Strona główna » Wydział » Wydarzenia
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Czwartek, 15 września 2016 roku, godz. 21:50
Artykuł naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Systems Management” »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku

Miło nam poinformować, że dzięki wspólnym pracom badawczym pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej oraz Katedry Statystyki, Wydział Zarządzania UG wzbogacił swój dorobek o publikację w prestiżowym czasopiśmie z ministerialnej listy A. Czasopismo "Information Systems Management" (Taylor & Francis, Impact Factor 1,496) opublikowało artykuł prof. dr hab. Stanisława Wryczy, dr Bartosza Marcinkowskiego i mgr Damiana Gajdy pod tytułem "The Enriched UTAUT Model for the Acceptance of Software Engineering Tools in Academic Education", w którym zaproponowano i zweryfikowano autorskie rozwinięcie modelu akceptacji technologii UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). UTAUT to jeden z najbardziej uznanych teoretyczno - metodologicznych paradygmatów w dyscyplinie naukowej Informatyka Ekonomiczna.

W badaniu brało udział 196 respondentów. W konsekwencji, przyszli profesjonaliści IT dysponują doskonalszymi metodami doboru narzędzi wspomagających proces tworzenia systemów informatycznych, najlepiej spełniających rzeczywiste potrzeby zespołów projektowych. Elektroniczna wersja artykułu dostępna jest pod adresem:

 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2017.1254446

Artykuł dr hab. Przemysława Lecha, prof. nadzwyczajnego w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naszego pracownika –  dr. hab. Przemysława Lecha, profesora nadzwyczajnego, w renomowanym, światowej rangi czasopiśmie.

Lech P., Causes and remedies for the dominant risk factors in Enterprise System implementation projects: the consultants’ perspective, SpringerPlus, 2016, Vol 5, Issue 1, pp. 1-12, ISSN 2193-1801, http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-1862-9, Artykuł, DOI: 10.1186/s40064-016-186, Impact Factor (2015) = 0.982, komunikat Komunikat MNiSW z 9 grudnia 2016 r., lista A, pozycja 10468, 25 punktów.

Program Erasmus+ - Przyjdź na spotkanie informacyjne! »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na spotkanie informacyjne z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus i Prodziekanem ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą, dr Angeliką Kędzierską – Szczepaniak.

Na spotkaniu omawiane będą kwestie tegorocznej rekrutacji, organizacji wyjazdu krok po kroku oraz sposobu rozliczenia semestru po powrocie z wymiany.

Macie dodatkowe pytania?

Chcecie dowiedzieć się jak zrealizować marzenia o studiowaniu za granicą?

Przyjdźcie na spotkanie!

Kiedy?   24 stycznia (wtorek) 2017

O której godzinie?   10.45 (przerwa między zajęciami)

Gdzie?   Sala nr 307

Serdecznie zapraszamy!!!

Spotkanie z przedstawicielami Biura Karier UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku

W dniu 17 stycznia 2017 r. w holu głównym budynku Wydziału Zarządzania w godzinach od 9.00 do 13.00 dostepne będzie dla studentów stoisko informacyjne uczenianego Biura Karier. 

Zapraszamy na warsztaty ACCA »
Data publikacji: Czwartek, 12 stycznia 2017 roku

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach ACCA!

ACCA Polska oraz Katedra Rachunkowości WZ UG zapraszają studentów na praktyczny warsztat dotyczący finansów korporacyjnych!

Będzie to szansa na lepsze zapoznanie się z tematem:  "ERM - zarządzania ryzykiem w praktyce" pod okiem praktyka – Grzegorza Cyganowa, członka ACCA.

Rejestracja na www.AkademiaACCA.pl/zimowe

Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do studentów specjalności Rachunkowość ACCA

Środa 18.01.2017, sala 304 WZ UG, godz. 17:15 

Wybór specjalnosci dla studentów II roku »
Data publikacji: Czwartek, 12 stycznia 2017 roku

Szanowni Studenci,                                                                                      Sopot, 03.01.2017r.

 

Studenci II roku, studiów stacjonarnych I stopnia są zobowiązani do końca semestru zimowego wybrać specjalność, na której będą dalej studiować. Podjęta decyzja jest jedną z najważniejszych w trakcie studiów. Determinuje nie tylko dalszą ścieżkę kształcenia, ale także drogę rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

            Aby pomóc Państwu w dokonaniu właściwego wyboru, który byłby w najwyższym stopniu zgodny z oczekiwaniami, w dniu 11 stycznia 2017r. odbędzie się spotkanie studentów z pracownikami naukowymi reprezentującymi wszystkie specjalności realizowane na Wydziale Zarządzania. Na spotkaniu tym przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące wszystkich specjalności obejmujące opis sylwetki absolwenta, uzyskiwanych w czasie studiów kompetencji, możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów, perspektywy zatrudnienia absolwentów a także informacje o możliwościach dalszego kontynuowania studiów na II stopniu. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji.

            Przed spotkaniem warto zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie WWW WZR: Oferta dydaktycznaCertyfikatyProgramy studiów.

 

            Przypominam także, że najważniejszym kryterium decydującym o kolejności zapisów na poszczególne specjalności jest średnia ocen. Średnie zostaną opublikowane na stronie WWW: Ogłoszenia.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 stycznia 2017r. w sali B4 odpowiednio:

 

na kierunku Finanse i Rachunkowość:

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

13.15
261- 267
Bankowość i Doradztwo Finansowe, Finanse i Ubezpieczenia,
Finanse Przedsiębiorstw i Controlling, Rachunkowość,

 

na kierunku Informatyka i Ekonometria:      

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

14.45
201-205
Analityka Gospodarcza, Informatyka Ekonomiczna, Metody
Analizy Danych

       

na kierunku Zarządzanie:    

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

16.15
211-218
Inwestycje i Nieruchomości, Marketing, Menedżer, Menedżer
Personalny, Zarządzanie Jakością i Środowiskiem, Zarządzanie
Małym Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Rozwojem
Przedsiębiorstwa, Zarządzanie w Turystyce.

                        

Bardzo proszę o niezawodny udział w spotkaniu wszystkich studentów.

 

Z poważaniem
Dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów stacjonarnych

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Andrzeja Dżuryka »
Data publikacji: Czwartek, 12 stycznia 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Andrzeja Dżuryka

pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego”

odbędzie się 19 stycznia 2017 r. o godz. 900

na Wydziale Zarządzania

w sali B-22

Promotor:     prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz z Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:   prof. dr hab. Jan Szambelańczyk  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie

 

                    Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dofinansowanie na wdrożenia – Inkubator Innowacyjności+ »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, którego dyrektorem jest dr Karol Śledzik zostało wyróżnione dofinansowaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w konsorcjum z Politechniką Gdańską, spółką celową PG Excento Sp. z o.o. oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Współpraca trzech największych uczelni w regionie pomorskim w ramach konsorcjum podczas realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” będzie swoistą kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, ponadto ukierunkuje wspólne działania na komercjalizację oraz wzmocni i pozwoli na bardziej efektywny transfer technologii i wyników badań z uczelni do gospodarki.

Centrum Transferu Technologii UG w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ zostaną wsparte prace przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe UG oraz zostanie wzmocniona współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Informacje dot. programu Inkubator Innowacyjności+ na stronach MNiSW

Więcej informacji: 
Centrum Transferu Technologii UG
ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk (pok. 321)
e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl 
tel. +48 58 523 33 74 

Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego »
Data publikacji: Czwartek, 12 stycznia 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

                                

 

Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2015 - 2016,
- prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2016

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora,

3) Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach,z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

Zaproszenie na międzywydziałowe warsztaty dla studentów i doktorantów »
Data publikacji: Wtorek, 10 stycznia 2017 roku

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie

nie prześpij okazji na zdobycie wiedzy, nowych umiejętności i nowych przyjaciół!

Centrum Tutorów UG zaprasza do udziału w międzywydziałowych warsztatach projektowych realizowanych metodą Problem Based Learning (PBL) na rzeczywistych, aktualnych case study zgłoszonych przez środowisko biznesowo – społeczne na potrzeby tego projektu.

Warsztaty realizowane będą w semestrze letnim 2017 roku - cykl 4 warsztatów, praca w interdyscyplinarnych 5-6 osobowych zespołach pod opieką tutorów.

Warsztaty te to niepowtarzalna okazja do:

 • nabycia umiejętności i wiedzy związanej z pracą w interdyscyplinarnych zespołach projektowych,
 • rozwoju indywidualnych talentów, kompetencji i zainteresowań,
 • zetknięcia się z wiedzą specjalistyczną i aspektami przedsiębiorczości,
 • nauki i wzbudzenia w sobie efektywnej kreatywności.

Jeżeli studiujesz na II lub III roku studiów licencjackich, studiach magisterskich lub doktoranckich i chcesz uczestniczyć w projekcie* zarejestruj się już dziś pod linkiem:

https://rejestracjapbl.konfeo.com

* liczba miejsc ograniczona

Zarezerwuj czas na spotkanie organizacyjne w dniu 9 stycznia (poniedziałek) 2017 r. godz. 17.00-20.00, (miejsce: Wydział Oceanografii i Geografii w Gdyni, Instytut Oceanografii,
al. Piłsudskiego 46, Gdynia, Sala Wystawowa)

 

Centrum Tutorów UG

dr Beata Karpińska-Musiał

dr Ewa Szymczak

dr Monika Woźniak

dr Anna Malcer

 

Życzenia świąteczne od Chóru Wydziału Zarządzania NON SERIO »
Data publikacji: Poniedziałek, 02 stycznia 2017 roku
Godziny otwarcia budynków w okresie świątecznym »
Data publikacji: Poniedziałek, 02 stycznia 2017 roku

Gmach Główny oraz Centrum Dydaktyczno - Konferencyjne Wydziału Zarządzania, będą czynne w dniach:

 • 24.12.2016r. - w godzinach od 6.00 do 16.00
 • 25.12.2016r. - budynki zamknięte
 • 26.12.2016r. - budynki zamknięte
 • 31.12.2016r. - w godzinach od 6.00 do 18.00
 • 01.01.2017r. - budynki zamknięte

W okresie przerwy świątecznej, Dziekanat będzie przyjmował studentów bez zmian, z wyjątkiem dnia 22.12.2016r. (czwartek), w którym Dziekanat będzie czynny od godz. 12.00 do godziny godz. 14.00.

 

Laureaci Akademii STATE STREET »
Data publikacji: Czwartek, 29 grudnia 2016 roku

 

      Z przyjemnością informujemy, iż wśród laureatów Akademii State Street znaleźli się studenci naszego Wydziału. Pani Martyna Kuligowska (Finanse i Rachunkowość) oraz Pan Łukasz Kass (Finanse i Rachunkowość) wygrali staże w State Street oraz otrzymali dyplomy z rąk głównego dyrektora gdańskiego oddziału State Street Bank International, pana Alexa C. Ticehursta. Pozostałymi laureatami są studenci Wydziału Ekonomicznego: pan Konrad Krzyżkowiak oraz pan Łukasz Sala. 

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

II Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Czwartek, 29 grudnia 2016 roku

     W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego II Ogólnowydziałowe Seminarium Naukowe poświęcone awansowaniu badań naukowych i składaniu wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W Seminarium wzięło udział ponad 30 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania, a także gości z Wydziału Ekonomicznego UG.

Część wprowadzającą obejmującą kwestie problemowe postawione na poprzednim Seminarium, a także wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przeprowadził dr hab Paweł Antonowicz. Jako Eksperci podczas naszego spotkania wystąpili również:

 • Pani mgr Joanna Kamień – Dyrektor i Redaktor Naczelny Wydawnictwa UG,
 • Pani mgr Magdalena Hamerska – Kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UG.

Problematyka Seminarium była ukierunkowana na takie kwestie jak: zaplanowanie procesu wydawniczego rozprawy habilitacyjnej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego, ocena zalet publikacji rozprawy habilitacyjnej w Wydawnictwie UG vs w innych komercyjnych wydawnictwach, a także wskaźniki bibliometryczne w ocenie dorobku naukowego (Indeks Hirscha, Impact Factor) oraz wyszukiwanie cytowań na potrzeby realizacji procedury habilitacyjnej (Web of Science, Scopus, Google Schoolar / Publish or Perish).

Bardzo dziękuję Prelegentom za poświęcenie czasu i przybliżenie istotnej dla nas problematyki. Szczególne podziękowania składam również wszystkim Uczestnikom Seminarium – za obecność, aktywny udział oraz konstruktywną dyskusję. Już dziś zapraszam Państwa na kolejne Seminarium, które zostanie przeprowadzone w II połowie lutego 2017.

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

 

Zakończenie 3 edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w UG »
Data publikacji: Piątek, 16 grudnia 2016 roku

Zakończenie III edycji zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu
Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim

 

 

 

 

6 grudnia 2016 roku na naszym Wydziale odbyło się uroczyste podsumowanie trzeciej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia, obejmujące cykl sześciu spotkań mających na celu pogłębienie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie podstaw przedsiębiorczych wśród młodzieży w wieku 11-13 lat, odbyły się w terminie od 4 października do 6 grudnia b.r.

W trzecim semestrze zajęć EUD w UG nasi najmłodsi studenci uczestniczyli w wykładach i warsztatach zatytułowanych: Zarządzanie projektami, Tworzenie pieniądza, Życie produktu, Bank – zaufanie na całe życie, Kim zostanę gdy dorosnę? – moja strategia na przyszłość oraz Praktyk – moja droga w biznesie. Rodzice i opiekunowie wzięli udział w odbywających się równolegle wykładach dla dorosłych pt.: Wychowanie do sukcesu, Doskonalenie współpracy w rodzinie, Psychologia finansowa, Pokolenie Google, Rodzic i nauczyciel – partnerzy procesu edukacji oraz Wyzwania stojące przed polska gospodarką.

Zajęcia dla dzieci poprowadzili wykładowcy Wydziału Zarządzania: dr Joanna Sadkowska, mgr Paulina Nogal-Meger oraz dr Agnieszka Pobłocka, wykładowcy Wydziału Ekonomicznego: mgr Agata Olechnowicz i dr Magdalena Mosionek-Schweda oraz zaproszony na ostatnie zajęcia praktyk – pani Aleksandra Ruta, właścicielka firmy Małe Kilometry, zajmującej się organizacją turystyki dziecięcej. Wykłady dla rodziców i opiekunów w zakończonej edycji poprowadzili wykładowcy Wydziału Zarządzania: dr Olga Komorowska i prof. UG dr hab. Jerzy Zemke, wykładowcy Wydziału Ekonomicznego: prof. UG dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik i dr Grzegorz Pawłowski oraz wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych: dr Natasza Kosakowska-Berezecka i mgr Katarzyna Stryjek.

Podczas ostatnich zajęć studenci rozwiązywali test z wiedzy ekonomicznej. Zdobywcami maksymalnej liczby punktów, a tym samym laureatami trzeciej edycji EUD w UG i zdobywcami cennych nagród zostali: Julia Trzcińska, Paweł Jacewicz oraz Jakub Orłowski.

Dodatkową niespodzianką dla studentów EUD podczas uroczystego zakończenia trzeciej edycji było wręczenie dyplomów IPMA Junior, potwierdzających uczestnictwo w zajęciach Zarządzanie projektami, prowadzonych przez dr Joannę Sadkowską. Podczas dwugodzinnych warsztatów studenci, pracując w zespołach projektowych, przygotowali założenia dla swoich projektów, by następnie zmierzyć się z wyzwaniem zarządzania czasem podczas ich krótkiej prezentacji.

Dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu uczestników, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w letnim semestrze bieżącego roku akademickiego. Zapisy do czwartej edycji EUD w UG rozpoczną się 1 lutego 2017 roku i potrwają miesiąc. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Szczegółowe informacje o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, harmonogram zajęć dla dzieci i dla rodziców, galerie zdjęć oraz filmy ze wszystkich dotychczasowych edycji EUD w UG są dostępne na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

 

dr Sabina Nowak

opiekun lokalny EUD w UG


Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest ogólnopolskim projektem polegającym na edukacji ekonomicznej uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez wiodące ośrodki akademickie, Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz partnera strategicznego – Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

Zaproszenie na warsztat »
Data publikacji: Czwartek, 15 grudnia 2016 roku

Europejski Kongres Finansowy zaprasza Członków Akademii EFC i zainteresowanych audytem finansowym studentów do udziału w specjalnie przygotowanym, we współpracy z firmą KPMG Poland, warsztacie TAJNIKI INSTYTUCJI FINANSOWYCH.
Termin i miejsce: 09 grudnia 2016  w godzinach 15.00 - 17.00, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4a.

Zapraszamy do dyskusji o bankach i firmach ubezpieczeniowych z perspektywy audytora finansowego ze Stacy Ligas, Partnera KPMG, szefa działu audytu instytucji finansowych i szefa sektora finansowego w CEE i Polsce.

Stacy  Ligas specjalizuje się w audycie i innych usługach poświadczających dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce, w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych, towarzystw inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Ma 20-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiada za przeprowadzanie wewnętrznej kontroli systemów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami PCAOB. Jest absolwentką Uniwersytetu Loyola w Chicago na kierunku rachunkowość i audyt.

Podczas warsztatu przewidziana jest również możliwość rozmowy o indywidualnych zainteresowaniach i planach zawodowych związanych z audytem finansowym.

Do udziału zapraszamy studentów ze średnią ocen powyżej 4.0.

Deklarację udziału w warsztacie prosimy zgłaszać e-mailowo do Joanny Czerwińskiej, Koordynatora Akademii EFC, do 1 grudnia  (joanna.czerwinska@gab.com.pl).
Liczba miejsc jest ograniczona i o zakwalifikowaniu do udziału w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie do udziału w grze OSTC Gdańsk Trading Challenge »
Data publikacji: Środa, 07 grudnia 2016 roku

Wszystkich studentów Wydziału Zarządzania zapraszamy do wzięcia udziału w grze OSTC Gdańsk Trading Challenge.

Wystarczy zarejestrować się na stronie https://game.ostc.com, aby wypróbować swoich sił w tradingu na największych światowych giełdach. Do wygrania m.in.: zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko Junior Tradera do gdańskiego biura OSTC oraz vouchery upominkowe o łącznej wartości 300 zł.

Podejmij wyzwanie i zawieraj symulowanie transakcje w czasie rzeczywistym na największych światowych rynkach giełdowych!

Godzina dziekańska w Radiu Mors – o Wydziale Zarządzania, jego studentach i absolwentach »
Data publikacji: Wtorek, 13 grudnia 2016 roku

Rozmowa z dziekanem Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosławem Szrederem w Radiu MORS w audycji „Godzina Dziekańska” o najpopularniejszych kierunkach na Wydziale Zarządzania, współpracy z firmami zlokalizowanymi w Trójmieście, postrzeganiu statystyki w społeczeństwie i powodach błędów w sondażach przed wyborami prezydenckimi w Polsce i USA oraz referendum w Wielkiej Brytanii.

Dziekan Wydzialu Zarzadzania w Radiu MORS

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów »
Data publikacji: Poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
 
mają zaszczyt zaprosić na
 
uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 
Uroczystość odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 r. o godz. 1700
w auli Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego UG
w Sopocie przy ul. Piaskowej 9
 

 

prof. UG dr hab. Krzysztof Najman
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych

prof. dr hab. Mirosław Szreder
Dziekan Wydziału Zarządzania

dr  hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki
i Studiów Niestacjonarnych

 

Program:

 

 • Gaudeamus Igitur,
 • Dwie pieśni w wykonaniu Chóru „Non Serio” Wydziału Zarządzania UG,
 • Przemówienie Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dra hab. Mirosława Szredera,
 • Wręczenie dyplomów.

 

 
Uwaga Absolwenci!

Przypominam, że podczas uroczystości wręczone zostaną dyplomy jedynie tym absolwentom, którzy wcześniej (najpóźniej dnia 8 grudnia br.) dokonali niezbędnych formalności z tym związanych w dziekanacie.

Wręczenia dokonamy także tym absolwentom, którzy wcześniej odebrali swój dyplom, lecz przekazali go do dziekanatu (przed 8 grudnia br.) w celu uroczystego jego odebrania podczas uroczystości.

Spotkanie z konsulem USA na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Środa, 23 listopada 2016 roku

Ambasada Amerykańska w Warszawie, Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu oraz Uniwersytet Gdański zapraszają na spotkanie z przedstawicielem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie który:

- przedstawi program Summer Work and Travel oraz inne programy wymiany dostępne dla studentów na terenie USA,

- wyjaśni ułatwienia dla studentów oraz zasady oraz proces wizowy,

- odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - Konsul mówi po polsku

 

29 listopada 2016 roku, wtorek, godzina 10:00

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Aula A

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1644889789137014/

Wydział Zarządzania aktywny na polu transferu wiedzy i technologii do biznesu »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 grudnia 2016 roku

W dniu 24 listopada 2016 r. Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdził kandydaturę dra Karola Śledzika na dyrektora uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii. Centrum Transferu Technologii (CTT) jest organizacją łączącą naukę z gospodarką, dlatego proponuje działalność usługową, informacyjną, doradczą, szkoleniową i promocyjną zarówno studentom, naukowcom, jak i przedsiębiorcom. Jednostka pośredniczy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami i osobami fizycznymi. CTT zbiera i przygotowuje potencjał badawczy uczelni dla przedsiębiorców, a dla pracowników naukowych i studentów oferuje pomoc w zakresie ochrony praw własności intelektualnej czy współpracy z rzecznikiem patentowym.; link: http://ug.edu.pl/biznes_partnerzy/centrum_transferu_technologii/o_nas]

To już druga osoba z Wydziału Zarządzania, która jest zaangażowana do budowania i rozwoju systemu transferu technologii na Uniwersytecie Gdańskim, bowiem dnia 1 września 2016 J.M. Rektor UG, na stanowisko wiceprezesa uniwersyteckiej spółki celowej Techtransbalt Sp. z o. o. powołał, na kolejną kadencję, dra Krzysztofa Szczepaniaka. Do zadań spółki celowej należy m. in. komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim oraz realizacja badań zleconych wykonywanych w laboratoriach uczelni na potrzeby pomorskiego biznesu.

Profesor Jerzy Gierusz członkiem CK na kadencję 2017-2020 »
Data publikacji: Czwartek, 01 grudnia 2016 roku

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Jerzy Gierusz został wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy »
Data publikacji: Czwartek, 24 listopada 2016 roku

Zachęcamy Studentów do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP). Obserwatorium ma być źródłem kompleksowej i aktualnej wiedzy o rynku pracy, z którego czerpać będą pracodawcy, instytucje współpracujące z rynkiem pracy, instytucje pozarządowe, szkoły wyższe i eksperci rynku pracy. Opinie Studentów mogą wnieść istotny wkład w dyskusję na temat stereotypów czy też przyczyn niedostosowania podaży i popytu na pomorskim rynku pracy.

Wszyscy studenci, którzy wezmą udział w spotkaniu otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy z Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą dr Angeliką Kędzierską-Szczepaniak (a.szczepaniak@ug.edu.pl) do dnia 20 listopada 2016.

Spotkanie odbędzie się 30.11.2016 w godzinach 10.00-14.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Program MOST - rekrutacja na semestr letni »
Data publikacji: Środa, 16 listopada 2016 roku

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 odbywa się w dniach 31 października 2016 - 30 listopada 2016

 

Do pobrania: dokument PDF
Więcej informacji na stronie http://www.most.amu.edu.pl

 

Zapraszamy na koncert Chóru Wydziału Zarządzania ,,NON SERIO »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 grudnia 2016 roku

Chór Wydziału Zarządzania UG ,,NON SERIO" zaprasza na

koncert z cyklu 

"Muzyka na Zarządzaniu" 

pt. "Koncert z lekką nutą cynamonu 2, czyli samo życie"

W programie utwory twórców okresu międzywojennego pochodzenia żydowskiego m.in. Szpilmana, Jurandota, Mara, Tuwima, Własta, Białostockiego, Kataszka, Warsa. Usłyszymy popularne szlagiery jak Deszcz czy Rebeka, ale też mniej znane muzyczne perełki zarejestrowane przez wytwórnię płytową Syrena Rekord odkurzone i zaaranżowane przez Macieja Borowicza.

Chórowi Wydziału Zarządzania UG "NON SERIO" pod dyrekcją Beaty Borowicz towarzyszyć będą Ryszard Borysionek na akordeonie i Maciej Borowicz na instrumentach klawiszowych. Koncert odbędzie się w auli B-4 Wydziału Zarządzania UG w Sopocie, ul. Armii Krajowej 101 w czwartek 1 grudnia o g.19.00.

    

Ruszyła rejestracja zespołów na konkursy EYe on Tax oraz EY Financial Challenger! »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 listopada 2016 roku

EY to jedna z wiodących organizacji w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego a także organizator konkursów dla studentów:

EYe on Tax oraz EY Financial Challenger

Studenci kierunków biznesowych, ekonomicznych oraz prawniczych po raz kolejny mają szansę na atrakcyjne nagrody. Nawet 30 tys. zł dla zwycięskiej drużyny, iPady, czytniki Amazon Kindle, vouchery na szkolenia, ale przede wszystkim płatne praktyki i po raz pierwszy – oferty pracy w renomowanej firmie doradczej EY.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o rejestrację swoich drużyn na stronie www.ey.com.pl/kariera do 21 listopada 2016 r.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronach:

http://www.eyeontax.pl/

http://www.eyfc.pl/

 

CSR Masters – działaj z Henklem! »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 grudnia 2016 roku

         

Startuje ogólnopolski konkurs dla studentów, w którym możesz wygrać 5 000 zł na realizację własnego projektu związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Pomoc dla domów dziecka, warsztaty edukacyjne, inicjatywy społeczno-kulturalne aktywizujące seniorów, a może akcje sadzenia drzew? To jedne z propozycji pomysłów, które możesz zrealizować. Poza niesieniem pomocy lokalnej społeczności dzięki udziałowi w CSR Masters masz szansę na zdobycie doświadczenia w przygotowaniu i zarządzaniu autorskim projektem CSR-owym.

Ogólnopolska inicjatywa firmy Henkel jest skierowana do studentów polskich uczelni. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić 2-4 osobową drużynę i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 6 grudnia. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć jednej z dwóch kategorii: działania prospołeczne, edukacja i kultura lub aktywności ekologiczne i prozdrowotne. Każdy zespół może też przygotować koncepty dla tych dwóch kategorii.

Komu można pomóc?

Podczas wyboru beneficjentów projektu istnieje pełna dowolność – mogą to być dzieci, studenci, uczniowie, osoby starsze, bezrobotni i jeszcze wiele innych grup. Istotne, aby odbiorców zrzeszała pewna instytucja (np. fundacja, szkoła, szpital czy dom kultury itp.).

Jury wybierze trzy najlepsze projekty z każdej z dwóch kategorii. Sześć wybranych drużyn dostanie zaproszenie do finału, w którym zadaniem uczestników będzie przygotowanie krótkiego filmu promującego inicjatywę. O tym, które drużyny otrzymają 5 000 zł na realizację projektu, zdecydują internauci za pomocą głosowania w ostatnim etapie konkursu.

„CSR Masters – działaj z Henklem”, czyli lepszy start na rynku pracy

Projekt inicjowany przez firmę Henkel daje nie tylko korzyści beneficjentom konkursu, ale jest okazją dla studentów do zdobycia cennego doświadczenia w planowaniu i zarządzaniu projektem. Laureaci konkursu poznają też kadrę zarządzającą firmy Henkel, która podzieli się z nimi swoją wiedzą z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność są dla nas niezwykle ważne, dlatego zdecydowaliśmy się na organizację 1. edycji „CSR Masters – Działaj z Henklem!”. Wierzymy w potencjał studentów i chcemy, żeby razem z nami angażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Wiemy, jak ważne jest edukowanie młodego pokolenia z zakresu CSR, dlatego chcemy motywować młodych ludzi do niesienia pomocy i rozwijać w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko – mówi Karolina Szmidt, Human Resources Cluster Head – North East.

Terminy dostarczania prac:

Zgłoszenia projektów w formie wypełnionych formularzy są przyjmowane do 6 grudnia. Następnie sześć najlepszych zespołów zostanie zaproszonych do finałowego etapu, w którym zadaniem będzie przygotowanie do 22 stycznia krótkiego filmu promującego projekt. Z kolei od 24 stycznia przez 2 tygodnie będzie odbywać się głosowanie przez internautów na najlepszy projekt CSR-owy. O tym, które drużyny otrzymają tytuł CSR Masters, dowiemy się 8 lutego!

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://csrmasters.pl/

Bądź na bieżąco i dołącz do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1159560660788113/

XIV Ogólnopolski Finał Konkursu Rachunkowości Uczelniada »
Data publikacji: Wtorek, 22 listopada 2016 roku

Konferencja Naukowa pt. ,,Zarządzanie jakością w opiece medycznej »
Data publikacji: Środa, 09 listopada 2016 roku

Z okazji Międzynarodowych Dni Jakości w ramach inicjatywy Pomorskiej Nagrody Jakości serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym szczególnie - studentów oraz doktorantów do udziału w Konferencji Naukowej pt. ,,Zarządzanie jakością w opiece medycznej", która odbędzie się  w dniu 7 listopada 2016 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Naczelnej Organizacji
Technicznej w Gdańsku. Wstęp wolny.

Osoby zainteresowane udziałem są proszone o jak najszybsze wysłanie swojego
zgłoszenia, podając imię i nazwisko, na adres: biuro@gdansk.enot.pl.

Więcej informacji o konferencji - na stronie:
http://notgdansk.pl/konferencja_zarzadzanie-id203.html lub na Facebook-u:
https://www.facebook.com/events/1128630187212643/

Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Przewodnicząca Konferencji
Koło Naukowe QualiTeam UG

Zapraszamy na zajęcia w laboratorium tradingowym OSTC »
Data publikacji: Środa, 09 listopada 2016 roku

Zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania do wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez menedżerów OSTC, które będą odbywać się we wtorki i środy w godzinach popołudniowych w laboratorium tradingowym, mieszczącym się w sali 518 na Wydziale Ekonomicznym UG.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, studentów chętnych do wzięcia udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie ankiety pod adresem: goo.gl/BVZHZo

Pierwsze zajęcia odbędą się już 8 listopada. Studenci zakwalifikowani do uczestnictwa otrzymają stosowną informację drogą mailową.

W dniu rektorskim tj. 31.10.2016r. dziekanat WZ i sekretariaty będą nieczynne. »
Data publikacji: Środa, 02 listopada 2016 roku

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) ogłaszam 31 października 2016 roku dniem rektorskim.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

 

Dziekanat Wydziału Zarządzania i sekretariaty w dniu 31.10.2016r. bedą nieczynne.

Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie »
Data publikacji: Piątek, 28 października 2016 roku

Ruszyła dodatkowa rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania!
Do 28 października 2016 r. rejestracja kandydatów za pośrednictwem plarformy: https://doktoranci.irk.ug.edu.pl/index.web


Więcej informacji na stronie: http://wzr.pl/rekrutacja  Studia III stopnia.

 

Wyjazd integracyjny Koła Naukowego STRATEG »
Data publikacji: Środa, 02 listopada 2016 roku

          

Koło Naukowe Strateg serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na wyjazd integracyjny!

Termin: 11-13.11.2016

Miejsce: Rozewie

Jeżeli chcesz poznać szczegóły i dołączyć do naszego zespołu, prosimy o kontakt przez naszą stronę na FB:

https://www.facebook.com/knstrateg/

        

Konkurs CFA Research Challenge »
Data publikacji: Środa, 09 listopada 2016 roku

Serdecznie zachęcamy studentów studiów drugiego stopnia do wzięcia udziału w konkursie CFA Research Challenge.

Ten prestiżowy konkurs, poza cennym doświadczeniem i atrakcyjnymi nagrodami, stwarza wiele możliwości na rozpoczęcie kariery w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym.

Organizatorzy konkursu pokrywają koszty uczestnictwa (np. koszty dojazdów itp.)

W bieżącym roku akademickim UG może zgłosić do rywalizacji maksymalnie dwa zespoły liczące od 3 do 5 osób.

Osoby zainteresowane prosimy o wstępne mailowe zgłoszenie do 7 listopada.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 8 listopada 2016r. o godz. 13.00. Spotykamy się pod pokojem WZ-209.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Dodatkowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dr Anna Golec (anna.golec@ug.edu.pl)

 

Relacja z I Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Środa, 26 października 2016 roku

W dniu 19 października 2016 r. odbyło się I Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG, ukierunkowane na konstruktywne awansowanie prac związanych z awansem zawodowym pracowników naszego Wydziału, a w szczególności procedurą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych. W Seminarium uczestniczyło ponad 30 pracowników Wydziału Zarządzania, a także goście z Wydziału Ekonomicznego UG oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

I Seminarium Naukowe zostało poświęcone problematyce: „Habilitacja za 4 lata – czyli jak przygotować się do złożenia wniosku w nowej procedurze do CK„. Wykład połączony z dyskusją przeprowadził Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, dr hab. Paweł Antonowicz.

Kolejne Seminarium zostanie przeprowadzone na początku grudnia 2016 i będzie dotyczyło bardzo ważnego aspektu, a mianowicie wskaźników cytowalności w ocenie dorobku naukowego. Gościem specjalnym tego spotkania będzie Pani mgr Magdalena Hamerska – Kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Dziękując Państwu za uczestnictwo już dziś serdecznie zapraszam do włączenia się
i aktywnego zaangażowania podczas kolejnych seminariów.

Paweł Antonowicz

 

Przewodnik Pracodawcy - dla studentów o rekrutacji i rynku pracy »
Data publikacji: Środa, 26 października 2016 roku

Czy wiesz na czym polega ABC rekrutacji? A może interesuje Cię lista najlepszych pracodawców poszukujących stażystów i pracowników? Odpowiedzi na te pytania i przydatne wskazówki znajdziesz w Przewodniku Pracodawcy, który otrzymasz bezpłatnie (wpisać dokładną lokalizację).

Przewodnik Pracodawcy to źródło informacji o rekrutacji i rynku pracy, zawierający aktualne oferty pracy, praktyk, staży.

Wydawcą Przewodnika Pracodawcy jest Grupa Pracuj – firma oferująca szereg usług dla pracodawców wspomagających proces rekrutacji pracowników oraz budowanie wizerunku firmy, jako atrakcyjnego pracodawcy.

CO? – Mobilna kawiarnia Pracuj.pl

KIEDY? – 25.10.16 (wtorek) w godzinach: 7.30-12.00  

GDZIE? –  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Armii Krajowej 101

Inauguracja III edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego »
Data publikacji: Piątek, 21 października 2016 roku

4 października 2016 roku na Wydziale Zarządzania odbyła się uroczysta inauguracja III edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim.

Pierwszy wykład dla młodych studentów w III edycji EUD zatytułowany Młody kierownik projektu przeprowadziła dr Joanna Sadkowska z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw WZ, a pierwsze zajęcia dla rodziców pt. Wychowanie do sukcesu – dr Olga Komorowska z Katedry Statystyki WZ. Kolejne zajęcia EUD zaplanowano na 11 i 18 października, 8 i 22 listopada oraz 6 grudnia 2016 roku (szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej):

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/program/index/id/1/edycja/3/uczelnia/12

Więcej informacji, m.in. skróty wykładów, galerię zdjęć oraz filmy nakręcone podczas zajęć dla dzieci można przeczytać i obejrzeć na stronie http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej mający na celu promowanie przedsiębiorczości wśród dzieci i zachęcanie ich do bliższego zapoznania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia w ramach EUD adresowane są do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych i odbywają się na siedmiu uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie w Białymstoku. W trakcie semestru realizowanych jest sześć spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i przeprowadzane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę).

Studenci EUD otrzymują indeksy, w których odnotowywane są ich obecności na zajęciach. Poprzez udział w programie studenci dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Biorą też udział w praktycznych warsztatach, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Na zakończenie semestru studenci mogą przystąpić do testu sprawdzającego – ci, którzy wykażą się największą wiedzą, otrzymają nagrody.

Dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach organizowane są równoległe wykłady z zakresu m.in.: wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci czy świadomego korzystania z nowych technologii i mediów społecznościowych.

 
 
 

 

Rekrutacja do Koła Naukowego Lider »
Data publikacji: Piątek, 21 października 2016 roku

Koło Naukowe Informatyki Lider zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego realizowania swoich zainteresowań powiązanych z branżą IT i biznesem. Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek, 25 października o godz. 17:00 w Sali C-21 CDK WZR UG.

Aktywna działalność w KNI Lider to przede wszystkim:

 • Możliwość udziału w największych konkursach technologicznych i biznesowych dla studentów na świecie oraz ciągłe poszerzenie wiedzy praktycznej
 • Budowa sieci cennych kontaktów – pasjonaci IT, osoby z branży, inwestorzy
 • Szansa na zamianę inonwacyjnej wizji w działający model biznesowy
 • Karta przetargowa na rozmowie o wymarzoną pracę
 • Darmowy transfer branżowej wiedzy, wyjazdy na konferencje
 • Certyfikowane szkolenia i warsztaty z praktykami IT i biznesu
 • Propozycje pracy, praktyk, programów amabasadorskich
 • Udział w promowaniu oferty akademickiej Wydziału Zarządzania oraz Uniwersytetu Gdańskiego

Razem z Tobą chcemy też organizować cykliczną konferencję IT i biznesu Liderferencja, tworzyć nowoczesne strony RWD, zdobywać doświadczenia z obszaru zarządzania projektami. Angażować się w działania marketingowe - również w social media, wspierać akcje promujące nasz Wydział i Uczelnię i podejmować wiele innych, pasjonujących inicjatyw – jesteśmy otwarci na Twoje pomysły!

Więcej informacji na stronie:

http://knilider.org/rekrutacja 

Link do wydarzenia na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/224745634608806/

Zapraszamy!!!

Spotkanie Kół Naukowych z Prodziekanem ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą »
Data publikacji: Piątek, 28 października 2016 roku

W dniu 27 października 2016 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali B1 odbędzie się zebranie przedstawicieli kół naukowych. 

Tematem zebrania będą przede wszystkim plany kół naukowych na bieżący rok akademicki oraz informacje dotyczące podziału środków.

Bardzo proszę o przybycie przynajmniej jednego przedstawiciela z każdego koła naukowego.


dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

II edycja konferencji IT i biznesu Liderferencja »
Data publikacji: Środa, 19 października 2016 roku

Koło Naukowe Informatyki LIDER zaprasza na II edycję konferencji IT i biznesu Liderferencja, która odbędzie się już we wtorek, 18 października 2016 r., w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG. Podczas tej edycji konferencji, oprócz zdobycia wartościowej wiedzy branżowej, będzie można zapoznać się ze szczegółami działalności Koła oraz ofertą jesiennej rekrutacji.

Na agendę konferencji składają się specjalistyczne prelekcje i warsztaty. Poruszone zostaną takie tematy jak: zwinne zarządzanie projektami informatycznymi, najnowsze trendy związane z analizą Big Data, odzyskiwanie danych z nośników pamięci, tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi oraz mobile hacking – czyli  sposoby na zabezpieczenie smartfonów.

Podczas Liderferencji 2.0 odbędą się warsztaty prowadzone przez Jacka Laskowskiego, niezależnego specjalistę Apache Spark i Scala, podczas których uczestnicy zmierzą się z zagadnieniami Big Data i sprawdzą możliwości zastosowania platformy Apache Spark 2.0 do efektywnej analizy obszernych zbiorów danych.

Konferencja przeznaczona jest dla studentów kierunków informatycznych i biznesowych oraz tegorocznych maturzystów. Zarejestrowane osoby otrzymają certyfikat uczestnictwa, który jest także podstawą do ubiegania się o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia Liderferencja 2.0 są stopniowo publikowane na portalu Facebook. Niebawem udostępniony zostanie link do bezpłatnej rejestracji na konferencję. Na uczestników eventu czekać będą też czekać niespodzianki.

Pełny harmonogram znajduje się na stronie: http://liderferencja.pl

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/346677452338653

Liczba miejsc ograniczona.

Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2016 »
Data publikacji: Czwartek, 20 października 2016 roku

Biura Karier największych uczelni publicznych w Trójmieście, po raz trzeci organizują Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO, które odbędą się 19 października br. (środa), w godz. 9.00-16.00, na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży i praktyk, możliwość dotarcia do przedstawicieli firm i poznania ich potrzeb oraz oczekiwań rekrutacyjnych.

Już po raz trzeci Biura Karier: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej,  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej łączą siły, aby wesprzeć swoich studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia i tych, którzy chcą zasięgnąć informacji na temat aktualnych potrzeb i wymagań pracodawców względem  potencjalnych pracowników oraz zapoznać się z najnowszymi trendami panującymi na rynku pracy.

Na targach, oprócz ofert pracy, będzie można znaleźć szeroką ofertę warsztatowo-szkoleniową skierowaną do studentów i absolwentów uczelni, a także skorzystać z porad doradców zawodowych, którzy przybliżą tematy związane z poruszaniem się po rynku pracy. Planuje się udział ok. 50 firm – wystawców. Na uczestników wydarzenia czekają ciekawe konkursy z nagrodami.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.atp.ug.edu.pl/

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych dr hab. P. Antonowicz laureatem Konkursu Wydawnictwa UG na najlepszą książkę naukową 2014/2015 »
Data publikacji: Wtorek, 18 października 2016 roku

W dniu 3 października 2016 r. Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych dr hab. Paweł Antonowicz odebrał od p. mgr Joanny Kamień (Dyrektor – Redaktor Naczelna) Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, nagrodę za zdobycie I miejsca w kategorii: „Książka naukowa w roku akademickim 2014/2015”. Nagrodzona książka stanowi rozprawę habilitacyjną Autora pt.: „Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne”.

Z recenzji Prof. zw. dr hab. Stanisława Kasiewicza:

,,Autor książki starał się na nowo spojrzeć na zagadnienia bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym. Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera. Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw z lat 2007–2013. Ważnym obszarem koncepcyjnym jest też wykazanie potrzeby badania zjawisk bankructwa, upadłości oraz likwidacji firm w przekroju regionalnym. Wyróżnikiem pracy jest również jej strona metodyczna, która pokazuje nowe obszary i metody pogłębionej analizy badanych zjawisk na podstawie informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej i instytucji zajmujących się zagadnieniami upadłości, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw.”

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Kasińskiej-Sarnowskiej »
Data publikacji: Czwartek, 13 października 2016 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Kasińskiej-Sarnowskiej

pt. „Metodyka doskonaleni jakości usług medycznych
w szpitalach”

odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 1030

na Wydziale Zarządzania

w sali 321

Promotor:     prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. PWr dr hab. Zofia Zymonik z Politechniki Wrocławskiej
                    prof. UG dr hab. Piotr Walentynowicz  z Uniwersytetu Gdańskiego

       

            Dziekan

                                                                      prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Agnieszki Jarosik-Michalak »
Data publikacji: Czwartek, 13 października 2016 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszki Jarosik-Michalak

pt. „Model organizacyjnych praktyk zarządzania karierą w Polsce”

odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 830

na Wydziale Zarządzania

w sali 321

Promotor:     prof. UG dr hab. Wiesław Golnau z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. US dr hab. Wojciech Jarecki z Uniwersytetu Szczecińskiego
                    prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman  z Uniwersytetu Gdańskiego

       

            Dziekan

                                                                      prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.

Nabór nowych członków do Koła Naukowego Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC w roku akademickim 2016/17! »
Data publikacji: Środa, 12 października 2016 roku

Już 21 października w klubie Atelier w Sopocie w piątek o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi dołączeniem do KNAFiC. Tematyką koła jest analiza finansowa, audyt i szeroko rozumiane finanse.

Działalność w naszym kole daje studentom możliwość zdobycia cennego doświadczenia, brania udziału w licznych szkoleniach z praktykami biznesu oraz uczestniczenia w ich organizacji, a także poznania przyszłych pracodawców i integracji z innymi studentami.

Więcej informacji na naszej stronie FB:  https://www.facebook.com/knafic/?fref=ts

oraz w wydarzeniu na FB:  https://www.facebook.com/events/1062306040531741/

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów!

Szkolenie iSupport na UG »
Data publikacji: Piątek, 21 października 2016 roku

W dniach 17-18 października odbędzie się w Bibliotece Głównej UG szkolenie dla naszych studentów pt. „Pasja w internecie - jak się w niej realizować, jak na niej zarobić? Jak stworzyć dochodowego bloga/vloga z pomocą nowych technologii?”  organizowane przez firmę iSpot. Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy z iSpot, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz psycholog biznesu i bloger Andrzej Tucholski.

Nasi studenci w ramach podpisanej umowy otrzymają 10% zniżki na udział w szkoleniu (kod rabatowy udzielany indywidualnie poprzez zgłoszenie na oficjalnym fanpage’u UG), zaś pierwsze 4 osoby, które zgłoszą się do nas na Facebooku https://www.facebook.com/UniwersytetGdanski/ otrzymają darmowe wejściówki.

Zapraszamy do udziału w II edycji Akademii State Street! »
Data publikacji: Środa, 09 listopada 2016 roku

Akademia State Street – Twój pierwszy krok do prawdziwej kariery w finansach!

Co to jest Akademia State Street?

Akademia State Street jest dla Ciebie jeżeli rozważasz  karierę w finansach! To program  szkoleniowy dla studentów, realizowany wspólnie przez uczelnię i firmę tak, by ich uczestnicy zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie.

Dzięki akademii State Street zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy jak również pracy w międzynarodowym środowisku. Zajęcia prowadzą eksperci State Street.

W ramach Akademii zrealizujemy pięć  praktycznych warsztatów w okresie październik – grudzień 2016, część będzie się odbywać na uczelni, część w siedzibie State Street. Tematy zajęć to:  Bookkeeping, Fund Accounting , Investment Game, Securities Types, The secret to win an interview.

Korzyści z udziału

To będzie cenny punkt w Twoim CV jeżeli rozważasz karierę w finansach.

 • Ogromna porcja praktycznej wiedzy!
 • 3 najlepszych studentów otrzymuje nagrodę w postaci oferty płatnego programu stażowego!
 • Każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie

Jak wziąć udział w Akademii State Street?

W Akademii może wziąć udział 30 studentów wyłonionych  z pomocą testu kwalifikacyjnego, który przeprowadzony zostanie podczas pierwszego spotkania, tzw. Wykładu Otwartego. Celem wykładu jest przedstawienie zasad funkcjonowania firmy State Street oraz przybliżenie programu Akademii. Na koniec wykładu każdy uczestnik może przystąpić do napisania testu, który dotyczył będzie informacji przekazanych na wykładzie. Każdy niezależnie od obecnie posiadanej wiedzy o rachunkowości czy funduszach inwestycyjnych, ma szansę na udział w Akademii!

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD OTWARTY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 26 PAŹDZIERNIKA O 15:00 W CENTRUM  KONFERENCYJNYM WZ, SALA C-9

 

Tutoring - nowe oblicze edukacji na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 14 października 2016 roku

Tutoring – nowe oblicze edukacji na Wydziale Zarządzania

3 października 2016 roku Biuro Jakości Kształcenia UG ogłosiło nagrodzone projekty z FID.

          Z przyjemnością informuję, że złożony wniosek "Centrum Tutorów UG: nauczyciele nauczycielom - edycja druga. Projekt kontynuacji interdyscyplinarnej współpracy dydaktycznej tutorów akademickich UG różnych wydziałów z LID-em oraz otoczeniem biznesowo-społecznym w oparciu o metodę Problem Based Learning i nowoczesne techniki zarządzania projektami." otrzymał dofinansowanie.

Projekt ten stanowi szczególna okazję dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania rozwoju umiejętności i wiedzy z tutoringu w obszarze zarządzania, gdyż jest ukierunkowany na współpracę z otoczeniem biznesowo-społecznym w oparciu o metodę Problem Based Learning i nowoczesne techniki zarządzania projektami.

Współpraca ta zostanie wsparta przez liderów biznesu w ramach kontaktów nawiązanych przeze mnie jako kierownika projektu na wydarzeniu Mentoring Weekend zorganizowanym przez Forum Mentorów 01-02.10.2016r. w Sopocie z udziałem m. in. GM Coca-Coli Hellenic Poland, Prezydenta Pracodawców Pomorza Zbigniewa Canowieckiego, Pana Marka Kamińskiego, Pani Prezes Doroty Raben z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Zastępcy Prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – Pani Ewy Sowińskiej.

Pragnę poinformować również, iż trakcie oceny jest projekt POWER – działanie 3.4, w którym jestem kierownikiem modułu Zarządzanie informacją. W projekcie tym przewidziane są szkolenia z tutoringu dla pracowników naszego wydziału w postaci trzech ścieżek:

 • Szkolenie z tutoringu 1 stopnia,
 • Szkolenie z tutoringu 2 stopnia – Praktyk Tutoringu,
 • Szkolenia doskonalące: mentoring, dydaktyka akademicka, peer-tutoring.


Pierwsze spotkanie tutorsko - warsztatowe odbędzie się dnia 9 listopada 2016 roku o godz. 17.00 na Wydziale Zarządzania. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką tutoringu. Zachęcam do przekazania tej informacji również studentom (projekt docelowo przewiduje warsztaty w interdyscyplinarnych grupach z udziałem studentów).

Zapraszam do rejestracji i zapoznania się z agendą spotkania:

https://ctug.konfeo.com/pl/groups

dr Monika Woźniak
Wydział Zarządzania

Katedra Informatyki Ekonomicznej
monika.wozniak@ug.edu.pl

Nagroda Jakości dla Pani prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 11 października 2016 roku

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Polskiej Nagrody Jakości przyznał Nagrodę Jakości im. Prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii nauka Pani prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 »
Data publikacji: Czwartek, 06 października 2016 roku

Dziekan

i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na

WYDZIAŁOWĄ UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Uroczystość odbędzie się dnia 4 października 2016 r. o godz. 9.00
W auli C-9 Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego UG
W Sopocie przy ul. Piaskowej 9

 

Program:

 • Hymn Państwowy
 • Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału prof. dra hab. Mirosława Szredera
 • Wystąpienie Magnificencji Rektora prof. UG dra hab. Jerzego Gwizdały
 • Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
 • Uroczyste promocje doktorskie
 • Gaude Mater Polonia
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej
 • Wręczenie nagród Rektora i Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wykład inauguracyjny pt. „Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw” wygłosi dr hab. Paweł Antonowicz
 • Gaudeamus Igitur
 • Występ chóru „Non Serio” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Beaty Borowicz

 

Chór Wydziału Zarządzania Non Serio na żywo w Radiu Gdańsk »
Data publikacji: Środa, 05 października 2016 roku

Chór Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Non Serio

 serdecznie zaprasza na koncert w Radiu Gdańsk

„Muzyczne wędrówki Łosia i Basiora”.

 

Chór wykona dla słuchaczy program inspirowany muzyką międzywojenną i muzyką żydowską. Koncertu na żywo odsłuchać będzie można na falach Radia Gdańsk  w dniu 1.10.2016 (sobota) o godzinie 20.00.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017 »
Data publikacji: Piątek, 30 września 2016 roku

3 października 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10.30 odbędzie się centralna inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Gdańskim.
 
4 października 2016 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w auli C – 9 odbędzie się inauguracja wydziałowa.
 
Wszystkich studentów i doktorantów serdecznie na obie uroczystości zapraszamy.
 
5 października 2016 r. (środa) - początek zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania.

Informacja dla studentów I roku »
Data publikacji: Czwartek, 06 października 2016 roku

30/09/2016 (piątek)
 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE 
Z WŁADZAMI DZIEKAŃSKIMI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG

 

Centrum Dydaktyczno – Konferencyjne ul. Piaskowa 9
sala C9

I i II stopień, godz. 10.00-12.00

 

Wydawanie legitymacji studenckich dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia:
 
dziekanat; pok. 103 - dla kierunku Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria
dziekanat, pok. 106 – dla kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe
w dniach:
 
28/09/2016 r. (śr.), godz. 13.00-15.30,
29-30/09/2016 r. (czw.– pt.), godz. 9.00-14.00.
 
30/09/2016 (pt.), godz. 9.00–14.00; dziekanat będzie czynny TYLKO DLA STUDENTÓW I roku.
 
Warunkiem wydania legitymacji jest dostarczenie do dziekanatu podpisanej przez studenta umowy (w dwóch egzemplarzach) o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych. Umowę należy wydrukować
z Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl/).
 
04/10/2016 (wtorek) - dziekanat będzie nieczynny, w tym dniu odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017.
 
05/10/2015 (środa) – rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne.

Regulamin studiów UG
Kalendarz akademicki na rok 2016/2017
Poszukujemy studentów – wolontariuszy do projektu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 września 2016 roku
Wśród studentów Wydziału Zarządzania poszukujemy wolontariuszy do udziału w projekcie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Szczegóły na temat przedsięwzięcia: www.uniwersytet-dzieciecy.pl
 
OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć,
 • czynności koordynujące i monitorujące pracę dzieci podczas warsztatów.
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ZIMOWYM SEMESTRZE ROKU AKAD. 2016/2017
6 wtorków od 4 października do 6 grudnia 2016 roku: 4.10, 11.10, 18.10, 8.11, 22.11, 6.12.2016,
godz. 16:30-19:15, aula B-4 na Wydziale Zarządzania UG
 
OFERUJEMY
 • udział w prestiżowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • szansę podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie monitorowania i koordynowania prac grupowych,
 • współpracę z nauczycielami akademickimi oraz niezależnymi  ekspertami z dziedziny ekonomii i zarządzania,
 • zaświadczenie o udziale w projekcie zawierające opinię koordynatora.
 
Chęć udziału w projekcie prosimy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora EUD w UG:
dr Sabina Nowak
Wydział Zarządzania
Katedra Ekonometrii
sabina.nowak@ug.edu.pl
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy na Wydziale Zarządzania – III edycja »
Data publikacji: Środa, 12 października 2016 roku

 

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest ogólnopolskim projektem polegającym na edukacji ekonomic znej uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez wiodące ośrodki akademickie, Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz partnera strategicznego – Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.
Zapisy do trzeciej edycji EUD w UG odbywają się do 30 września 2016 roku,  poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Szczegółowe informacje o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, harmonogram zajęć dla dzieci i dla rodziców, galerie zdjęć oraz filmy z pierwszej i drugiej edycji EUD w UG są dostępne na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe zwolnieni z pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego »
Data publikacji: Środa, 12 października 2016 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 14 września 2016 r. Uniwersytet Gdański oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego, działająca przy Ministerstwie Finansów, podpisały umowę, na mocy której absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia, którzy rozpoczną studia począwszy od roku akademickiego 2016/2017, będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.Kierunek ma charakter międzywydziałowy i prowadzony jest wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania UG.

Uniwersytet Gdański jest pierwszą uczelnią w Polsce, która zawarła umowę tego rodzaju. Umowa stanowi realizację rozwiązań przewidzianych w art. 168b Prawa o szkolnictwie wyższym oraz art. 22 ust. 13a ustawy o doradztwie podatkowym.

Zapraszamy do właśnie rozpoczynającej się dodatkowej tury rekrutacji na kierunek objęty umową. Kierunek prowadzony jest w trybie zaocznym.

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG »
Data publikacji: Środa, 19 października 2016 roku

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza:

 • dodatkową rekrutację na II stopień studiów stacjonarnych na kierunkach Informatyka i ekonometria orazZarządzanie; rejestracja kandydatów w systemie IRK trwa od 06.09.2016 do 20.09.2016 r.,
   
 • dodatkową rekrutację na I stopień studiów niestacjonarnych na kierunkach: Finanse i Rachunkowość,Informatyka i ekonometriaZarządzaniePodatki i doradztwo podatkowe(http://wzr.pl/rekrutacja/index.php?i=43&o=23,28),
   
 • dodatkową rekrutację na II stopień studiów niestacjonarnych na kierunkach Finanse i Rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Zarządzanie, Podatki i doradztwo podatkowe (http://wzr.pl/rekrutacja/index.php?i=55&o=24,30),
   
 • dodatkową rekrutacją na Niestacjonarne Studia Doktoranckie w terminie 01.09.2016 do 26.09.2016 r.


Więcej informacji na stronie: http://wzr.pl/rekrutacja
Rejestracja na stronie: http://irk.ug.edu.pl

The 9th EUROSYMPOSIUM w Katedrze Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku
Zwycięstwo studentów UG w debacie oksfordzkiej podczas Europejskiego Kongresu Finansowego »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 września 2016 roku
Dnia 15 czerwca 2016 r. o godzinie 15.00 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w ramach Europejskiego Kongresu Europejskiego miała miejsce otwarta debata oksfordzka nad tezą „Unia Europejska rozpadnie się w ciągu najbliższych 5 lat.”  W rolę marszałka wcielił się Grzegorz Nawrocki, Prezes British Alumni Society.
Skład obydwu drużyn prezentował się następująco:

Strona propozycji:
Jan Farfał (University College London)
Aleksandra Wiśniewska (London School of Economics)
Karol Kraś (London School of Economics)
Krzysztof Pałucki (University of Oxford)
a także w roli eksperta - dr Renata Mieńkowska-Norkiene (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Strona opozycji:
Łukasz Perenc (Szkoła Główna Handlowa)
Robert Duczyński (Szkoła Główna Handlowa)
Błażej Dobek (WZR Uniwersytet Gdański)
Jakub Plebański (WPiA Uniwersytet Gdański)
wspierani przez eksperta – Stefana Kawalca (Prezes Zarządu Capital Strategy)

W radzie mędrców zasiali:
Stacy Ligas (Partner, Head of Financial Services Audit, Head of Financial Services in Poland and CEE, KPMG)

Prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz (pomysłodawca Europejskiego Kongresu Finansowego)


Po zaciętej dyskusji odbyło się głosowanie publiczności, która w znacznej większości opowiedziała się za stroną opozycji. Serdecznie gratulujemy obydwu drużynom wysokiego poziomu merytorycznej dyskusji.
Osobne gratulacje składamy Dr Kamili Bielawskiej oraz Dr Adamowi Barembruchowi, którzy kierowali przygotowaniami naszych studentów.
 

Galeria:

 
Wyniki konkursu kół naukowych »
Data publikacji: Piątek, 22 lipca 2016 roku

WERDYKT JURY KONKURSU KÓŁ NAUKOWYCH
W RAMACH ZJAZDU 70-LECIA SOPOCKIEGO OŚRODKA NAUK EKONOMICZNYCH
SOPOT 25.06.2016 R.

Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 7 000,00 zł otrzymało KN Systemów Informatycznych "E-xpert"
(Wydział Zarządzania)

 

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 4 000,00 zł otrzymało Morskie Koło Naukowe
(Wydział Ekonomiczny)

 

Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 3 000,00 zł otrzymało KN Informatyki LIDER
(Wydział Zarządzania)

 

Czwarte miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 1 000,00 zł otrzymało KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
(Wydział Ekonomiczny)

 
Piąte miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 1 000,00 zł otrzymało KN Innovative Ways Group
(Wydział Ekonomiczny)
 
Szóste miejsce i nagrodę pieniężna w kwocie 1 000,00 zł otrzymało KN Europejskie Forum Integracji
(Wydział Ekonomiczny)
 
Siódme miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 1 000,00 zł otrzymało Naukowe Koło Logistyki UG
(Wydział Ekonomiczny)
 


Zjazd 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych
REMONT BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA »
Data publikacji: Czwartek, 15 września 2016 roku
W związku z planowanym remontem budynku Wydziału Zarządzania UG przy ul. Armii Krajowej 101 wybrane jednostki organizacyjne wydziału zostały przeniesione do następujących sal:

PORTIERNIA - sala B-2

Dziekanat:
- sala 304    - pokój 100 (Dziekan, sekretariat dziekana)
- sala 304    - pokój 105 (kierownik dziekanatu)
- sala 305    - pokój 103 (dziekanat st. stacjonarne)
- sala 306    - pokój 106 (dziekanat st. niestacjonarne)
- sala 307    - pokój 104 (dziekanat)
- sala 308    - pokój 121 (socjalne, erasmus, praktyki, st. doktoranckie, zif)


Sekrateriaty Katedr:
Katedra Ekonometrii                                   - B-23
Katedra Bankowości                                   - B-1
Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego     - B-1
Katedra Finansów Przedsiębiorstw               - B-1
Katedra Inwestycji                                      - B-23
Katedra Marketingu                                     - B-21
Katedra Rachunkowości                              - B-1
Katedra Statystyki                                      - B-1


Od 11 lipca wejście do budynku głównego będzie możliwe wyłącznie od strony parkingu poprzez budynek B (Centrum Komputerowe)
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
 
podają do wiadomości,
że publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr Agnieszki Beaty Czarneckiej 
 
pt. „Model komunikacji marketingowej z klientem pokolenia Y w sieciach społecznościowych”
 
odbędzie się 23 czerwca 2016 r. o godz. 915
na Wydziale Zarządzania
w sali 321
 
Promotor:     prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego
                      prof. SGH dr hab. Teresa Taranko ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie        
 
                                                                       Dziekan
                                                                     prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 

Recenzje oraz streszczenie zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania UG.
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.
Wystąpienie dr Kamili Bielawskiej oraz dr Agnieszki Chłoń-Domińczak w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej w Brukseli »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku
Dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego UG wraz z dr Agnieszką Chłoń-Domińczak (Instytut Statystyki i Demografii SGH) w dniu 16 kwietnia 2016 roku prezentowały w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej (DG ECFIN) wyniki projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. "Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych". Celem projektu była wielowymiarowa ocena przyczyn i skutków odwrotu od obowiązkowych funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zaproponowanie zmian do obowiązujących reguł fiskalnych, tak aby systemy emerytalne mogły odpowiednio dostosowywać się do wyzwań związanych ze starzeniem się ludności, przy jednoczesnym właściwym określeniu ich długookresowego wpływu na finanse publiczne.

Raport z badań jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Grupy Emerytalnej SGH
http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/NCN%20Sta%C5%84ko%202015/Report%20CEE%20reversals%20-%20final.pdf
Wybory Władz Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2016-2020 »
Data publikacji: Piątek, 17 czerwca 2016 roku
 
W dniu 10 maja 2016 r.
Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało
prof. dra hab. Mirosława Szredera
na Dziekana Wydziału Zarządzania
na kadencję 2016-2020

 

W dniu 17 maja 2016 r. Wydziałowe Kolegium Elektórów wybrało Prodziekanów Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2016-2020:
 
prof. UG dr hab. Krzysztof Najman - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych
dr Paweł Antonowicz - Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak - Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą


 
Uchwały Wydziałowego Kolegium Elektorów: 

10.05.2016 r.
uchwała WKE w sprawie wyboru dziekana Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2016-2020

21.04.2016 r.
uchwała nr 4 w sprawie składu komisji skrutacyjnej
uchwała nr 3 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na dziekana i wyznaczenia terminu spotkania przedwyborczego

14.04.2016 r.
uchwała nr 2 w sprawie otwarcia listy kandydatów na dziekana
uchwała nr 1 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu wyboru dziekana i prodziekanów
 
Zgodnie z §13 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczącym Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania UG został prof. dr hab. Ryszard Wierzba.

Ogłoszenie wyborcze - samodzieli pracownicy naukowi
Ogłoszenie wyborcze - asystenci i adiunkci
Ogłoszenie wyborcze - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Spotkanie wyborcze
Ogłoszenie wyborcze
Ogłoszenie wyborcze
Wydziałowy kalendarz wyborczy
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej, powołanej decyzją Rady Wydziału Zarzadzania:
 1. prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol (przewodniczący komisji),
 2. prof. UG, dr hab. Robert Bęben,
 3. prof. UG, dr hab. Piotr Wróbel,
 4. dr Olga Martyniuk,
 5. mgr Irena Spionek.
Drużyna Buchalter UG nagrodzona w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości" »
Data publikacji: Środa, 15 czerwca 2016 roku
Drużyna Buchalter UG w składzie: Paweł Kamarski, Bartosz Skiwniewski, Mateusz Ziemnicki, studenci IV roku specjalności Rachunkowość i Rachunkowość ACCA, w dniu 09.06.2016r. zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości" w kategorii drużyn studenckich.

Konkurs składał się z pięciu etapów, a do rywalizacji w kategorii studenckiej i uczniowskiej zarejestrowało się łącznie 255 drużyn z całej Polski. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta sp. z o.o..

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie:
http://www.skwp.pl/Konkurs,Ksiegowi,Przyszlosci,13442.html 
Prof. Jerzy Gwizdała Rektor Elekt Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany na Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2016-2020 »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku
Prof. Jerzy Gwizdała Rektor Elekt Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany na Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2016-2020. 

Rada działa od 1987 roku, a jej misją jest współpraca i podejmowanie wspólnych działań w ramach pomorskich uczelni. Obecnie zrzesza 13 uczelni województwa pomorskiego.

Dodatkowe informacje na stronie: http://rrwp.org.pl/
Europejski Kongres Finansowy »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 września 2016 roku
Europejski Kongres Finansowy serdecznie zaprasza
studentów UG na otwartą debatę oksfordzką nad tezą
„Unia Europejska rozpadnie się w ciągu najbliższych 5 lat”

Środa, 15 czerwca 2016,  godz. 15:00 – 16:30
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Plac Zdrojowy 2, Sopot

 
W debacie zmierzą się studenci Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze studentami uczelni w Cambridge, Oksfordzie i Londynie. Debatę poprowadzi Grzegorz Nawrocki, Prezes British Alumni Society. W roli ekspertów wystąpią ponadto:
dr Renata Mieńkowska-Norkiene
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ekspert po stronie Propozycji

oraz
Ryszard Czarnecki
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Ekspert po stronie Opozycji
 
Historia przyspiesza. Nie dość, że nie skończyła się, jak kiedyś sugerował Francis Fukuyama, to wiele znaków pokazuje, że przymierza się do czegoś na kształt powtórki. I może być to powtórka bolesna, bo jak ostrzega ten sam autor podstawy demokracji liberalnej zaczynają kruszyć antydemokratyczne siły.

O tym jak w najbliższych latach wyglądał będzie otaczający nas świat niewątpliwie zdecyduje kształt i siła Unii Europejskiej – unikalnego i jednego z najważniejszych projektów politycznych w historii. Projektu, który zapewnił dziesiątki lat pokoju na kontynencie targanym wojnami, a który teraz przeżywa kryzysy. Pytanie czy Unia Europejska przetrwa te zawirowania i w jakim kierunku wyewoluuje jest pytaniem kluczowym. Do odpowiedzi na nie zbliżać będą nas nieodległe wydarzenia, takie jak brytyjskie referendum dotyczące pozostania tego kraju we Wspólnocie.

Teza debaty odwołuje się do obaw największych sceptyków. Może zresztą określenie "sceptycy" nie jest adekwatne, bo wielu z nich powitałoby rozpad Wspólnoty z nieskrywaną radością. Po drugiej stronie stoją ludzie myślący jak Andrew Moravcsik, że integracja europejska to droga ku przyszłości. Jaka perspektywa zwycięży? Czy Unia Europejska w obecnym kształcie rozpadnie się pod naporem narodowych resentymentów i innych czynników? W jakim świecie znajdziemy się wówczas?  A może przechodzimy właśnie przez normalny okres turbulencji, który doprowadzi do naprawy, usunięcia deficytów i ostatecznie zapewni dalszy rozwój? Z nami? Czy bez nas?
Próbę rozsądzenia tej sprawy podejmiemy podczas środowej debaty.
 
Zakończenie II edycji zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku
 
 
Zakończenie II edycji zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu
Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim

 
 
W dniu 31 maja 2016 roku na Wydziale Zarządzania odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia obejmujące cykl sześciu spotkań odbyły się w terminie od 15 marca do 31 maja b.r.
W letnim semestrze nasi najmłodsi studenci uczestniczyli w wykładach i warsztatach zatytułowanych: Marketing internetowy, Rola banku w gospodarce, Idealny lider grupy – to ja!, Ekologiczny znaczy trendy, Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy oraz Podziwiane firmy świata. Rodzice i opiekunowie mieli możliwość wzięcia udziału w odbywających się równolegle wykładach dla dorosłych, poświęconych m.in. nowoczesnej edukacji, negocjacjom pomiędzy rodzicem a dzieckiem prowadzonym w formie kreatywnego dialogu czy metodom wspierania miękkich kompetencji dziecka. Pozostałe wykłady dla rodziców poświęcone były aspektom ekonomicznym oraz dotyczyły wpływu mediów masowych na rozwój osobowy dziecka.
Zajęcia dla dzieci poprowadzili wykładowcy Wydziału Zarządzania: dr Anna Dziadkiewicz, dr Julia Koralun-Bereźnicka, dr Agnieszka Pobłocka, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Mariusz Chmielewski oraz mgr Agata Rudnik z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Wykłady dla rodziców i opiekunów poprowadzili wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Ekonomicznego UG: dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, prof. UG dr hab. Anna Zawadzka oraz mgr Agata Olechnowicz.
Podczas ostatnich zajęć w dniu 31 maja studenci rozwiązywali test z wiedzy ekonomicznej. Z przyjemnością ogłaszamy, iż laureatami drugiej edycji EUD w UG i zdobywcami cennych nagród zostali:
Kuba Koszewski
Ignacy Rojek
Alex Barczak
Serdecznie gratulujemy! Ostatni laureat – Alex Barczak – jest podwójnym zwycięzcą, był bowiem laureatem również I edycji.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w zimowym semestrze kolejnego roku akademickiego. Zapisy do trzeciej edycji EUD w UG odbędą się w we wrześniu 2016 roku poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
Szczegółowe informacje o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, harmonogram zajęć dla dzieci i dla rodziców, galerie zdjęć oraz filmy z pierwszej i drugiej edycji EUD w UG są dostępne na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
 
Sabina Nowak
Opiekun lokalny EUD w UG

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest ogólnopolskim projektem polegającym na edukacji ekonomicznej uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez wiodące ośrodki akademickie, Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz partnera strategicznego – Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.
 
Zapraszamy na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku
15 czerwca 2016 roku rozpoczęła się rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. W bieżącym roku akademickim na studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego czeka około 60 miejsc (dokładna liczba uczestników zależy od wyboru kraju docelowego  i związanej z nim kwoty stypendium). Podobnie jak w roku ubiegłym, na praktyki Erasmus+ mogą również wyjeżdżać absolwenci pod warunkiem, że w chwili rekrutacji posiadają jeszcze status studenta.
+
Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 odbędą się w terminie pomiędzy 15 października 2016 r. i 15 września 2017 r.
Nowością  w module ERASMUS+/praktyki 2016/17 jest możliwość skorzystania z dodatkowego dofinansowania praktyk z funduszy PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Opcja ta jest dostępna tylko dla studentów, którzy obecnie  otrzymują stypendium socjalne.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://wzr.pl/biznes/index.php?i=50&o=24,25
Międzynarodowa konferencja emerytalna pt. SECURITY, RESPONSIBILITY AND PROPERTY OF PENSIONS na WZR »
Data publikacji: Czwartek, 15 września 2016 roku
W dniach 8-9 września 2016 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja emerytalna pt. SECURITY, RESPONSIBILITY AND PROPERTY OF PENSIONS. Organizatorem konferencji jest Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego UG we współpracy z European Network for Research on Supplementary Pensions.

W konferencji weźmie udział około 40 naukowców, przedstawicieli instytucji publicznych związanych z systemem emerytalnym z Europy i USA.

Więcej informacji na: http://wzr.pl/enrsp/index.php?i=6&o=6,0
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej »
Data publikacji: Piątek, 10 czerwca 2016 roku
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
 
podają do wiadomości,
że publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr. inż. Dominika Piotra Mellera
 
pt. „Model szpitalnego systemu informacyjnego w zarządzaniu procesem leczenia”
 
odbędzie się 22 czerwca 2016 r. o godz. 1215
na Wydziale Zarządzania
w sali B-22
 
Promotor:     prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. dr hab. Iga Rudawska z Uniwersytetu Szczecińskiego
                      prof. dr hab. Bernard Kubiak  z Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
                                                                                                                                            Dziekan
                                                                                                                               prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 
 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej »
Data publikacji: Piątek, 10 czerwca 2016 roku
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
 
podają do wiadomości,
że publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr. Jarosława Piotra Wróblewskiego
 
pt. „Ryzyko personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych”
 
odbędzie się 23 czerwca 2016 r. o godz. 1115
na Wydziale Zarządzania
w sali 321
 
Promotor:     prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. dr hab. Anna Lipka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
                      prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz  z Uniwersytetu Gdańskiego
 
                                                                            Dziekan
                                                                             prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.
Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku

Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami

Szczegóły na stronie: http://wzr.pl/kep/index.php?i=16&o=3,4

Konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich »
Data publikacji: Środa, 15 czerwca 2016 roku
UWAGA –
Konkurs na projekty badań naukowych
lub prac rozwojowych
dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
Termin składania projektów został przedłużony
do dnia 10 czerwca 2016 r.
 
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Projekty badań mogą składać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Wnioskowana kwota na sfinansowanie projektu powinna mieścić się w granicach 10 -12  tys. zł netto.
Projekty badań należy składać w pokoju nr 104 u Pani Małgorzaty Schreiber. Należy je przygotować zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu.
 
Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria mgr Tomasz Redwanz otrzymał II nagrodę w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku
Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria mgr Tomasz Redwanz otrzymał II nagrodę w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich, zorganizowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nagrodzona praca magisterska pt. „Analiza wielowymiarowa stabilności finansowej polskich banków komercyjnych w latach 2008 - 2013” została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Szredera z Katedry Statystyki.
 
Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki »
Data publikacji: Wtorek, 21 czerwca 2016 roku

Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki

Szczegóły na stronie: http://wzr.pl/rachunkowosc_i_podatki/

Koło Naukowe Informatyki LIDER zaprasza na warsztaty z testowania oprogramowania »
Data publikacji: Czwartek, 19 maja 2016 roku
 
W poszukiwaniu defektów - dwie godziny z życia testera
 
Koło Naukowe Informatyki LIDER zaprasza na warsztaty z testowania oprogramowania, które odbędą się we wtorek, 31 maja w godz. 17:00 – 19:00 w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym WZR UG. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Goyello, polsko-holenderską firmą specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań i produktów IT.
 
Często o testerach myśli się jako o osobach, które jedynie wykonują testy. Karol Gierszewski – reprezentant Goyello opowie, kim tak naprawdę jest tester oprogramowania i z jakimi zadaniami przychodzi mu się mierzyć w codziennej pracy. Uczestnicy warsztatów będą mogli wcielić się w rolę testera i zobaczyć jak taka praca wygląda „od kuchni”. W specjalnie przygotowanej aplikacji każdy będzie mógł znaleźć kilkanaście specjalnie przygotowanych przez autorów defektów.
 
Karol Gierszewski to certyfikowany agile tester, laureat III miejsca w Testing Cup 2015, absolwent studiów podyplomowych z zakresu testowania oprogramowania. Całą swoją zawodową karierę związany z IT, jednak powołanie i pasję do testowania odkrył dopiero dwa lata temu. Dzisiaj nie wyobraża sobie, że mógłby zajmować się czymś innym. W Goyello, jako członek zespołów scrumowych, zaraża wszystkich swoim bezkompromisowym podejściem do zapewniania jakości.
 
Link do wydarzenia na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/
 
Uwaga – liczba miejsc ograniczona, limit: 30 osób.
Przyjdź na Piknik z Karierą - Climb To Your Career »
Data publikacji: Piątek, 20 maja 2016 roku

Przyjdź na Piknik z Karierą - Climb To Your Career
 
Już 31 maja na kampusie Oliwa przed budynkiem Biblioteki Głównej odbędzie się piknikowe spotkanie z firmami organizowane przez Biuro Karier UG.
 
Podczas pikniku  będziecie mieli możliwość rozmowy się z przedstawicielami firm : Infosys, Alexander Mann Solutions, Adecco, Bayer, IKEA, Manpower, Metsa, PwC, Staples i State Street i Wipro IT.
 
Ponadto :
 • rozmowy rekrutacyjne ( speed interview )
 • plenerowe warsztaty z kompetencji miękkich
 • treningi fitness ( cross fit itp. )
 • ścianka wspinaczkowa
 • leżaki, lemoniada, kawa mrożona
 
Treningi fitness poprowadzą trenerzy z Adrenaline Gym.
 
Dzięki firmie INFOSYS nad bezpieczeństwem podczas wspinaczki czuwać będzie wyspecjalizowana ekipa instruktorów.
 
Zapisy na warsztaty prowadzone przez trenerów z firm: Bayer, PwC oraz State Street poprzez stronę Biura Karier UG https://bk.ug.edu.pl zakładka Szkolenia.
 
Link do wydarzenia : https://www.facebook.com/events/816280741840240/
 
Spędź z nami aktywnie ten czas i UAKTYWNIJ ścieżkę kariery
 
Zespół Biura Karier UG