Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Aktualizacja: Czwartek, 27 września 2018 roku, godz. 08:46
Uchwała nr 86/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wydłużenia terminu zdawania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich mgr Lidii Skarżyńskiej oraz mgr. Mariusza I. Orlikowskiego do 30.09.2018 r.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wydłużenia terminu zdawania egzaminów doktorskich mgr Lidii Skarżyńskiej oraz mgr. Mariusza I. Orlikowskiego do 30.09.2018 r.

Egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w/w przewodach doktorskich pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 85/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria w zakresie specjalności Analityka gospodarcza od r. ak. 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze.zm.), podjęła uchwałę w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria w zakresie specjalności Analityka gospodarcza, począwszy od r. ak. 2018/2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uchwała nr 84/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość w zakresie specjalności Financial Analyst (CFA) od r. ak. 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.), podjęła uchwałę w sprawie zmianw programie studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w zakresie specjalności Financial Analyst (CFA), począwszy od r. ak. 2018/2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uchwała nr 83/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
określenia terminu składania prac dyplomowych studentów I i II stopnia studiów od r. ak. 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając zgodnie z § 30 ust. 5 Regulaminu Studiów UG) ustala, że ostatecznym terminem złożenia pracy dyplomowej przez studenta kończącego ostatni semestr studiów jest ostatni dzień podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uchwała nr 82/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Anety K. Muzolf odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzw.- członek

- psychologii

Psychologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz.- egzaminator                             dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw. - członek                                  

- języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw. -  członek

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 81/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anety K. Muzolf

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anety K. Muzolf pt. „Model zintegrowanej samooceny w doskonaleniu systemu zarządzania jakością szpitala” następujące osoby:

 1. dra hab. Pawła Dobskiego, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 2. dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. nadzw. – Uniwersytet Gdański.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 80/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Pauliny E. Nogal-Meger

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Pauliny E. Nogal-Meger.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Pauliny E. Nogal-Meger odbędą się z:

- ekonomii

Ekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw.- członek

- prawa

Prawo gospodarcze

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Andrzej Powałowski, prof. nadzw.- egzaminator                                

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska -  członek                                  

 

mgr Paulina E. Nogal-Meger przedstawiła dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej, w których językiem wykładowym był wyłącznie język obcy. W związku z tym jest zwolniona z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z 30 października 2015 r., poz.1842 ze zm.).

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Pauliny E. Nogal-Meger.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 79/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny E. Nogal-Meger

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny E. Nogal-Meger pt. Ekonomiczno – prawne aspekty stosowanie nieuczciwej konkurencji następujące osoby:

 1. dra hab. Zdzisława Brodeckiego – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
  im E.  Kwiatkowskiego w Gdyni,
 2. dra hab. Romana Sobieckiego, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 78/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Anny M. Gierusz

 

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Anny M. Gierusz.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Anny M. Gierusz odbędą się z:

- ekonomii

Ekonomia

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw. – przewodniczący

dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. nadzw. - egzaminator

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - członek

- finansów

Finanse

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw. – przewodniczący

dr hab. Jerzy P. Gwizdała, prof. nadzw. - egzaminator                                

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - członek                                  

 

mgr Anna M. Gierusz posiada Certificate in Advanced English (CAE) w związku z tym na podstawie w/w certyfikatu jest zwolniona z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z 30 października 2015 r., poz.1842 ze zm.).

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Anny M. Gierusz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 77/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny M. Gierusz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny M. Gierusz pt. „Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych” następujące osoby:

 1. dr hab. Agnieszkę Chłoń - Domińczak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 2. dra hab. Marka Szczepańskiego, prof. nadzw – Politechnika Poznańska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 76/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Piotrowi Pisarewiczowi w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Kaczmarka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Piotra Pisarewicza na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Kaczmarka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 75/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Patryka Kaczmarka w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Patryka Kaczmarka na temat „Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego” powierzając funkcję promotora dr.  hab. Jerzemu P. Gwizdale  prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 74/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Sebastianowi Susmarskiemu w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pietryki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Sebastiana Susmarskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pietryki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 73/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Pietryki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Ewy Pietryki na temat Ekonomiczno-organizacyjne aspekty finansowania ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego w Polscepowierzając funkcję promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale  prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 72/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Sabinie Nowak w przewodzie doktorskim mgr Anety M. Kłodzińskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Sabiny Nowak na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anety M. Kłodzińskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 71/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Anety M. Kłodzińskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Anety M. Kłodzińskiej na temat „Hipoteza oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych – weryfikacja empiryczna na przykładzie niemieckich rządowych papierów wartościowych” powierzając funkcję promotora dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 70/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) po zapoznaniu się z opinią Zespołu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych wyznacza kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale w osobach:

 1. Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński,
 2. Prof. dr hab. Piotr Dominiak - Politechnika Gdańska,
 3. Prof. dr hab. Danuta Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 4. Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 5. Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 6. Prof. dr hab. Monika Marcinkowska - Uniwersytet Łódzki,
 7. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski - Szkoła Główna Handlowa,
 8. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 9. Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Szkoła Główna Handlowa,
 10. Prof. dr hab. Marian Żukowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski.

1) wyznaczeni kandydaci reprezentują dyscypliny i specjalności naukowe, w zakresie których mieści się tematyka osiągnięć naukowych osoby wnioskującej o nadanie tytułu,

2) wyznaczeni kandydaci na recenzentów są osobami o uznanej naukowej renomie międzynarodowej,

3) w stosunku do żadnej z wyznaczonych osób nie zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności w przedmiotowym postępowaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 69/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych na wniosek dra hab. Jerzego P. Gwizdały

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) po zapoznaniu się z opinią Zespołu oraz dokumentacją wniosku złożonego przez Kandydata wszczyna postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 68/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Adamowi Kostulakowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Adamowi Kostulakowi stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model procesowego zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych szkół wyższych”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 67/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Emilii Dobrowolskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Emilii Dobrowolskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu
na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Modele współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacji – identyfikacja i kierunki rozwoju”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 66/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 05 lipca 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia mgr. Damianowi Gajdzie

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Damianowi Gajdzie stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Rola ubezpieczeń gospodarczych w procesie zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 65/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 maja 2018 w sprawie
wypowiedzenia stosunku pracy - mianowania z dr. Sylwestrowi Kani

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (działając na podstawie Statutu UG z dn. 08.01.2018r. -  §99 punkt 2 i §100 oraz art. 124 i art. 125 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym) na wniosek Dziekana wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z dr. Sylwestrem Kanią zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Organizacji i Zarządzania na podstawie mianowania.

Uchwała nr 64/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 maja 2018 w sprawie
zmiany programu studiów podyplomowych „Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi” od r. ak. 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r., tj. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych „Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi” od r. ak. 2018/2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 63/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 maja 2018 w sprawie
zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Inwestycje i Nieruchomości od r. ak. 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.), podjęła uchwałę w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Inwestycje i Nieruchomości, począwszy od r. ak. 2018/2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uchwała nr 62/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 maja 2018 w sprawie
zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Menedżer od r. ak. 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.), podjęła uchwałę w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Menedżer, począwszy od r. ak. 2018/2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uchwała nr 61/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 maja 2018 w sprawie
korekty programu Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.), podjęła uchwałę w sprawie korekty programu Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania, począwszy od r. ak. 2018/2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 60/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 maja 2018 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Sławomira Pietrzaka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Sławomira Pietrzaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 59/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 maja 2018 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Stanisława Kalickiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Stanisława Kalickiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 58/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 maja 2018 w sprawie
powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) powołuje zespół ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale, prof. nadzw. w składzie:

 • prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – członek,
 • prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – członek. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 57/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
likwidacji studiów podyplomowych „Nadzór korporacyjny” na Wydziale Zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 7 Statutu UG z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. postanowiła podjąć uchwałę o likwidacji studiów podyplomowych „Nadzór korporacyjny” z uwagi na brak odpowiedniej liczby kandydatów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 56/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
zmiany anglojęzycznej nazwy studiów z „ACCA Accounting – Professional Level” na „ACCA Accounting – Strategic Professional” oraz w sprawie korekty programu studiów podyplomowych „Rachunkowość ACCA–Poziom Profesjonalny” (ACCA Accounting – Strategic Professional) od r. ak. 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r., tj. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany anglojęzycznej nazwy studiów z „ACCA Accounting – Professional Level” na „ACCA Accounting – Strategic Professional” oraz w sprawie korekty programu studiów podyplomowych „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” (ACCA Accounting – Strategic Professional) od r. ak. 2018/2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 55/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
utworzenia oraz zatwierdzenia programu kształcenia studiów podyplomowych „Menedżer w instytucjach kultury”

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
o utworzenie studiów podyplomowych Menedżer w instytucjach kultury”.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania uchwala program kształcenia studiów podyplomowych „Menedżer w instytucjach kultury” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 54/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.) podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania.

- Na wniosek Instytutu OiZ: zmiana sposobu zaliczenia przedmiotu Koncepcje zarządzania (kierunek Zarządzanie - II stopień) polegająca na wprowadzeniu zaliczenia ćwiczeń na ocenę oraz egzaminu na ocenę (do tej pory wspólna ocena z wykładu i ćwiczeń jako zaliczenie).

- Zamiana przedmiotu „WDW” na „Wykład ogólnouczelniany” wraz ze zmianą liczby punktów ECTS z 1p. na 2 p. (I stopień – specjalność IiN – sem. VI ). Dodatkowy punkt może pochodzić z przedmiotu „Finansowanie inwestycji i nieruchomości” z 3p. na 2p. ECTS. (Jest to wymóg formalny. Na VI semestrze pierwszego stopnia wszyscy studenci obowiązkowo realizują wykład ogólnouczelniany za 2p. ECTS, który na specjalności IiN na tym semestrze nie był w ogóle zaplanowany. Był tylko WDW za 1p. ECTS).

- Specjalność AiB (I stopień) - zmiana liczby punktów ECTS z przedmiotu „Praktyka AiB” z 0 p. na 1 p. ECTS. W związku z tym przedmiot „Wersjonowanie aplikacji” otrzymuje 1 p. punkt ECTS zamiast 2 punktów.

- Specjalność AiB  (II stopień, IV semestr) zmiana liczby punktów ECTS z przedmiotu „Praktyki” z 0p. na 1p. ECTS. W związku z tym przedmiot „Wdrażanie systemów informatycznych” otrzyma 1 punkt ECTS mniej.

- Zmiana liczby punktów ECTS z przedmiotu „Prawo Pracy” (II stopień, kierunek Zarządzanie, specjalność Menedżer personalny) z 0p. na 1 p. ECTS. Punkt zostanie zdjęty z przedmiotu „Metody ilościowe w ZZL” z 4 na 3 punkty ECTS.

- Zamiana liczby punktów ECTS z przedmiotów „WDW”: 2p. ECTS i „Wykład ogólnouczelniany” (I stopień, kierunek Zarządzanie, specjalność: ZJIŚ, sem. VI). Po zmianie WDW będzie miał 1p. ECTS a wykład ogólnouczelniany 2p. ECTS.

- Ujednolicenie na całym Wydziale (I stopień, IV semestr) przedmiotu „Metodyka pisania pracy dyplomowej”. Przedmiot powinien być realizowany w wymiarze 15 godz. – tylko w formie  ćwiczeń i kończyć się zaliczeniem na „zal” – bez oceny.

 - Specjalność AiB (I stopień, IV semestr) przedmiot: „Metodyka pisania pracy dyplomowej” są 2p. ECTS  i 15 godz. wykładu zaliczonego na ocenę. Propozycja zmiany: 1p. ECTS i ćwiczenia na „zal” – dodatkowy punkt otrzyma  przedmiot „Programowanie aplikacji bazodanowych”.

Uchwała nr 53/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
utworzenia Zakładu zarządzania organizacjami publicznymi w Instytucie Organizacji i Zarządzania.
 1. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podst. Zarządzenia Rektora UG nr R/40/11 oraz § 17 Statutu UG z dn. 30.03.2017 r., podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu zarządzania organizacjami publicznymi w Instytucie Organizacji i Zarządzania.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.
Uchwała nr 52/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza I. Orlikowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza I. Orlikowskiego.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Mariusza I. Orlikowskiego odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie marketingowe

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Rybicki - egzaminator

prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski - członek

- ekonomii

Ekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk - egzaminator                                

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki- członek                                  

              - języka rosyjskiego

Język rosyjski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Wanda Klipo – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 51/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza I. Orlikowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza I. Orlikowskiego pt. „Marketing partnerski jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku przemysłu chemicznego” następujące osoby:

 1. prof. dra hab. Jacka Otto – Politechnika Łódzka ,
 2. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny
  w Poznaniu.
Uchwała nr 50/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Lidii Skarżyńskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Lidii Skarżyńskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Lidii Skarżyńskiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie marketingowe

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Rybicki - egzaminator

prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski - członek

- socjologii

Socjologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki - egzaminator                                

prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 49/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Lidii Skarżyńskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Lidii Skarżyńskiej pt. „Model komunikacji marketingowej z wykorzystaniem gier reklamowych online” następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Bognę  Pilarczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 2. prof. dr hab. Teresę Taranko – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Uchwała nr 48/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Joannie Sadkowskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Jowity Gotówko - Szok

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Joanny Sadkowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Jowity Gotówko - Szok.

Uchwała nr 47/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jowity Gotówko - Szok w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr inż. Jowity Gotówko - Szok na temat Koncepcja budowania relacji z pracownikami niepełnosprawnymi jako interesariuszami organizacjipowierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała nr 46/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Krawczyk - Kocy w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Krawczyk - Kocy na temat „Koncepcja zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem metody SCRUM” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy.

Uchwała nr 45/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse mgr. Sławomirowi Kujawie

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Sławomirowi Kujawie stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych.

Uchwała nr 44/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 marca 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kostulaka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kostulaka.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Adama Kostulaka odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Ryszard Rutka - egzaminator

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek

- finansów

Finanse

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jerzy P. Gwizdała - egzaminator                                

prof. dr hab. Jerzy Gierusz - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 43/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 marca 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adama Kostulaka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adama Kostulaka  pt. „Model procesowego zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych szkół wyższych” następujące osoby:

 1. prof. dra hab. Bernarda Kubiaka –   Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni,
 2.  dra hab. Janusza Wielkiego, prof. nadzw. PO – Politechnika Opolska.
Uchwała nr 42/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 marca 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Gajdy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Gajdy.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Damiana Gajdy odbędą się z:

- ekonomii

Makroekonomia

prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk - egzaminator                                

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki - członek                                  

- finansów

Finanse i ubezpieczenia

prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jerzy P. Gwizdała - egzaminator

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki - członek

            - języka angielskiego

Język angielski

prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 41/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 marca 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Gajdy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Gajdy pt. „Rola ubezpieczeń gospodarczych w procesie zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce” następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Wandę Ronkę-Chmielowiec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 2.  dra hab. Jacka Lisowskiego, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Uchwała nr 40/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 marca 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Emilii M. Dobrowolskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Emilii M. Dobrowolskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Emilii M. Dobrowolskiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Małgorzata Czerska - egzaminator

prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz- członek

- finansów

Finanse

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jerzy P. Gwizdała - egzaminator                                

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki - członek                                  

              - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 39/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 marca 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Emilii M. Dobrowolskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Emilii M. Dobrowolskiej pt. „Modele współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacji – identyfikacja i kierunki rozwoju” następujące osoby:

 1. dr hab. Agnieszkę Zakrzewską-Bielawską prof. PŁ – Politechnika Łódzka,
 2.  dr hab. Agnieszkę Sopińską, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Uchwała nr 38/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 marca 2018 w sprawie
nadania dr Marzenie Wójcik-Augustyniak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882 ze zm.) postanawia nadać dr Marzenie Wójcik – Augustyniak stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu.

Uchwała nr 37/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 marca 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Arturowi Dunalowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Arturowi Dunalowi stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Czynniki i zakres zmian kulturowych w przedsiębiorstwach produkujących autobusy przejętych przez kapitał zagraniczny.

Uchwała nr 36/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 lutego 2018 w sprawie
przyjęcia Raportu Samooceny dot. jakości kształcenia Wydziału Zarządzania za 2017 r.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu Samooceny Wydziału Zarządzania dot. jakości kształcenia za 2017 r.

Uchwała nr 35/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 lutego 2018 w sprawie
przekształcenia Katedry Bankowości i Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego w Katedrę Bankowości i Finansów
 1. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podst. Zarządzenia Rektora UG nr R/40/11 oraz §17 p.6 Statutu UG z dn. 30.03.2017 r., podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Katedry Bankowości i Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego w Katedrę Bankowości i Finansów.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 34/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 lutego 2018 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anety Kłodzińskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Anety Kłodzińskiej.

Uchwała nr 33/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 lutego 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Adamowi Pieńkowskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Adamowi Pieńkowskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Spójność zarządzania kluczowymi zasobami ludzkimi ze strategią w klubach piłkarskich w Polsce.

Uchwała nr 32/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 22 lutego 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Urszuli Kęprowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Urszuli Kęprowskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta.

Uchwała nr 31/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie
przyjęcia zasad rekrutacji, terminów oraz limitu przyjęć na Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania w roku akademickim 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania przyjmuje podane poniżej zasady rekrutacji, terminy oraz limit przyjęć na Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania w roku akademickim 2018/2019.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA:
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

Forma studiów

Stacjonarne

Forma rekrutacji

Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej

Termin i miejsce składania dokumentów

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK na Studia Doktoranckie: od 20 czerwca 2018 roku

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

20 czerwca – 20 lipca 2018 r. oraz 28 sierpnia – 31 sierpnia 2018 roku

Dziekanat Wydziału Zarządzania UG, pok. 121

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

7 września 2018 roku od godz. 9:00

Dziekanat Wydziału Zarządzania UG, pok. 100

Do dnia 4 września 2018 r. do kandydatów zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o przybliżonej godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

 

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz podania jest dostępny na stronie internetowej: (http://ekonom.ug.edu.pl/web/sdmws/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja lub http://wzr.pl/studia/index.php?str=425);
 2. Życiorys zawierający również krótką prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej (formularz życiorysu jest dostępny na stronie internetowej: http://ekonom.ug.edu.pl/web/sdmws/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja lub  http://wzr.pl/studia/index.php?str=425);
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczona za zgodność z oryginałem;
 4. 3 zdjęcia o wymiarach 45 mm x 65 mm;
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 6. Dodatkowo kandydat może złożyć:
 1. wykaz posiadanych publikacji naukowych,
 2. opinię nauczyciela akademickiego Wydziału Ekonomicznego lub Wydziału Zarządzania, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 3. opis koncepcji rozprawy doktorskiej – z dziedziny nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse).

 

 

Warunki rekrutacji

 

W postępowaniu rekrutacyjnym nie mogą brać udziału pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania UG.

 

Po złożeniu wymaganych dokumentów kandydat wybiera przyszłego opiekuna naukowego z oferty przedstawionej w programie studiów (kandydat samodzielnie uzgadnia termin spotkania z przyszłym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego opinii). W przypadku, gdy kandydat nie wybierze samodzielnie przyszłego opiekuna naukowego i nie złoży jego opinii, Komisja Rekrutacyjna proponuje opiekuna na podstawie złożonego podania kandydata i wskazanych przez niego zainteresowań naukowych.

 

Punktacja postępowania rekrutacyjnego:

 1. Zgodność profilu ukończonych studiów magisterskich z celami kształcenia na studiach doktoranckich – max. 3 pkt:
 1. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse) w UG – 3 pkt,
 2. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse) poza UG – 2 pkt,
 3. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk społecznych (poza ekonomicznymi wymienionymi wyżej) – 1 pkt;

 

 1. Wynik studiów (ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich) – max. 3 pkt:
 1. ocena bardzo dobra – 3 pkt,
 2. ocena dobra plus – 2 pkt,
 3. ocena dobra – 1 pkt,
 4. ocena niższa niż dobra – 0 punktów;

 

 1. Publikacje i opracowania naukowe – max. 4 pkt:
   
 1. Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. a przyznaje się 4 pkt:
 • autorstwo albo współautorstwo artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części A ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej w systemie IRK na studia doktoranckie, lub
 • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism (w postępowaniu rekrutacyjnym punkty przyznaje się wyłącznie w przypadku artykułów opublikowanych w czasopismach, za publikacje w których przyznaje się co najmniej 8 punktów zgodnie z ww. wykazem czasopism), lub
 • autorstwo albo współautorstwo monografii (do 3 autorów);
   
 1. Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. b przyznaje się 3 pkt:
 • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism oraz autorstwo albo współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce;
   
 1. Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. c przyznaje się 2 pkt:
 • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism, lub
 • współautorstwo monografii (do 3 autorów), lub
 • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej dwóch rozdziałów w książce, lub
 • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 1 artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism oraz autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce;
   
 1. Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. d przyznaje się 1 pkt:
 • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 1 artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism, lub
 • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce;
   
 1. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ocenione na podstawie życiorysu (np. ukończone studia podyplomowe, staże i kursy zawodowe, certyfikaty językowe, udział w konkursach) – max. 3 pkt;
 2. Opinia nauczyciela akademickiego Wydziału Ekonomicznego lub Wydziału Zarządzania posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o kandydacie – max. 3 pkt:

 

 • opinia na temat projektu przyszłej rozprawy doktorskiej – 1 pkt,
 • ocena przygotowania kandydata do prowadzenia badań naukowych – 1 pkt,
 • zgoda sporządzającego opinię na pełnienie funkcji opiekuna naukowego – 1 pkt;

 

 1. Ocena przedstawienia przez kandydata jego zainteresowań badawczych oraz motywacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – max. 4 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 20.

Dodatkowe informacje

Informacje na stronach internetowych wydziałów:

 

Wydział Zarządzania, http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=425

Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

 

Kontakt:

mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

tel.: +48 58 523 14 32

e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl

 

Wydział Ekonomiczny, http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

 

Kontakt:

Mirosława Dudek

tel.: +48 58 523 12 48

e-mail: m.dudek@ug.edu.pl

 

 

Uchwała nr 30/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie
przyjęcia zasad rekrutacji, terminów oraz limitu przyjęć na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Rada Wydziału Zarządzania przyjmuje podane zasady rekrutacji, terminy oraz limit przyjęć na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2018/2018.

 

Uchwała nr 29/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie
limitów przyjęć studentów w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w r. akad. 2019/2020 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w wyniku głosowania podjęła uchwałę (działając na podst. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2014 r. poz. 1198) w sprawie limitów przyjęć studentów w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w roku akademickim 2019/2020 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG.

 

 1. Limity przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Liczba miejsc ogółem
w 2018

Finanse i rachunkowość /I stopień/

180

Finanse i rachunkowość - Financial Analyst /I stopień/

 30

Informatyka i ekonometria /I stopień/

90

Informatyka i ekonometria - Aplikacje Informatyczne w Biznesie /I stopień/

 60

Podatki i doradztwo podatkowe /I stopień/

30

Zarządzanie /I stopień/

330

Finanse i rachunkowość /Il stopień/

180

Informatyka i ekonometria /lI stopień/

90

Zarządzanie /lI stopień/

240

Razem I stopień

720

Razem II stopień

510

Przydział do specjalności (II stopień studiów) na danym kierunku, z uwzględnieniem preferencji zgłoszonych w trakcie rekrutacji w systemie IRK następuje przed rozpoczęciem roku akademickiego, drogą decyzji Dziekana Wydziału

 

1.2. Limity przyjęć na studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019

 

- studia pierwszego stopnia

Kierunek

Limit przyjęć

Zarządzanie

200

Finanse i rachunkowość

240

Informatyka i ekonometria

30

Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

60

 

 

- studia drugiego stopnia

Kierunki

Limit przyjęć

1. Zarządzanie

200

2. Finanse i rachunkowość

300

3. Informatyka i ekonometria

100

 

 

 1. Terminy rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

 

2.1. Studia stacjonarne

 

Kierunek studiów stacjonarnych

Termin zakończenia elektronicznej rejestracji oraz termin ogłoszenia listy kandydatów

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów

po ogłoszeniu listy kandydatów

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Finanse i rachunkowość

I stopień

w tym specjalność CFA

19 lipca – zakończenie rejestracji

 

23 lipca - ogłoszenie listy

Kandydatów

Wydział Zarządzania

ul. Armii Krajowej 101,
 pok.
B-23

81-824 Sopot

pon. – wt.: 9:00 - 14:00

śr.:12.00-17.00

czw. – pt.: 9:00 - 14:00

soboty: 10:00 - 12:00

tel. (0-58) 523-14-70

rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Zarządzanie

I stopień

Informatyka i ekonometria

I stopień

w tym specjalność AiB

Finanse i rachunkowość

II stopień

27 lipca – zakończenie rejestracji

 

31 lipca - ogłoszenie listy

kandydatów

Zarządzanie

II stopień

Informatyka i ekonometria

II stopień

 

Pełen wykaz terminów rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Stopień studiów

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

Składanie dokumentów przez kandydatów

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

I

21.06-19.07.2019

23.07.2019

24.07-30.07.2019

31.07.2019

II

21.06-27.07.2019

31.07.2019

01.08-07.08.2019

08.08.2019

 

 

2.2. Studia niestacjonarne

 

Kierunek studiów niestacjonarnych

Termin zakończenia elektronicznej rejestracji oraz termin ogłoszenia listy kandydatów

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów

po ogłoszeniu listy kandydatów

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Finanse i rachunkowość

I stopień

22 lipca – zakończenie rejestracji

 

24 lipca - ogłoszenie listy

kandydatów

Wydział Zarządzania

ul. Armii Krajowej 101, pok. 130

81-824 Sopot

pon.–pt. 12:00–17:00

(po 30 września 10:00–15:00)

sob. 9:00–12:00 (w soboty czynne tylko do 30 września)

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

 

Zarządzanie

I stopień

Informatyka i ekonometria

I stopień

w tym specjalność AiB

Finanse i rachunkowość

II stopień

23 lipca – zakończenie rejestracji

 

25 lipca - ogłoszenie listy

kandydatów

Zarządzanie

II stopień

Informatyka i ekonometria

II stopień

 

Pełen wykaz terminów rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Stopień studiów

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

Składanie dokumentów przez kandydatów

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

I

21.06-22.07.2019

24.07.2019

25.07-31.07.2019

01.08.2019

II

21.06-23.07.2019

25.07.2019

26.07-01.08.2019

02.08.2019

 

 

3. Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
  mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
 2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne przyjętych zostanie trzech laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

 

Uwaga:

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

specjalność: Financial Analyst *

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
  mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

*Studia na specjalności Financial Analyst, jako prowadzone w języku angielskim, są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
  mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

 

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
  mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

 

 

 

ZARZĄDZANIE

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
  mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
 2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne przyjętych zostanie trzech laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

 

Uwaga:

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

 

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

ZARZĄDZANIE

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 1. Kryterium podstawowe:
  konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt1)

 

 1. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób
  z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)
 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa
  § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 2. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Suma punktów za oceny z 6 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt.

 

Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-51)

Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG oraz liczba punktów ECTS za ten przedmiot jest co najmniej równa liczbie punktów przyznanych danemu przedmiotowi na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG.

W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot.

Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

 

1) Dla ocen uzyskanych w skali innej niż 2-5 zastosowanie mają przepisy dotyczące przeliczenia ocen na dyplomie, określone 
w § 7, ust. 2 Uchwały Senatu.

 

Studia są dostępne dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 1. Kryterium podstawowe:
  konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt1)

 

 1. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób
  z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)
 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa
  § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 2. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

 
Uchwała nr 28/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie
nowelizacji uchwały nr 49/11/12 i uchwały nr 42/2014/2015 Rady Wydziału Zarządzania w sprawie zasad przeprowadzania przewodów doktorskich bez konieczności ukończenia studiów doktoranckich

Rada Wydziału w głosowaniu poparła zmiany, które zostały wprowadzone do Uchwały nr 49/11/12 i Uchwały nr 42/2014/2015 Rady Wydziału Zarządzania w sprawie zasad przeprowadzania przewodów doktorskich bez konieczności ukończenia studiów doktoranckich.

Uchwała nr 27/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
przyjęcia znaku graficznego Wydziału Zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu, działając na podstawie Statutu UG § 6 ust. 5, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia znaku graficznego dla Wydziału Zarządzania.

Uchwała nr 26/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
powołania i zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
 1. prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman – przewodniczący, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych,
 2. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska,
 3. prof. UG, dr hab. Piotr Wróbel,
 4. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka,
 5. dr Sylwia Badowska,
 6. dr Aleksandra Wiercińska,
 7. dr Marek Rutka,
 8. mgr Sylwia Kuras,
 9. przedstawiciel Samorządu Studentów – Wanda Cyrzan.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

Uchwała nr 25/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Mariusza I. Orlikowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi, profesorowi nadzwyczajnemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Mariusza I. Orlikowskiego na temat Marketing partnerski jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku przemysłu chemicznegopowierzając funkcję promotora dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi, profesorowi nadzwyczajnemu.

Uchwała nr 24/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Mariuszowi Chmielewskiemu w przewodzie doktorskim mgr Pauliny T. Młyńskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Mariusza Chmielewskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Pauliny T. Młyńskiej.

Uchwała nr 23/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny T. Młyńskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Jerzemu Bielińskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Pauliny T. Młyńskiej na temat Determinanty budowy modelu biznesowego przedsiębiorstw sektora kreatywnegopowierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Jerzemu Bielińskiemu.

Uchwała nr 22/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Joannie U. Olkowicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Joannie U. Olkowicz stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Szkolenia w modelu rozwoju pracowników Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce.

Uchwała nr 21/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr inż. Katarzynie E. Kamińskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr inż. Katarzynie E. Kamińskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Uwarunkowania atrakcyjności przedsiębiorstw wysokich technologii dla pracowników badawczo - rozwojowych.

Uchwała nr 20/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Michałowi J. Firkowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Michałowi J. Firkowi stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model wymagań w procesie rozwoju systemów informatycznych firm budowalnych w oparciu o język SysML”.

Uchwała nr 19/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
utworzenia oraz zatwierdzenia programu kształcenia studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami IT”

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania uchwala program kształcenia międzywydziałowych studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami IT” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o utworzenie studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami IT”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
przyznania indeksów laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Rada Wydziału Zarządzania wyraża zgodę na przyjęcie, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, sześciu laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 i przyznaje trzy indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Finanse i Rachunkowość oraz trzy indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Zarządzanie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń od w/w laureatów, niż przewidziana liczba miejsc na kierunek, decyduje kolejność według największej liczby punktów uzyskanych z trzech etapów Olimpiady na szczeblu centralnym.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie przyznania indeksów laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Uchwała nr 17/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
niekompletnych grup seminaryjnych (seminaria licencjackie i magisterskie) oraz sposobów wynagradzania za ich prowadzenie

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę dot. liczby studentów w nowo tworzonej grupie seminaryjnej – zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 103/R/13 z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim (z późn. zm.) – powinna wynosić od 8 do 12 osób. Na Wydziale Zarządzania dopuszcza się tworzenie mniej liczebnych grup, ale nie mniejszych niż czteroosobowe. W przypadku, gdy grupa seminaryjna w chwili jej powołania liczy mniej  niż 8 osób, wówczas stawka godzinowa wynagrodzenia za zajęcia seminaryjne jest zmniejszona w stosunku do stawki za nadgodziny na danym stanowisku pracy o wskaźnik równy liczbie studentów w grupie seminaryjnej podzielonej przez 8. Powyższy przelicznik ma zastosowanie jedynie wtedy, kiedy pracownik zrealizował w danym roku akademickim godziny nadliczbowe.

Uchwała nr 16/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Kujawy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Kujawy.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Egzaminy doktorskie mgr. Sławomira Kujawy odbędą się z:

- finansów

Bankowość

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz - egzaminator

prof. dr hab. Ryszard Wierzba - członek

- ekonomii

Makroekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk - egzaminator                                

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki - członek                                  

            - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 15/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Kujawy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Kujawy pt. „Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych” następujące osoby:

 1. dr hab. Agatę Adamską, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 2. dr hab. Annę Rzeczycką, prof. PG – Politechnika Gdańska.
Uchwała nr 14/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dra Marka Ossowskiego w przewodzie doktorskim mgr Danuty Kowalskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Marka Ossowskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Danuty Kowalskiej.

Uchwała nr 13/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Renaty Płoskiej w przewodzie doktorskim mgr Dominiki D. Gawron

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Renaty Płoskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki D. Gawron.

Uchwała nr 12/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Mirosławowi Czapiewskiemu w przewodzie doktorskim mgr Anny Seiffert

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Mirosława Czapiewskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Seiffert.

Uchwała nr 11/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Anny Seiffert w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Mirosławowi Szrederowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Anny Seiffert na temat Koncepcja wykorzystania wtórnych źródeł danych w zarządzaniu leczeniem farmakologicznym osób starszychpowierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Mirosławowi Szrederowi.

Uchwała nr 10/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Agnieszce Watole-Bamber

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Agnieszce Watole-Bamber stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego”.

Uchwała nr 9/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. inż. Piotrowi Sliżowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. inż. Piotrowi Sliżowi stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Koncepcja wielopłaszczyznowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie obsługi posprzedażnej w sektorze motoryzacyjnym.

Uchwała nr 8/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse mgr Katarzynie G. Koleśnik

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Katarzynie G. Koleśnik stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt.Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata.

Uchwała nr 7/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 października 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Dominiki D. Gawron w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Dominiki D. Gawron na temat Ocena znajomości i stosowania zasad etyki w zawodzie księgowego w Polscepowierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 6/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 października 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Danuty Kowalskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Danuty Kowalskiej na temat Koncepcja rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania operacyjnego jednostkami świadczącymi usługi badawczo-rozwojowepowierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 5/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
zmiany nazwy przedmiotu „Analiza statystyczna w badaniach rynku” na „Analiza rynku” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.), podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy przedmiotu „Analiza statystyczna w badaniach rynku” na „Analiza rynku” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria począwszy od r. ak. 2017/2018.

Uchwała nr 4/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Artura Dunala

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Artura Dunala.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Egzaminy doktorskie mgr. Artura Dunala odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - egzaminator

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek

- socjologii

Socjologia kultury

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki - egzaminator                                

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek                                  

               - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 3/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Artura Dunala

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Artura Dunala pt. „Czynniki i zakres zmian kulturowych w przedsiębiorstwach produkujących autobusy przejętych przez kapitał zagraniczny” następujące osoby:

1. prof. UMK, dr hab. Aldonę Glińską – Neweś  – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

2. prof. UG, dra hab. Jarosława Waśniewskiego –  Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 2/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr inż. Ewie Malinowskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Pillath

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr inż. Ewy Malinowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Pillath.

Uchwała nr 1/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Pillath w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Pillath na temat „Metodyka pomiaru poziomu jakości marketingu ekologicznego” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej.