Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 23:44
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
Odwołane w dniu 22.01.2019 godz. 14.00-15.00
tydzień I Wtorek godz. 14.00-15.00
tydzień II Wtorek godz. 14.00-15.00
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Środa godz. 09.30-10.15
tydzień I Wtorek godz. 08.30-09.30
tydzień II Środa godz. 09.30-10.15
tydzień II Wtorek godz. 08.30-09.30
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
106
tydzień I Środa godz. 09.55-11.25
tydzień II Środa godz. 09.55-11.25
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania
123
tydzień I Poniedziałek godz. 09.45-11.15
tydzień I Wtorek godz. 11.15-12.45
tydzień II Poniedziałek godz. 11.30-13.00
tydzień II Środa godz. 11.30-13.00