Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 23:44

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Funkcja:
Dziekan Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Katedry Statystyki
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
237/100
(+48 58) 523 13 19

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.00-13.30
pok. 237
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.00-13.30
pok. 237

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Spotkanie z Władzami Wydziału
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Techniki badań sondażowych
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie
  • Spotkanie z Władzami Wydziału

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia aktuarialne ubezpieczeń majątkowych, jak i statystyczną analizę rozwoju wybranych grup ubezpieczeń Działu II w oparciu o dane empiryczne przedsiębiorstw i towarzystw ubezpieczeniowych.

Dotychczas największy odsetek seminarzystów preferował tematykę pracy z zakresu: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń gospodarstw domowych, ubezpieczeń finansowych (w tym bancassurance), ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

W latach 2000-2006 sześć seminarzystek otrzymało za swoje prace magisterskie wyróżnienia i nagrody w konkursach: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, TUiR Warta S.A., Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, a także Wydziału Zarządzania UG wspólnie z VBW Clima Engineering. Główną nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku w konkursie im. Lucjana Hofmana na najlepszą pracę magisterską za 2004 rok otrzymała mgr Aneta Paginowska autorka pracy pt. Oferta ubezpieczeń majątkowych – jej znajomość i wykorzystanie wśród gospodarstw domowych w Polsce. Nagrodę specjalną Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała w 2006 r. mgr Katarzyna Burakowska za pracę magisterską pt. System bonus-malus jako element kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje