Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Aktualizacja: Piątek, 07 grudnia 2018 roku, godz. 12:14
Uchwała nr 24/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania/przedstawiciel Katedry Statystyki,
 2. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania,
 3. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 4. dr Renata Płoska – przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 5. prof. UG, dr hab. Ewelina Sokołowska – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 6.  dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 7. dr Jacek Maślankowski – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 8. dr Anna Wojewnik-Filipkowska – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 9. prof. UG, dr hab. Robert Bęben  – przedstawiciel Katedry Marketingu,
 10. dr Marek Ossowski – przedstawiciel Katedry Rachunkowości.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

Uchwała nr 23/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany składu Komisji Programowej Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania, przewodniczący,
 2. prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych, przedstawiciel Katedry Statystyki,
 3. prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 4. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania,
 5. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 6. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 7. prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska - przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 8.  dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 9. dr Kamila Bielawska - przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 10. prof. dr hab. Stanisław Wrycza – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 11. dr Krzysztof Szczepaniak  – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 12. prof. UG, dr hab. Robert Bęben – przedstawiciel Katedry Marketingu,
 13. prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska – przedstawiciel Katedry Rachunkowości,
 14. przedstawiciel Samorządu Studentów,
 15. przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Programowej Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

 

Uchwała nr 22/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba K. Głóda

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Jakuba K. Głóda.

Uchwała nr 21/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia powtórnego terminu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego oraz składu komisji przeprowadzającej w/w egzamin w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf

Rada Wydziału w głosowaniu wyraziła zgodę na powtórny termin zdawania egzaminu doktorskiego z języka angielskiego oraz wyznaczyła skład komisji przeprowadzającej w/w egzamin w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf.

Termin egzaminu doktorskiego przyjęto –  nie wcześniej niż 1 luty 2019 r.

Uchwała nr 20/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Moniki E. Mazurowskiej odbędą się z:

- finansów

Rachunkowość

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. nadzw. - egzaminator                                

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska -  członek                                  

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzw.- członek

mgr Monika E. Mazurowska posiada Certificate in Advanced English (CAE) w związku z tym na podstawie w/w certyfikatu jest zwolniona z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z 30 października 2015 r., poz.1842 ze zm.).

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej.

Uchwała nr 19/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki E. Mazurowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595  z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki E. Mazurowskiej pt. „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa” następujące osoby:

 1. dr hab. Marzenę Remlein, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 2. prof. dr hab. Teresę Martyniuk – Sopocka Szkoła Wyższa.
Uchwała nr 18/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany promotora z dr hab. Barbary Żurawik, prof. nadzw. i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Modrzyńskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany promotora z dr hab. Barbary Żurawik, prof. nadzw. i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Modrzyńskiego pt. „Koncepcja strategii kreowania marki handlowej na rynku galanterii skórzanej”.

Uchwała nr 17/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany promotora z prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego i powierzenia funkcji promotora dr hab. Agnieszce Szpitter, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Maliszewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany promotora z prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego i powierzenia funkcji promotora dr hab. Agnieszce Szpitter, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Maliszewskiego pt. „Proces kontrolowania przeciwpożarowego. Diagnoza i projekcja zmian”.

Uchwała nr 16/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Agacie Borowskiej - Pietrzak w przewodzie doktorskim mgr. Michała P. Czubasiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Agaty Borowskiej – Pietrzak na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała P. Czubasiewicza.

Uchwała nr 15/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Michała P. Czubasiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Michała P. Czubasiewicza na temat „Controlling personalny jako determinanta strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi” powierzając funkcję promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Uchwała nr 14/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Czerepko w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Czerepko na temat „Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z Obwodu Kaliningradzkiego” powierzając funkcję promotora dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. nadzw.

Uchwała nr 13/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Mariuszowi I. Orlikowskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) i art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Mariuszowi I. Orlikowskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Marketing partnerski jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku przemysłu chemicznego.

Uchwała nr 12/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia mgr Annie M. Gierusz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) i art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Annie M. Gierusz stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych”.

Uchwała nr 11/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
określenia zaktualizowanych efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zaktualizowanych efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG.

§ 1

 „Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

„Efekty kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

„Efekty kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
przyjęcia Strategii rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2023

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 08.01.2018 r. postanowiła podjąć uchwałę w sprawie określenia i przyjęcia Strategii rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2023.

Uchwała nr 9/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Wojciechowi Machelowi w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Lewandowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Wojciecha Machela na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Lewandowskiego.

Uchwała nr 8/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Lewandowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Lewandowskiego na temat „Koncepcja rekonwersji kadr sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” powierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała nr 7/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Flisa w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałęo otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Flisa na temat Koncepcja systemu rekomendacji handlowej z wykorzystaniem serwisów społecznościowychpowierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy.

Uchwała nr 6/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Lechowi Kujawskiemu w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza B. Bogdańskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Lecha Kujawskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza B. Bogdańskiego.

Uchwała nr 5/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza B. Bogdańskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Krystynie Strzale

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Mateusza B. Bogdańskiego na temat „Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiej” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Krystynie Strzale.

Uchwała nr 4/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 3/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Elżbiety Wojnickiej - Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Elżbiety Wojnickiej – Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 2/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 1/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Marcina Olkiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Marcina Olkiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.