Strona główna » Wydział
Wydziałowa Komisja Wyborcza WZR UG
OGŁOZENIE WYBORCZE »

25.05.2020, Gdańsk

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE
Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do:
Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG

- wybór następuje spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms w dniu 1 czerwca 2020 r. w godz. 09:00–12:00

 

Informacje o kandydatach oraz link z zaproszeniem do Zespołu MS Teams będą dostępne po uprzednim zalogowaniu się do imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365. Oddanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams (Forms) przez osoby uprawnione do głosowania.

Jeżeli w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania to tego samego dnia odbędzie się głosowanie w drugim terminie, w godz. 12:15–15:15 - w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

OGŁOZENIE WYBORCZE »

25.05.2020, Gdańsk

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do:
Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG

 

- wybór następuje spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, niebędących nauczycielami akademickimi.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms w dniu 1 czerwca 2020 r. w godz. 09:00–12:00

Informacje o kandydatach oraz link z zaproszeniem do Zespołu MS Teams będą dostępne po uprzednim zalogowaniu się do imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365. Oddanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams (Forms) przez osoby uprawnione do głosowania.

Jeżeli w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania to tego samego dnia odbędzie się głosowanie w drugim terminie, w godz. 12:15–15:15 - w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Komunikat wyborczy »

Komunikat Przewodniczącej WKW WZR Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2020 roku

 

Proponowani Kandydaci w wyborach do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG w grupie pracowników zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG niebędących nauczycielami akademickimi:

 

1. Kuras Sylwia

2. Minga Zuzanna

3. Poniewierska Justyna

4. Spionek Irena

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Komunikat wyborczy »

Komunikat Przewodniczącej WKW WZR Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2020 roku

 

Proponowani Kandydaci w wyborach do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

1. Antonowicz Alicja

2. Banaszkiewicz Dorota

3. Bielawska Kamila

4. Chmielewski Mariusz

5. Galiński Paweł

6. Jurkiewicz Tomasz

7. Malinowska Ewa

8. Nowak Sabina

9. Plenikowska-Ślusarz Teresa

10. Płoska Renata

11. Próchniak Joanna

12. Szczepaniak Krzysztof

13. Szramowski Dawid

14. Zackiewicz-Brunke Beata

15. Żurawik Aleksandra

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Komunikat wyborczy »

Komunikat Przewodniczącej WKW WZR Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 maja 2020 roku

 

Proponowany skład komisji skrutacyjnej w grupie pracowników Wydziału Zarządzania niebędących nauczycielami akademickimi w wyborach do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG:

 

1. Bach Iwona

2. Bączek Małgorzata

3. Liebrecht Małgorzata

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Komunikat wyborczy »

Komunikat Przewodniczącej WKW WZR Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 maja 2020 roku

 

Proponowany skład komisji skrutacyjnej w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w wyborach do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG:

 

1. Kuczamer-Kłopotowska Sylwia

2. Raca Katarzyna

3. Sycz Piotr

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

OGŁOSZENIE WYBORCZE »

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że rozpoczęła się procedura wyboru kandydatów na dziekana Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2020-2024.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie ważne dokumenty dotyczące wyborów będą umieszczane na bieżąco na stronie Wydziału Zarządzania w Strefie pracownika. Zapraszamy do śledzenia informacji wyborczych.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WZR UG
Dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

OGŁOSZENIE WYBORCZE »

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną  wybory na Wydziale Zarządzania, podobnie jak na innych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego, odbędą  się drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony Wydziału Zarządzania, Strefy pracownika, e-maili, platformy MS Teams i aplikacji MS Forms. Wydziałowa Komisja Wyborcza uchwaliła Kalendarz Wyborczy Wydziału Zarządzania na kadencję 2020-2024.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WZR UG
Dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG