Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 23:44
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I Wtorek godz. 12.00-13.30
tydzień II Wtorek godz. 12.00-13.30
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Piątek godz. 08.15-09.00
tydzień I Wtorek godz. 10.45-11.00
tydzień II Piątek godz. 08.15-09.00
tydzień II Środa godz. 08.15-09.00
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
106
tydzień I Piątek godz. 08.00-09.30
tydzień II Piątek godz. 08.00-09.30
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania
123
tydzień I Wtorek godz. 09.30-11.30
tydzień I Piątek godz. 08.45-09.45
tydzień II Wtorek godz. 09.30-11.30
tydzień II Piątek godz. 08.45-09.45