Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 września 2016 roku, godz. 20:41
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA/ADIUNKTA

Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. art.118a ust. 2).

Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia wyższe z zakresu Finansów i Ubezpieczeń, predyspozycje do pracy dydaktycznej.

Kandydaci powinny złożyć:

  • podanie do Rektora UG,
  • życiorys (CV),
  • dyplom magistra/doktora nauk ekonomicznych,
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
  • zobowiązanie do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.
  • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach

 

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego w pok. 129, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,  do dnia 13 lipca 2017 r.