Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Aktualizacja: Wtorek, 17 października 2017 roku, godz. 09:05
Uchwała nr 107/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
zmiany programu studiów podyplomowych „Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi” od r. ak. 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r., tj. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych „Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi” od r. ak. 2017/2018.

Uchwała nr 106/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
zmiany nazwy przedmiotu „Aplikacje Informatyczne w Biznesie” na przedmiot „Informatyka ekonomiczna” na II stopniu studiów stacjonarnych na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie od r. ak. 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.) w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy przedmiotu „Aplikacje Informatyczne w Biznesie” na przedmiot „Informatyka ekonomiczna” na II stopniu studiów stacjonarnych na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie od r. ak. 2017/2018

Uchwała nr 105/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalnościach: Menedżer i Menedżer personalny

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.) podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalnościach: Menedżer i Menedżer personalny,  polegającej na zmianie nazw przedmiotów, przedstawionych w tabeli.

Nazwa dotychczasowego przedmiotu

Stopień,

Semestr,

Specjalność.

 

Wymiar godzin

Nazwa nowego przedmiotu.

Wymiar godzin i forma zajęć.

Zarządzanie w różnych formach własności

II stopień

Semestr IV

Specjalność Menedżer

Studia stacjonarne 15h (wykład)

Studia niestacjonarne 10h (wykład)

 

Sieci międzyorganizacyjne

w zarządzaniu

Studia stacjonarne 15h (ćwiczenia)

Studia niestacjonarne 10h (wykład)

Projektowanie przedsięwzięć biznesowych

II stopień

Semestr Ii

Specjalność Menedżer

Studia stacjonarne 15h

(wykład)

Studia niestacjonarne

10h (wykład)

 

Projektowanie modeli biznesowych

(wymiar godzin i forma zajęć pozostają niezmienione)

Audyt wewnętrzny

I stopień

Semestr V

Specjalności: Menedżer, Menedżer personalny

Studia stacjonarne 15h

(wykład)

Studia niestacjonarne 6h (wykład)

 

Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi

(wymiar godzin i forma zajęć pozostają niezmienione)

 

 

Uchwała nr 104/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
zmiany formy zaliczenia języka angielskiego w semestrze IV na studiach stacjonarnych i w semestrze V na studiach niestacjonarnych I stopnia Wydziału Zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany formy zaliczenia języka angielskiego w semestrze IV na studiach stacjonarnych i w semestrze V na studiach niestacjonarnych I stopnia Wydziału Zarządzania. Rozliczenie zajęć z j. angielskiego będzie się odbywało w formie zaliczenia i egzaminu.

Uchwała nr 103/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania w zakresie zmiany liczby punktów ECTS

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie §4 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 26 września 2016 r., w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1596) oraz na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r., a także w powiązaniu z uchwałą RW nr 46/2016/2017 z dn. 23.02.2017 r.) podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania w zakresie zmiany liczby punktów ECTS.

Zmiany te polegają na:

 1. dodaniu do przedmiotów wymienionych w Tabeli 1, kolumna pierwsza, po jednym punkcie ECTS, co spowodowane jest likwidacją jednego punktu ECTS z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych;
 2. dodaniu do przedmiotów wymienionych w Tabeli 2, kolumna pierwsza, po jednym punkcie ECTS, co spowodowane jest usunięciem z programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia przedmiotu „Wychowanie fizyczne”;
 3. dodaniu do przedmiotów wymienionych w Tabeli 3, kolumna pierwsza, po jednym punkcie ECTS, co spowodowane jest usunięciem z programu studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia przedmiotu „Wychowanie fizyczne”;
 4. dodaniu do przedmiotów wymienionych w Tabeli 4, kolumna pierwsza, po jednym punkcie ECTS, co spowodowane jest usunięciem z programu studiów niestacjonarnych drugiego stopnia przedmiotu „Wychowanie fizyczne”.

Tabela 1

Specjalność

Przedmiot

Punkty ECTS (aktualna liczba punktów)

Inwestycje i nieruchomości

Bankowość

5

Marketing

Bankowość

5

Menedżer

Bankowość

5

Menedżer personalny

Bankowość

5

Zarządzanie jakością i środowiskiem

Bankowość

5

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Bankowość

5

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Bankowość

5

Zarządzanie w turystyce

Bankowość

5

Bankowość i doradztwo finansowe

Rachunkowość

6

Finanse i ubezpieczenia

Rachunkowość

6

Finanse przedsiębiorstw i controlling

Rachunkowość

6

Rachunkowość

Rachunkowość

6

Financial Analyst

Corporate Law

4

Analityka gospodarcza

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

5

Metody analizy danych

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

5

Informatyka ekonomiczna

Podstawy sieci komputerowych

4

Programowanie obiektowe

4

 

Tabela 2

Specjalność:

Przedmiot:

Punkty ECTS (aktualna liczba punktów)

Inwestycje i nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw

3

Marketing

Polityka marki

4

Menedżer

Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami

5

Menedżer personalny

Organizacja funkcji personalnej

4

Zarządzanie jakością i środowiskiem

Zarzadzanie bezpieczeństwem żywności

4

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Strategie marketingowe

4

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Techniki planowania projektów

4

Zarządzanie w turystyce

Polityka turystyczna

4

Bankowość i doradztwo finansowe

Rynek pochodnych instrumentów finansowych

2

Finanse i ubezpieczenia

Finansowanie polityki regionalnej

2

Finanse przedsiębiorstw i controlling

Corporate finance

3

Rachunkowość

Rachunkowość podatkowa

2

Rachunkowość ACCA

Język angielski specjalistyczny

2

Analityka gospodarcza

Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego

4

Aplikacje informatyczne w biznesie

Systemy CRM

3

Modelowanie systemów informatycznych

3

 

 

Tabela 3

 

Specjalność:

Przedmiot:

Punkty ECTS (aktualna liczba punktów)

Inwestycje i nieruchomości

Finanse

5

Marketing

Finanse

5

Menedżer

Finanse

5

Menedżer personalny

Finanse

5

Zarządzanie jakością i środowiskiem

Finanse

5

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Finanse

5

 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Finanse

5

Zarządzanie w turystyce

Finanse

5

 Bankowość i doradztwo finansowe

Rachunkowość

7

 Finanse i ubezpieczenia

Rachunkowość

7

Finanse przedsiębiorstw i controlling

Rachunkowość

7

Rachunkowość

Rachunkowość

7

Analityka gospodarcza

Finanse publiczne

4

Metody analizy danych

Finanse publiczne

4

Informatyka ekonomiczna

Finanse publiczne

4

     

 

Tabela 4

 

 

Specjalność:

Przedmiot”

Punkty ECTS (aktualna liczba punktów)

Inwestycje i nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw

4

Marketing

Polityka marki

4

Menedżer

Analiza portfelowa

4

Menedżer personalny

Organizacja funkcji personalnej

4

Zarządzanie jakością i środowiskiem

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

4

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Strategie marketingowe

4

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Techniki planowania projektów

4

Zarządzanie w turystyce

Polityka turystyczna

4

Bankowość i doradztwo finansowe

Rynek pochodnych instrumentów finansowych

2

Finanse i ubezpieczenia

Finansowanie polityki regionalnej

2

Finanse przedsiębiorstw i controlling

Corporate finance

3

Rachunkowość

Budżetowanie

2

Analityka gospodarcza

Analiza logitowa i probitowa

4

Informatyka ekonomiczna

Elektroniczny obieg dokumentów

5

 

Uchwała nr 102/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Adama S. Pieńkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Adama S. Pieńkowskiego.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Adama S. Pieńkowskiego odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - egzaminator

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek

- socjologii

Socjologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki - egzaminator                                

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek                                  

Mgr Adam S. Pieńkowski posiada certyfikat Zentrale Mittelstufenprűfung w związku z tym na podstawie w/w certyfikatu jest zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSzW z dn. 30 października 2015 r., poz.1842 ze zm).

Uchwała nr 101/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adama S. Pieńkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adama S. Pieńkowskiego pt. „Spójność zarządzania kluczowymi zasobami ludzkimi ze strategią klubów piłkarskich w Polsce” następujące osoby:

1. prof. dra hab. Kazimierza Perechudę  – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

2. dra hab. Zbigniewa Dworzeckiego, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Uchwała nr 100/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Joanny U. Olkowicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Joanny U. Olkowicz.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Joanny U. Olkowicz odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Ryszard Rutka - egzaminator

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek

- psychologii

Psychologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator                                

prof. dr hab. Ryszard Rutka - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 99/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny U. Olkowicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny U. Olkowicz pt. „Szkolenia w modelu rozwoju pracowników Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce” następujące osoby:

1. dra hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

2. dra hab. Tomasza Kawkę, prof. UG – Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 98/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny E. Kamińskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny E. Kamińskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Katarzyny E. Kamińskiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - egzaminator

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek

- psychologii

Psychologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator                                

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek                                  

            - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 97/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny E. Kamińskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny E. Kamińskiej pt. „Uwarunkowania atrakcyjności przedsiębiorstw wysokich technologii dla pracowników badawczo-rozwojowych” następujące osoby:

1. dra hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

2. prof. dr hab. Małgorzatę Czerską – Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 96/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Kęprowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Kęprowskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Urszuli Kęprowskiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Grajewski - egzaminator

prof. dr hab. Ryszard Rutka - członek

- psychologii

Psychologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator                                

prof. dr hab. Ryszard Rutka - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 95/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kęprowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kęprowskiej pt. „Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta” następujące osoby:

1. dr hab. Jolantę Witek, prof. US – Uniwersytet Szczeciński,

2. dr hab. Jadwigę Berbekę, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Uchwała nr 94/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Glińskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr. hab. Jerzemu Zemke

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Glińskiego na temat „Koncepcja optymalizacji procesu usuwania awarii sieci przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Jerzemu Zemke.

Uchwała nr 93/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Ilony J. Modrzejewskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz oraz promotora pomocniczego w osobie dra Marka Rutki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Ilony J. Modrzejewskiej na temat „Model zarządzania talentami w sektorze usług dla biznesu” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr  hab. Halinie Czubasiewicz oraz promotora pomocniczego dr. Markowi Rutce.

Uchwała nr 92/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Leśniaka w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. dra hab. Bernarda Kubiaka oraz promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Szkic

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Leśniaka na temat Koncepcja rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na ograniczenie wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych w Polscepowierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Bernardowi Kubiakowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr Ewie Szkic.

Uchwała nr 92/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
zmiany zasad powoływania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 1. Wniosek o powołanie promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem może złożyć do Dziekana Wydziału Zarządzania promotor lub osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 2. Do wniosku o powołanie promotora pomocniczego należy dołączyć:
 • zgodę kandydata do pełnienia funkcji promotora pomocniczego i jego oświadczenie o liczbie przewodów doktorskich, w których pełni on funkcję promotora pomocniczego;
 • syntetyczną charakterystykę zainteresowań naukowo-badawczych kandydata na promotora pomocniczego.
 1. Kandydata na promotora pomocniczego opiniuje komisja doktorska właściwa do prowadzenia danego przewodu.
 2. Promotor pomocniczy powoływany jest na posiedzeniu Rady Wydziału, na którym jest podejmowana uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora. Powołanie promotora pomocniczego jest możliwe najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady Wydziału po wszczęciu przewodu doktorskiego.
 3. Promotorem pomocniczym może być pracownik naukowo-dydaktyczny, posiadający stopień doktora, którego osiągnięcia naukowe dotyczą tematu rozprawy doktorskiej, nie posiadający uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
 4. Promotor pomocniczy zostaje powołany w drodze odrębnej uchwały Rady Wydziału.
 5. Promotor pomocniczy może zostać odwołany przez Radę Wydziału na każdym etapie przewodu doktorskiego, w którym pełni on tę funkcję, na pisemny, skierowany do Dziekana Wydziału Zarządzania, uzasadniony wniosek promotora, doktoranta lub promotora pomocniczego, pozytywnie zaopiniowany przez właściwą komisję doktorską. W przypadku gdy dany promotor przestaje pełnić swoją funkcję, promotora pomocniczego automatycznie zostaje pozbawiony tej funkcji.
 6. Promotor pomocniczy, który został odwołany nie może wykazywać we własnym dorobku naukowym informacji o pełnieniu funkcji promotora pomocniczego danej rozprawy.
 7. W przypadku odwołania promotora pomocniczego nie istnieje możliwość powołania kolejnego promotora pomocniczego.
 8. Promotor pomocniczy ma obowiązek uczestnictwa w seminariach doktorskich prowadzonych przez promotora, w których bierze udział doktorant pozostający pod jego opieką.
 9. W przypadku powołania przez Radę Wydziału promotora pomocniczego w skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej ma on obowiązek uczestnictwa w pracach tych komisji bez prawa udziału w głosowaniu.
 10. Funkcję promotora pomocniczego można pełnić w nie więcej niż dwóch przewodach doktorskich.
 11. Promotor przekazując Dziekanowi Wydziału Zarządzania przygotowaną pod jego opieką rozprawę doktorską zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia pisemnej oceny stopnia wywiązania się promotora pomocniczego z powierzonych mu zadań. Pisemne potwierdzenie przez promotora, że promotor pomocniczy wywiązał się z powierzonych mu obowiązków, daje podstawę do uwidocznienia informacji o promotorze pomocniczym na stronie tytułowej rozprawy doktorskiej następującej treści:

Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym
prof. dr hab. ……………………………
oraz promotora pomocniczego
dr ……………………………………………

 1. Funkcja promotora pomocniczego wygasa automatycznie, gdy w danym przewodzie doktorskim zmienia się promotor rozprawy. Nowy promotor może złożyć wniosek o powołanie innego promotora pomocniczego.
 2. Za pełnienie funkcji promotora pomocniczego nie przysługuje wynagrodzenie.

Moc traci Uchwała Rady Wydziału Zarządzania nr 18/2014/2015 z dn. 23 października 2014 r.

Uchwała nr 91/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Michała P. Missana w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. UG, dra hab. Piotra Wróbla oraz promotora pomocniczego w osobie dr Doroty Jendzy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Michała P. Missana na temat „Koncepcja kultury organizacyjnej jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego w warunkach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Piotrowi Wróblowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr Dorocie Jendzy.

Uchwała nr 90/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa R. Walczaka w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. dra hab. Jerzego Gierusza oraz promotora pomocniczego w osobie dr Olgi Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałęo otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa R. Walczaka na temat „Model rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania operacyjnego małym przedsiębiorstwem produkcyjnym” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Jerzemu Gieruszowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr Oldze Martyniuk.

Uchwała nr 89/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Danuty M. Boike w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. dra hab. Jerzego Gierusza oraz promotora pomocniczego w osobie dr Małgorzaty Cygańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałęo otwarciu przewodu doktorskiego mgr Danuty M. Boike na temat „Wykorzystanie rachunku kosztów działań w kalkulacji kosztów usług medycznych w szpitalach” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Jerzemu Gieruszowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr Małgorzacie Cygańskiej.

Uchwała nr 88/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Wójcik-Augustyniak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 859.) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym Marzeny Wójcik-Augustyniak.

Uchwała nr 87/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Elżbiety Wojnickiej - Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Wójcik-Augustyniak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniachi tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 859) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Elżbiety Wojnickiej – Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Wójcik-Augustyniak.

Uchwała nr 86/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Wójcik-Augustyniak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniachi tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 859) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Wójcik-Augustyniak.

Uchwała nr 85/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marzeny Wójcik-Augustyniak w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 859), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marzeny Wójcik-Augustyniak w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Uchwała nr 84/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Justynie Zawadzkiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Justynie Zawadzkiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Zgodność kultury organizacyjnej ze strategiami akademickich uczelni niepublicznych”.

Uchwała nr 83/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 06 lipca 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Bogusławowi A. Suwarze

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Bogusławowi A. Suwarze stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.System motywowania urzędników a zadania gmin miejskich.

Uchwała nr 82/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
korekty programu studiów na specjalności Analiza danych – Big data w zakresie zmiany liczby punktów ECTS dot. przedmiotu „Modele parametryczne”

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.) w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria na specjalności Analiza danych – Big data w zakresie zmiany liczby punktów ECTS przyznanych przedmiotu „Modele parametryczne” z 3 do 4

Uchwała nr 81/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
korekty programu studiów podyplomowych „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” („ACCA Accounting – Professional Level) zakresie skrócenia czasu trwania studiów z trzech do dwóch semestrów

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r., tj. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów podyplomowych „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” („ACCA Accounting – Professional Level) w zakresie skrócenia czasu trwania w/w SP z trzech do dwóch semestrów.

Uchwała nr 80/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydziału Zarządzania w zakresie uzupełnienia w w/w programie obowiązkowej liczby godzin praktyk studenckich

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.) podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydziału Zarządzania w zakresie uzupełnienia w w/w programie obowiązkowej liczby godzin praktyk studenckich.

Uchwała nr 79/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
umorzenia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny S. Macutkiewicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o umorzeniu przewodu doktorskiego mgr Magdaleny S. Macutkiewicz.

Uchwała nr 78/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Śliża

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Śliża.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. inż. Piotra Śliża odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - egzaminator

prof. dr hab. Ryszard Rutka - członek

- psychologii

Psychologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator                                

prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Śliża

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Śliża pt. „Koncepcja wielopłaszczyznowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie obsługi posprzedażnej w sektorze motoryzacyjnym” następujące osoby:

1. prof. dra hab. Mariana Hopeja – Politechnika Wrocławska,

2. dr hab. Małgorzatę Tyrańską - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Uchwała nr 76/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Watoły Bamber

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Watoły Bamber.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Agnieszki Watoły Bamber odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Grajewski - egzaminator

prof. dr hab. Ryszard Rutka - członek

- psychologii

Psychologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator                                

prof. dr hab. Ryszard Rutka - członek                                  

Mgr Agnieszka Watoła Bamber posiada Certificate in Advanced English (CAE) w związku z tym na podstawie w/w certyfikatu jest zwolniona z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSzW z dn. 30 października 2015 r., poz.1842).

Uchwała nr 75/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Watoły Bamber

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Watoły Bamber pt. „Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego” następujące osoby:

1. dra hab. Radosława Wolniaka, prof. PŚl – Politechnika Śląska,

2. dra hab. inż. Piotra Grudowskiego, prof. PG – Politechnika Gdańska.

Uchwała nr 74/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Doroty J. Klepki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Jerzemu Gieruszowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Doroty J. Klepki na temat „Ocena ściągalności należności podatkowych w Polsce na tle wybranych krajów” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Jerzemu Gieruszowi.

Uchwała nr 73/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 maja 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr inż. Elżbiecie G. Zamiar

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr inż. Elżbiecie G. Zamiar stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Koncepcja benchmarkingu systemów informatycznych administracji samorządowej.

Uchwała nr 72/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
likwidacji studiów podyplomowych „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności” na Wydziale Zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 7 Statutu UG z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. postanowiła podjąć uchwałę o likwidacji studiów podyplomowych „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności” z uwagi na brak odpowiedniej liczby kandydatów.

Uchwała nr 71/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
utworzenia oraz zatwierdzenia programu kształcenia międzywydziałowych studiów podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne”

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania uchwala program kształcenia międzywydziałowych studiów podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiegoo utworzenie międzywydziałowych studiów podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie §4 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 26 września 2016 r., w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1596)) oraz na  podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego  z dnia 30 marca 2017 r., podjęła uchwałę w sprawie w/w korekty programu studiów na kierunku „Podatki i doradztwo podatkowe”.

1) na studiach stacjonarnych I stopnia;

 • w semestrze pierwszym - usunięcie „Przedmiotu ogólnouczelnianego” i dodanie w tym semestrze po 1 pkt ECTS do przedmiotów „Ekonomia” oraz „Źródła i wykładnia prawa podatkowego”,

2) na studiach niestacjonarnych I stopnia;

 • w semestrze pierwszym - usunięcie „Przedmiotu ogólnouczelnianego” i dodanie w tym semestrze po 1 pkt ECTS do przedmiotów „Prawo administracyjne” oraz „Prawo cywilne”,
 • w semestrze drugim - usunięcie „Wychowania fizycznego” i dodanie w tym semestrze 1 pkt ECTS do przedmiotu „Finanse publiczne”,
 • w semestrze piątym - zwiększenie ECTS za każdy WDW z 1 do 2 pkt i zmniejszenie w tym semestrze  ECTS  z seminarium z 7 do 4 pkt,
 • w semestrze szóstym – zwiększenie ECTS za każdy WDW z 1 do 2 pkt i zmniejszenie w tym semestrze ECTS z seminarium z 9 do 6 pkt,

3) na studiach niestacjonarnych II stopnia;

 • w semestrze drugim – usunięcie „Wychowania fizycznego” i dodanie w tym semestrze 1 pkt ECTS do przedmiotu „Rachunek kosztów”.
Uchwała nr 69/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
kosztów przeprowadzania nostryfikacji dyplomów zagranicznych uczelni na Wydziale Zarządzania UG

Rada Wydziału w głosowaniu, podjęła uchwałę, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z dn. 24 września 2015 r., poz. 1467). w sprawie kosztów przeprowadzania nostryfikacji dyplomów zagranicznych uczelni na Wydziale Zarządzania UG na w/w kosztach i zasadach.

Za przeprowadzenie nostryfikacji:

- dyplomu licencjata – 1000 zł,

- dyplomu magistra – 1500 zł.

Za każdy egzamin, który komisja uznała za niezbędny, pobierana jest opłata w wysokości 250 zł, z tym, że suma opłat za całość postępowania nie może być wyższa od maksymalnej, określonej w par. 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z dn. 24 września 2015 r., poz. 1467).

Uchwała nr 68/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
powołania i zatwierdzenia składu Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

-  dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny – przewodniczący,

-  dr hab. Wiesław Golnau, prof. nadzwyczajny,

-  dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzwyczajny,

-  dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzwyczajny.

Uchwała nr 67/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
umorzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Jana Stankiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o umorzeniu przewodu doktorskiego mgr. inż. Jana Stankiewicza.

Uchwała nr 66/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
umorzenia przewodu doktorskiego mgr Jolanty Nowoszyńskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o umorzeniu przewodu doktorskiego mgr Jolanty Nowoszyńskiej.

Uchwała nr 65/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Michała J. Firka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Michała J. Firka.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Michała J. Firka odbędą się z:

- zarządzania

Informatyka

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol - egzaminator

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki - członek

- ekonomii

Makroekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha - egzaminator                                

prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek                                  

Mgr Michał J. Firek posiada First Certificate in English wydany przez University of Cambridge  w związku z tym na podstawie w/w certyfikatu jest zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z 30 października 2015 r., poz.1842).

Uchwała nr 64/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała J. Firka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała J. Firka pt. „Model wymagań w procesie rozwoju systemów informatycznych firm budowlanych w oparciu o język SysML” następujące osoby:

1. dr hab. Beatę Czarnacką - Chrobot, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

2. dra hab. Arkadiusza Januszewskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Uchwała nr 63/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny G. Koleśnik

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny G. Koleśnik.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Katarzyny G. Koleśnik odbędą się z:

- finansów

Rachunkowość finansowa

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Przemysław Lech - egzaminator

prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska - członek

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Grajewski - egzaminator                                

prof. dr hab. Ryszard Rutka - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 62/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny G. Koleśnik

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny G. Koleśnik pt. „Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według Międzynarodowych Standardów w Sprawozdawczości Finansowej” następujące osoby:

1. dra hab. Mariusza Andrzejewskiego, prof. UE w Krakowie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

2. dra hab. Stanisława Hońko, prof. US – Uniwersytet Szczeciński.

Uchwała nr 61/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Iwony E. Sobek w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz oraz promotora pomocniczego w osobie dra Mirosława Czapiewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Iwony E. Sobek na temat Koncepcja systemu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników sprzedaży w firmach telekomunikacyjnych”, powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Mirosławowi Czapiewskiemu.

Uchwała nr 60/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Martyny Rogowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Martyny Rogowskiej na temat Bankowość islamska na globalnym rynku finansowympowierzając funkcję promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej.

Uchwała nr 59/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
długości okresu przechowywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studentów przez pracowników naukowo-dydaktycznych

Rada Wydziału w głosowaniu postanawia, że pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia na Wydziale Zarządzania są zobowiązani do przechowywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych nie krócej niż przez 4 tygodnie od dnia zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Uchwała nr 58/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
przyjęcia Raportu Samooceny dot. jakości kształcenia Wydziału Zarządzania za 2016 r.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu Samooceny Wydziału Zarządzania dot. jakości kształcenia za 2016 r.

Uchwała nr 57/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
powołania i zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie powołania Wydziałowej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

- prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący,

- prof. dr hab. Piotr Grajewski,

- prof. dr hab. Jerzy Gierusz,

- prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska,

- dr Kamila Bielawska.

Uchwała nr 56/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
zmiany nazwy przedmiotu „Techniki badań sondażowych” na „Statystyczne badania rynkowe na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od r. ak. 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy przedmiotu „Techniki badań sondażowych” na „Statystyczne badania rynkowe” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od r. ak. 2017/2018.

Uchwała nr 55/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
zatwierdzenia programu zajęć dydaktycznych na Międzywydziałowych stacjonarnych studiach doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu podjęła uchwałę zatwierdzającą program zajęć dydaktycznych na Międzywydziałowych stacjonarnych studiach doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania.

 

Uchwała nr 54/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kasińskiej-Sarnowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Justyny Zawadzkiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Justyny Zawadzkiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Ryszard Rutka - egzaminator

prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek

- socjologii

Socjologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki - egzaminator                                

prof. dr hab. Ryszard Rutka - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 53/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Zawadzkiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Zawadzkiej pt. „Zgodność kultury organizacyjnej ze strategiami akademickich uczelni niepublicznych” następujące osoby:

1. prof. SGH, dr hab. Agnieszkę Sopińską – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

2. prof. UG, dra hab. Piotra Wróbla – Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 52/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry J. Szewczyk w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz oraz promotora pomocniczego w osobie dra Zdzisława Nieckarza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Aleksandry J. Szewczyk na temat „Coaching jako koncepcja rozwoju kompetencji menedżerskich”, powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Zdzisławowi Nieckarzowi.

Uchwała nr 51/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Grabca w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz oraz promotora pomocniczego w osobie dra Marka Rutki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Grabca na temat „Pomiar cech przedsiębiorstwa nowej gospodarki w przemyśle stoczniowym w Polsce”, powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Markowi Rutce.

Uchwała nr 50/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Białka w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. UG, dra hab. Jerzego P. Gwizdały oraz promotora pomocniczego w osobie dra Sebastiana Susmarskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Białka na temat „Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji drogowych realizowanych przez powiaty grodzkie w Polsce”, powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Sebastianowi Susmarskiemu.

Uchwała nr 49/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 marca 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Magdalenie Szymańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Magdalenie Szymańskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Model promocji lekkiej atletyki w Polsce.

Uchwała nr 48/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
odbywania konsultacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania UG

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Zarządzania zobowiązany jest do odbywania konsultacji w następującym wymiarze czasowym:

A. osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – dwie godziny lekcyjne (90 minut) tygodniowo, jednorazowo lub
w różnych terminach;

            B.  pozostałe osoby – dwie godziny lekcyjne (90 minut) tygodniowo w dwóch różnych

            dniach tygodnia (po jednej godzinie).

2. Terminy konsultacji powinny uwzględniać możliwości uczestniczenia w nich studentów tego rodzaju studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych), na których pracownik wykonuje zadania dydaktyczne w danym semestrze.

3. Proponowane terminy odbywania konsultacji zatwierdza na początku semestru kierownik danej jednostki.

Uchwała nr 47/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
powołania i zatwierdzenia składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania/przedstawiciel Katedry Statystyki,
 2. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji
  i Zarządzania,
 3. prof. dr hab. Ryszard Wierzba – przedstawiciel Katedry Bankowości,
 4. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 5. dr Renata Płoska – przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 6. dr hab. Ewelina Sokołowska – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 7. dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego,
 8. dr Jacek Maślankowski – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 9. dr Anna Wojewnik-Filipkowska – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 10. prof. UG, dr hab. Robert Bęben– przedstawiciel Katedry Marketingu,
 11. prof. dr hab. Teresa Martyniuk – przedstawiciel Katedry Rachunkowości,
Uchwała nr 46/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych II stopnia oraz programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania w zakresie likwidacji zajęć z „Wychowania fizycznego” od r. ak. 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę (działając na podstawie §4 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 26 września 2016 r., w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1596)) w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych II stopnia oraz programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania w sprawie likwidacji zajęć z „Wychowania fizycznego” od r. ak. 2017/2018.

Uchwała nr 45/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
uruchomienia specjalności „Analiza danych – Big data” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria z jednoczesną likwidacją specjalności ,,Statystyka ubezpieczeniowa”

Rada Wydziału Zarządzania postanawia, że w r. ak. 2017/2018 zostanie uruchomiona specjalność „Analiza danych – Big data” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria z założeniem, że w związku z uruchomieniem w/w specjalności likwiduje się specjalność ,,Statystyka ubezpieczeniowa” na drugim stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Uchwała nr 44/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
przyjęcia zasad rekrutacji, terminów oraz limitu przyjęć na Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania w roku akademickim 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania przyjmuje podane poniżej zasady rekrutacji, terminy oraz limit przyjęć na Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania w roku akademickim 2017/2018.

REKRUTACJA NA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
2017/2018

Studia są prowadzone przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Forma postępowania rekrutacyjnego

Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej

Termin i miejsce składania dokumentów

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK od 26 czerwca 2017 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

26 czerwca – 21 lipca 2017 r. oraz 28 sierpnia – 01 września 2017 r.

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131

ul. Armii Krajowej 119, 81-824 Sopot

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 6 września 2017 r.

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego, pok. 129

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz);

2. Życiorys (formularz), zawierający również krótką prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej;

3. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość, poświadczona za zgodność z oryginałem;

4. 3 zdjęcia o wymiarze 45 mm x 65 mm;

5. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

6. Dodatkowo kandydat może złożyć:

- wykaz posiadanych publikacji naukowych,

- opinię przyszłego opiekuna naukowego,

- opis koncepcji rozprawy doktorskiej – z zakresu ekonomii.

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego

 

Po złożeniu wymaganych dokumentów kandydat wybiera przyszłego opiekuna naukowego z oferty przedstawionej w programie studiów (kandydat samodzielnie uzgadnia termin spotkania z przyszłym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego opinii). W przypadku, gdy kandydat nie wybierze samodzielnie przyszłego opiekuna naukowego i nie złoży jego opinii, Komisja Rekrutacyjna proponuje opiekuna na podstawie złożonego podania kandydata i wskazanych przez niego zainteresowań naukowych.

Punktacja postępowania rekrutacyjnego:

 1. Zgodność profilu ukończonych studiów magisterskich z celami kształcenia na studiach doktoranckich – do 3 punktów;
 2. Wynik studiów (potwierdzony dyplomem ukończenia studiów magisterskich) – do 3 punktów;
 3. Posiadanie publikacji naukowych – do 3 punktów;
 4. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ocenione na podstawie życiorysu (np. ukończone studia podyplomowe, staże i kursy zawodowe, certyfikaty językowe) – do 3 punktów;
 5. Opinia przyszłego opiekuna naukowego o kandydacie – do 3 punktów;
 6. Przedstawienie zainteresowań badawczych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – do 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 20.

Limit przyjęć

20

Dodatkowe informacje

Informacje na stronach internetowych wydziałów:

Wydział Ekonomiczny http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

Kontakt: Mirosława Dudek

tel.: +48 58 523 12 48

e-mail: m.dudek@ug.edu.pl

 

 

Wydział Zarządzania

http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=425

Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

Kontakt: mgr Joanna Kuchcińska

Tel.: +48 58) 523 14 32

e-mail: joanna.kuchcinska@ug.edu.pl

Uchwała nr 43/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
przyjęcia zasad rekrutacji, terminów oraz limitu przyjęć na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania przyjmuje podane poniżej zasady rekrutacji, terminy oraz limit przyjęć na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.

 

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wydział Zarządzania

Niestacjonarne studia doktoranckie

Nabór w roku akademickim 2017/2018 i tryb studiów

tak/nie, stacjonarne/niestacjonarne (niewłaściwe skreślić)

Forma postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, inne)

postępowanie konkursowe

(na podstawie złożonych aplikacji)

Termin i miejsce składania dokumentów

08.09–22.09.2017, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć dodatkowa rekrutacja w terminie 25.09–29.09.2017

Dziekanat Wydziału Zarządzania, Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 121

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu (*niewłaściwe skreślić)

 

Wymagane dokumenty

podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl), kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl), opinia przyszłego opiekuna naukowego, list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat (formularz dostępny na stronie www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl), 3 fotografie o wymiarze 37 mm x 52

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego

opinia przyszłego opiekuna naukowego (do 10 pkt); ocena życiorysu zawodowego pod względem doświadczenia zawodowego związanego z profilem studiów doktoranckich (do 10 pkt); ocena listu motywacyjnego pod względem stopnia przygotowania projektu rozprawy doktorskiej (do10 pkt)

Informacje (kontakt)

kandydat samodzielnie uzgadnia termin spotkania z przyszłym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego opinii; informacji na temat studiów udziela Pani mgr Joanna Kuchcińska, Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121, www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl, tel. 58 523-14-32, email: joanna.kuchcinska@ug.edu.pl

LIMIT PRZYJĘĆ W ROKU AK. 2017/2018

10 osób

Uchwała nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
limitów przyjęć studentów w roku akademickim 2017/2018 oraz w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w r. akad. 2018/2019 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę (działając na podst. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2014 r. poz. 1198) w sprawie limitów przyjęć studentów w roku akademickim 2017/2018 oraz w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG.

Uchwała nr 41/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Kisielewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) postanowiła podjąć uchwałę o umorzeniu przewodu doktorskiego mgr. Marcina Kisielewskiego.

Uchwała nr 40/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Bogusława A. Suwary

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Bogusława A. Suwary.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Bogusława A. Suwary odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Ryszard Rutka - egzaminator

prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek

- psychologii

Psychologia społeczna

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator                                

prof. dr hab. Małgorzata Czerska - członek                                  

- języka rosyjskiego

Język rosyjski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Wanda Klipo  – egzaminator - lektor

prof. dr hab. Małgorzata Czerska -  członek

Uchwała nr 39/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława A. Suwary

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława A. Suwary pt. „System motywowania urzędników a zadania gmin miejskich” w osobach:

1. prof. dra hab. Czesława Zająca – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

2. prof. dra hab. Piotra Grajewskiego – Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 38/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Emilii M. Dobrowolskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. dra hab. Jacka Rybickiego oraz promotora pomocniczego w osobie dra Wojciecha Machela

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Emilii M. Dobrowolskiej na temat „Modele współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacji – identyfikacja i kierunki rozwoju” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Jackowi Rybickiemu oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Wojciechowi Machelowi.

Uchwała nr 37/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Mazurowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. UG, dr hab. Barbary Gierusz oraz promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Wycinki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Moniki Mazurowskiej na temat „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Barbarze Gierusz oraz funkcję promotora pomocniczego dr Ewie Wycince.

Uchwała nr 36/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Bartoszowi M. Surawskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Bartoszowi M. Surawskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Model wykorzystania specjalistów w zarządzaniu wiedzą.

Uchwała nr 35/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
zmiany liczby punktów ECTS wykładów do wyboru prowadzonych w j. angielskim

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie zmiany liczby punktów ECTS wykładów do wyboru prowadzonych w j. angielskim. Liczba punktów ECTS dla wykładów do wyboru realizowanych w języku angielskim w wymiarze 15 godzin zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym będzie wynosiła 2, począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Uchwała nr 34/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
powołania i zatwierdzenia składu Komisji Programowej Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania,
 2. prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt,
 3. prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych,
 4. dr hab. Paweł Antonowicz – Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych,
 5. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji
  i Zarządzania,
 6. prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz – przedstawiciel Katedry Bankowości,
 7. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 8. prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 9. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (w zastępstwie dr Anna Golec) – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 10. dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego,
 11. prof. dr hab. Stanisław Wrycza – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 12. prof. dr hab. Krystyna Dziworska – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 13. prof. UG, dr hab. Z. Wojciech Żurawik – przedstawiciel Katedry Marketingu,
 14. prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska – przedstawiciel Katedry Rachunkowości,
 15. przedstawiciel Samorządu Studentów,
 16. przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
Uchwała nr 33/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
korekty tematu pracy doktorskiej mgr Justyny Zawadzkiej

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie korekty tematu pracy doktorskiej mgr Justyny Zawadzkiej z tematu „Kultura organizacyjna uczelni niepublicznych – stan, determinanty i kierunki doskonaleniana temat Zgodność kultury organizacyjnej ze strategiami akademickich uczelni niepublicznych”.

Uchwała nr 32/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
nadania dr Ewelinie Sokołowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm.) postanawia nadać dr Ewelinie Sokołowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: ekonomia.

Uchwała nr 31/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse mgr. Andrzejowi B. Dżurykowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Andrzejowi B. Dżurykowi stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego”.

Uchwała nr 30/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dra Dariusza Trojanowskiego w przewodzie doktorskim mgr Barbary T. Majewskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dra Dariusza Trojanowskiego w przewodzie doktorskim mgr Barbary T. Majewskiej.

Uchwała nr 29/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty A. Ossowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty A. Ossowskiej.

Uchwała nr 28/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja P. Gierusza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja P. Gierusza.

Uchwała nr 27/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Natalii K. Cichoń w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Natalii K. Cichoń na temat „Model promocji leków OTC w segmencie młodych konsumentów” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi.

Uchwała nr 26/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Sliża w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Sliża na temat „Koncepcja wielopłaszczyznowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie obsługi posprzedażnej w sektorze motoryzacyjnym” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu.

Uchwała nr 25/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku angielskim

Zgodnie z § 33 Regulaminu studiów Rada Wydziału Zarządzania ustala następujące warunki przygotowywania prac dyplomowych w języku angielskim oraz prowadzenia w języku angielskim egzaminów dyplomowych.

1. Student ma prawo przygotować i bronić pracę dyplomową w języku angielskim.

2. Zamiar przygotowywania pracy w języku angielskim student powinien uzgodnić
z promotorem w ciągu pierwszych pięciu tygodni odbywania seminarium dyplomowego.

3. Jeżeli promotor nie wyrazi zgody na podjęcie się prowadzenia pracy dyplomowej w języku angielskim, dziekan – na wniosek zainteresowanego studenta – wyznacza innego promotora.

4. Opinie promotora i recenzenta pracy dyplomowej napisanej w języku angielskim są sporządzane w języku polskim lub w języku angielskim.

5. Pytania egzaminacyjne są sporządzane w języku polskim lub w języku angielskim.
Podczas egzaminu dyplomowego student udziela odpowiedzi w języku angielskim.

6. Wszystkie pozostałe zasady, dotyczące prac i egzaminów dyplomowych, stosuje się zgodnie z Rozdziałem 5 Regulaminu studiów.

Uchwała nr 24/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 27 ust. 3  pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1842), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego zespołu powołanego w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, biorąc pod uwagę pozytywne opinie recenzentów, członków zespołu oraz członków Rady Wydziału, podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej.

Uchwała nr 23/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Lewańskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania promotora w osobie prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz promotora pomocniczego w osobie dra Marka Rutki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Doroty Lewańskiej na temat „Model kierowania zespołem zróżnicowanym wiekowo w bankach z polskim kapitałem” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Markowi Rutce.

Uchwała nr 22/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny K. Piotrowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania: promotora w osobie prof. UG, dra hab. Z. Wojciecha Żurawika promotora pomocniczego w osobie dr inż. Sylwii Badowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Magdaleny K. Piotrowskiej na temat „Strategia marketingowa jako czynnik konkurencji na rynku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr inż. Sylwii Badowskiej.

Uchwała nr 21/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Urszuli Kęprowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania: promotora w osobie prof. UG, dra hab. Z. Wojciecha Żurawika promotora pomocniczego w osobie dr Anny Dziadkiewicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Urszuli Kęprowskiej na temat „Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr Annie Dziadkiewicz.

Uchwała nr 20/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja P. Gierusza w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Macieja P. Gierusza na temat „Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowegopowierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 19/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Jolanty A. Ossowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Jolanty A. Ossowskiej na temat „Koncepcja sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 18/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
kierunku prac zespołu dziekańskiego w zakresie określenia warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku obcym

Rada Wydziału w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała prace zespołu dziekańskiego w sprawie określenia warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku obcym.

 

Uchwała nr 17/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 października 2016 w sprawie
ustalenia semestru jako okresu rozliczeniowego na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania ustala semestr jako okres rozliczeniowy na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG. Treść niniejszej uchwały nawiązuje do zapisu w Regulaminie Studiów Doktoranckich UG, § 14.

 

Uchwała nr 16/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
przekształcenia Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw w Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. Zarządzenia Rektora UG nr R/40/11 podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw w Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa w Katedrze EP.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r.
Uchwała nr 15/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
likwidacji Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
 •  Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. Zarządzenia Rektora UG nr R/40/11 podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych w Katedrze EP.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r.
Uchwała nr 14/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szymańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm.): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szymańskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Magdaleny Szymańskiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Rutka - egzaminator

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek

- socjologii

Socjologia

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr Jarosław Załęcki - egzaminator                                

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 13/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szymańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szymańskiej pt. „Model promocji lekkiej atletyki w Polsce”  w osobach:

1. prof. UEP, dra hab. inż. Zygmunta Waśkowskiego – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

2. prof. UG, dr hab. Annę Górczyńską – Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 12/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Aleksandrze Kasińskiej-Sarnowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Aleksandrze Kasińskiej-Sarnowskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Metodyka doskonalenia jakości usług medycznych w szpitalach”.

Uchwała nr 11/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr inż. Agnieszce M. Jarosik-Michalak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr inż. Agnieszce M. Jarosik-Michalak stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Model organizacyjnych praktyk zarządzania karierą w Polsce”.

Uchwała nr 10/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
określenia terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie z § 30. ust. 1 Regulaminu studiów

Na podstawie § 30. ust. 5 Regulaminu studiów, Rada Wydziału postanawia określić termin złożenia pracy dyplomowej przez tych studentów, którzy nie byli w stanie złożyć jej w dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia, zgodnie z § 30. ust. 1 Regulaminu studiów. Student może uzyskać zgodę Dziekana lub właściwego Prodziekana na złożenie pracy dyplomowej w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia wskazanego jako ostatni dzień przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Okres przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej nie może być dłuższy niż 1 miesiąc (zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu studiów).

 

Uchwała nr 9/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie na specjal.: Inwestycje i Nieruchomości dot. r. ak. 2016/2017

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności: Inwestycje i Nieruchomości dot. r. ak. 2016/2017w której:
przedmiot „Podatki w działalności gospodarczej” z semestru V zostanie przeniesiony na semestr VI i wymieniony z przedmiotem „Elementy prawa handlowego” (zmiana dot. tylko r. ak. 2016/2017).

 

Uchwała nr 8/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Dżuryka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Dżuryka.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Andrzeja Dżuryka odbędą się z:

- finansów

Bankowość

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Wierzba - egzaminator

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek

- ekonomii

Makroekonomia

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk - egzaminator                                

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński -  członek

Uchwała nr 7/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Dżuryka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Dżuryka pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilizacji polskiego systemu finansowego” w osobach:

1. prof. dra hab. Jana Szambelańczyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

2. prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Uchwała nr 6/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety G. Zamiar

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm.): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety G. Zamiar.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr inż. Elżbiety G. Zamiar odbędą się z:

- zarządzania

Informatyka

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr hab. Przemysław Lech - egzaminator

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek

- finansów

Finanse

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - egzaminator                                

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof.UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 5/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety G. Zamiar

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety G. Zamiar pt. „Koncepcja benchmarkingu systemów informatycznych administracji samorządowej” w osobach:
1. prof. dr hab. inż. Celiny Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

2. prof. UG, dra hab. Jerzego Auksztola – Uniwersytet Gdański.

 

Uchwała nr 4/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Anny E. Dorobczyńskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Anny E. Dorobczyńskiej na temat „Metodyka badania satysfakcji zawodowej pracowników szpitali” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz.

Uchwała nr 3/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Sławomira Kujawy w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Sławomira Kujawy na temat „Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej”.

 

Uchwała nr 2/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Barbary T. Majewskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Krystynie Dziworskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Barbary T. Majewskiej na temat „Koncepcja monitorowania rynku nieruchomości mieszkaniowych” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Krystynie Dziworskiej.

 

Uchwała nr 1/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
nadania dr. Jarosławowi A. Waśniewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1842) postanawia nadać dr. Jarosławowi Waśniewskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.