Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 września 2016 roku, godz. 20:41
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA/ADIUNKTA

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. art.118a ust. 2),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.
Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów,
 • nformacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce),
 • informacje o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, wykaz prowadzonych przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 • deklarację gotowości prowadzenia części zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach.


Podania należy składać w Dziekanacie pok. 105, do dnia 20.09.2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  23.09.2017 roku.

Dziekan Wydziału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

 
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 30.08.2005 z późn.zmianami).

 

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie
 • życiorys (CV)
 • dyplom uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych (preferowana specjalność finanse przedsiębiorstw, analiza ekonomiczna, audyt wewnętrzny i zewnętrzny, rachunkowość)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
 • informacje o dorobku dydaktycznym
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach
 • informacje o osiągnięciach naukowych i spis publikacji

 

Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia wyższe z zakresu zarządzania, ekonomii lub finansów, doktorat z ekonomii lub zarządzania, doświadczenie w zakresie analizy i audytu sprawozdania finansowego, controllingu, doświadczenie dydaktyczne, biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w nauczaniu finansów przedsiębiorstw, rewizji finansowej, analizy ekonomicznej.

 

Termin złożenia dokumentów w sekretariacie Katedry Finansów Przedsiębiorstw (pok. 129) upływa 8.09.2017r.