523 14 17
fax:
58 5231175
e-mail:
pok.:
318
Katedra Informatyki Ekonomicznej
tel.:
(+48 58) 523 14 00
e-mail:
Katedra Statystyki
tel.:
(+48 58) 523 14 19
e-mail:
pok.:
132
Katedra Ekonometrii
tel.:
(+48 58) 523 14 08
e-mail:
pok.:
132
Katedra Rachunkowości
tel.:
(+48 58) 523 14 23
e-mail:
pok.:
129
Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
tel.:
(+48 58) 523 14 92
fax:
58 523 11 08
e-mail:
pok.:
129
Katedra Bankowości
tel.:
(+48 58) 523 14 71
fax:
58 523 11 08
e-mail:
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
tel.:
(+48 58) 523 14 75
fax:
58 523 11 76
e-mail:
pok.:
129