Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
VII edycja Konkursu Młody Ekonomista »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2017 roku

Towarzystwo Ekonomistów Polskich ogłasza kolejną, VII edycję Konkursu Młody Ekonomista.

W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki”. Zaproszenie do udziału w Konkursie adresowane jest do studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.

Kapitule Konkursu przewodniczyć będzie tradycyjnie prof. Leszek Balcerowicz. Osobą odpowiedzialną za organizację prac Kapituły jest prof. Andrzej Kondratowicz. Pozostali członkowie Kapituły to: prof. Elżbieta Adamowicz, prof. Krystyna Bobińska, prof. Henryk Ćwikliński, prof. Urszula Grzelońska, prof. Witold Kwaśnicki, prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Paweł Szwarcbach, dr Jerzy Thieme, dr Janusz Rowiński, prof. Andrzej Rzońca, dr Grzegorz Szczodrowski, dr Bohdan Wyżnikiewicz.

Termin składania prac: 1 września - 22 października 2017, godzina 24:00.
Gala finałowa KME 2017 odbędzie się w połowie grudnia br.

Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne w wysokości 6, 4 i 3 tys. złotych oraz nagrody rzeczowe i upominki od Partnerów Konkursu.


Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne na stronie internetowej TEP: http://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/

Seminarium nt. Kierunków zmian w systemie emerytalnym w Polsce »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2017 roku

W dniu 19 czerwca br. na Wydziale Zarządzania UG odbyło się seminarium nt. Kierunków zmian w systemie emerytalnym w Polsce, zorganizowane wspólnie przez Wydział Zarządzania oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób reprezentujących świat nauki i instytucji ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS), członków Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego oraz przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Seminarium otworzyli JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy P. Gwizdała, Dziekan Wydziału Zarządzania prof.dr hab. Mirosław Szreder oraz mgr Aneta Pawłowska Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku. W trakcie spotkania wygłoszono trzy referaty. Pani Ewa Bednarczyk, Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS omówiła

ewolucję rozwiązań w obowiązkowej części systemu emerytalnego. Następnie dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego UG przedstawiła krótką historię OFE w trzech aktach. Na zakończenie dr Marcin Wojewódka wygłosił referat nt. Propozycji zmian w zakresie III filaru systemu emerytalnego. Po wystąpieniach odbyła się intensywna dyskusja z udziałem wszystkich zaproszonych uczestników seminarium. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację tej problematyki podczas kolejnego spotkania.

 

Konkurs Project Master 2017 »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2017 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master 2017 wszystkich dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. obronili swoją pracę dyplomową lub doktorską na jednej z polskich uczelni.  Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie konkursu:

http://www.projectmaster.ipma.pl/

Konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich »
Data publikacji: Czwartek, 22 czerwca 2017 roku

Informuję, że w trybie konkursowym rozdysponowano większość środków finansowych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Pozostały jeszcze środki na sfinansowanie jednego projektu.

W związku z tym ogłaszam drugą turę konkursu dla upoważnionych osób (w wieku do 35 lat) i proszę o składanie (w pokoju 104) propozycji badawczych wg zamieszczonych w regulaminie wzorów do dnia 5 lipca br.

Do pobrania regulamin konkursu

 

Dziekan Wydzału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder

IV Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2017 roku

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyło się, w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego, ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG, w którym wzięło udział blisko 50 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem tego spotkania było omówienie m.in. następujących problemów:

 1. REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG, czyli wypadkowa z pomysłów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby być dobrze ocenianymi nie tylko na forum naszego Wydziału, ale także w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na innych wydziałach ekonomicznych i zarządzania w Polsce.
  Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych – dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG wskazał rekomendowane kierunki inicjatyw, wynikające z informacji zdobytych w trakcie procesu oceny parametrycznej Wydziału Zarządzania. Ponadto zreferował kierunki działań, podejmowanych przez pracowników innych jednostek naukowych, które omawiane były podczas Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania w kwietniu bieżącego roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. CZYŻBY HABILITACJA JUŻ NIE(???)AKTUALNA – dyskusja o rozwoju naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UG w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego).
 3. MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI WIEDZY PRACOWNIKÓW UG – dyskusja z udziałem:
  • Dra Karola Śledzika – Dyrektora Centrum Transferu Technologii UG,
  • Dra Krzysztofa Szczepaniaka – Członka Zarządu (V-ce Prezesa) TechTransbalt sp. z o.o. – spółki celowej UG, powołanej do komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Dra Sebastiana Susmarskiego – Dyrektora Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tak liczne przybycie oraz aktywny udział w dyskusji. Z uwagi na to, iż Seminaria Naukowe WZR cieszą się również dużym zainteresowaniem Pracowników Wydziału Ekonomicznego, w przyszłym roku akademickim zapowiadamy jeszcze większą integrację współpracy pomiędzy naszymi jednostkami. Wraz z Prodziekanem ds Nauki Wydziału Ekonomicznego UG – p. dr hab. Przemysławem Borkowskim, prof. UG, serdecznie zapraszamy Państwa już dzisiaj do udziału w kolejnych, wspólnych spotkaniach naukowych.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Realizacja projektów Fundacji Rozwoju Bombonierka i studentów naszego Wydziału »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2017 roku

Miło nam poinformować, że studentki i studenci kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności Metody Analizy Danych wzięli czynny udział w realizacji projektów Fundacji Rozwoju Bombinierka, takich jak ,,Działaj matematycznie!" czy ,,Podziel się kanapką!".

Nasi studenci: Klaudia Flisikowska, Adrianna Piecuch, Klaudia Kwiecień, Julia Chmielowska, Karolina Lemańska, Monika Miotk, Artur Pobłocki, Mateusz Dohojda, Paweł Mehring, Marcin Rybiński, Michał Bogacz w ramach zajęć prowadzonych przez dr. Arkadiusza Kozłowskiego zdobywali praktyczne doświadczenia w analizie danych, tworzeniu raportów i kwestionariuszy ankiet w ramach realizacji projektów Fundacji.

Ponadto, studentka Agata Majkowska uczestniczyła w projekcie ,,Działaj matematycznie!", biorąc udział w warsztatach z zarządzania projektami i warsztatach gier planszowych oraz współtworzyła prototyp gry matematycznej, stanowiącej pomoc dydaktyczną do nauczania matematyki.

 

 

 

 

Wizyta delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Chinach »
Data publikacji: Środa, 21 czerwca 2017 roku

Od 31 maja do 3 czerwca 2017 roku delegacja Uniwersytetu Gdańskiego odbyła serię oficjalnych spotkań z przedstawicielami chińskich uczelni i innych instytucji wspierających polsko-chińską wymianę akademicką, z którymi UG do tej pory współpracował bądź zamierza współpracę podjąć. Jednym z najważniejszych zadań delegacji było utrzymanie obecnego statusu organizacyjnego i finansowego Instytutu Konfucjusza działającego przy UG (IK UG) wobec zmian strukturalnych tej organizacji na poziomie administracji rządowej Chińskiej Republiki Ludowej.

Skład delegacji UG: 

 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG
 • dr hab. Monika Bąk, prof. ndzw. UG – Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG
 • dr hab. Jakub Stelina, prof. ndzw. UG – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG
 • dr hab. Józef. Włodarski, prof. ndzw. UG – Dyrektor Instytutu Konfucjusza przy UG
 • dr Wu Lan, prof. ndzw. UG – kierownik kierunku Sinologia UG, tłumacz delegacji. 

Delegacja złożyła wizyty w: 

 • Uniwersytecie Nauk Politycznych Chińskiej Młodzieży w Pekinie (China Youth University of Political Sciences – CYU)
 • Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych PUJO (Beijing Foreign Studies University)
 • Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie (Harbin Normal University – HNU)
 • Uniwersytecie Medycyny Chińskiej Shaanxi (Shaanxi University of Chinese Medicine)
 • Międzynarodowym Biurze Promocji Języka Chińskiego (Hanban)
 • Dongfang, największej rządowej agencji rekrutacyjnej będącej częścią Chińskiej Rządowej Rady Stypendialnej
 • EIC Education, największej w Chinach agencji doradztwa edukacyjnego. 

Podczas spotkań zrealizowano kluczowe cele wizyty:

 • podjęcie wspólnej działalności naukowo-badawczej z partnerami chińskimi 
 • zorganizowanie nowych form organizacyjnych kształcenia pomiędzy UG a uczelniami chińskimi 
 • podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UG a Wydziałem Prawa CYU w zakresie organizowania wspólnych szkół letnich, Szkoły Prawa Chińskiego UG oraz wymiany profesorów wizytujących 
 • zainteresowanie strony chińskiej koncepcją powołania centrum konsultingowego przy IK UG w związku z projektem „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” (One Belt, One Road – OBOR
 • nawiązanie współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych PUJO w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych 
 • renegocjacja warunków prowadzenia kierunku polonistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie 
 • podpisanie umowy o współpracy naukowej i w zakresie studiów doktoranckich z Uniwersytetem Medycyny Chińskiej Shaanxi 
 • uzyskanie zgody od Międzynarodowego Biura Promocji Języka Chińskiego na zmianę uniwersytetu partnerskiego IK UG na Uniwersytet Akademii Nauk Społecznych 
 • renegocjacja kontraktu rekrutacyjnego z agencją Dongfang 
 • ustalenie wstępnych warunków współpracy z agencją EIC Education.

Sprawozdanie oraz fotorelacja: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/67030/wizyta_delegacji_uniwersytetu_gdanskiego_w_chinach

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Czwartek, 22 czerwca 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 22 czerwca 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania - rekrutacja od 26.06.2017 »
Data publikacji: Czwartek, 22 czerwca 2017 roku

    

 

DO NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW WZR UG, RÓWNIEŻ KOŃCZĄCYCH STUDIA
II STOPNIA W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM

 

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku akademickim po raz pierwszy skierowana zostaje wyjątkowa oferta dydaktyczna do najwybitniejszych Absolwentów Wydziału Zarządzania, a także Wydziału Ekonomicznego. Od roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynają się elitarne stacjonarne studia doktoranckie, gwarantujące interdyscyplinarną formułę kształcenia, gdyż stanowiące efekt współpracy dwóch bliskich obszarowo, jednak wyspecjalizowanych w odrębnych badawczo oraz dydaktycznie kierunkach – Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomicznego i Zarządzania.

W ramach 3-letnich Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania macie Państwo możliwość dalszego kształcenia się, a także podjęcia pracy naukowej, zmierzającej w kierunku zdobycia pierwszego stopnia naukowego – doktora nauk ekonomicznych w jednej z trzech dyscyplin naukowych: ekonomii, finansów bądź zarządzania. Szansę tą będzie miało jedynie 20 Doktorantów (limit rekrutacji na najbliższy rok akademicki), którzy będą mogli dokonać wyboru jednego Promotora z blisko 100 Profesorów, prowadzących seminaria doktorskie na obu sopockich Wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego.

                                  

Studia prowadzone będą w systemie dziennym, w związku z powyższym są one bezpłatne. Zajęcia odbywać się będą w wybrane piątki w okresie od października do maja każdego roku akademickiego. Rekrutacja na studia rozpoczyna się w dniu 26 czerwca 2017 r. w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Więcej informacji: http://wzr.pl/rekrutacja/index.php?str=998

Serdecznie zachęcam do podjęcia wyzwania i przystąpienia do rekrutacji.

 

Z poważaniem

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku »
Data publikacji: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku

Współpraca przy polepszeniu wiedzy i umiejętności osób zatrudnionych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w dziedzinach, w których Uniwersytet Gdański prowadzi kształcenie – to obszar wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – Prezes Luiza Budner-Iwanicka. W spotkaniu udział wziął także Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego dr Sebastian Susmarski.

Porozumienie zakłada m.in. wspólne utworzenie przez Uniwersytet Gdański i Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku dedykowanych dla osób zatrudnionych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

 • studiów podyplomowych w dziedzinach wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
 • studiów MBA 
 • szkoleń w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej oraz z dziedziny zarządzania, a także innych nauk w zależności od potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 • współpracy w opracowywaniu analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 • współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz inspirowaniu prowadzenia istotnych dla działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej kierunków badań naukowych, w tym kontynuacji projektów badawczych „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” i „Samorząd21” i organizowanych w ich ramach konferencji naukowych, realizowanych z Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Osobami do kontaktu i odpowiedzialnymi za prowadzenie rozmów celem zawarcia umów będą:

 • ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – dr Sebastian Susmarski, Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz
 • ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – Rafał Kalkowski, Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. 

Porozumienie zostało podpisane 6 czerwca 2017 r. w Rektoracie UG. 

Relacja z meczu siatkówki Wydział Zarządzania vs Wydział Ekonomiczny »
Data publikacji: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku

W dniu 8 czerwca br. studenci oraz pracownicy naszego Wydziału zamierzyli się podczas meczu piłki siatkowej z pracownikami i studentami Wydziału Ekonomicznego UG.

W pierwszym meczu, męska studencka drużyna WZR mimo zaciętej i efektownej walki, przegrała ze studentami Wydziału Ekonomicznego. Studenci WZR ulegli swoim przeciwnikom ( 22:25) w I secie, a w końcówce (23:25).

W następnym meczu zmierzyli się pracownicy obu wydziałów. Tu również po ciężkiej walce nasi pracownicy ulegli w setach 0:2, więc było wiadome, iż to WE wygra tą rywalizację.
Warto jednak zaznaczyć, że nasi pracownicy nie musieli posiłkować się studentami, natomiast WE musiał dobrać do swojego składu 2 studentów.

Studencka drużyna żeńska WZR, wygrała natomiast walkowerem z uwagi na brak przeciwniczek po stronie Wydziału Ekonomicznego.

Ogólny wynik rywalizacji międzywydziałowej to 2:1 dla Wydziału Ekonomicznego.

 
Składy drużyn:

Studenci WZR : Bartek Deptuła, Daniel Gierszewski, Kamil Żukowski, Karol Fidyk, Maciej Mateusiak, Maciej Skowroński, Mateusz Wnuk.

Studenci WE: Kamil Wołk, Jakub Skurczyński, Kamil Michalczyk, Bartek Zochniak, Marcin Zdunek, Piotr Ścięgosz, Daniel Gierszewski, Karol Fidyk.

Pracownicy WZR:
dr Anna Wojewnik-Filipkowska
dr Tomasz Jurkiewicz
dr Jarosław Kujawski
Jan Pietruszewski
Łukasz Gugniewicz

Pracownicy WE:
dr Urszula Mrzygłód
prof. UG dr hab. Przemysław Borkowski
mgr Jakub Kwiatkowski
dr Tomasz Gutowski

Sędzią spotkania był Kacper Wiśniewski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na mecz i zapraszamy za Rok!

Wykręciliśmy 26 233 kilometrów dla UG! »
Data publikacji: Środa, 14 czerwca 2017 roku

Zakończył się konkurs Kręć dla UG i wygraj rower organizowany w ramach European Cycling Challenge, w którym licznie brali udział studenci i pracownicy naszej uczelni. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i jak zawsze zachęcamy do rowerowego stylu życia!

Laureatami konkursu według regulaminu mogą zostać jedynie osoby o aktualnym statusie studenta/ki lub pracownicy UG. Ostateczna lista zwycięzców i zwyciężczyń po weryfikacji wygląda następująco:

1. MIROSŁAW GRABOWICZ, pracownik UG – wykręcił 2 523 km
2. JOANNA PIECHOWIAK, studentka UG – wykręciła 1 952 km
3. JOANNA KRAJEWSKA, doktorantka UG –  wykręciła 1 138 km

Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie.

 Nagrody za udział w konkursie Kręć dla UG i wygraj rower oraz w konkursie fotograficznym #KręćDlaUG zostaną wręczone 10 czerwca na Gdańskim Pikniku Rowerowym w Parku Reagana.

Patronem honorowym konkursu i fundatorem nagród jest JM Rektor UG, prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.
Organizator wydarzenia: Akademickie Centrum Kultury UG ALTERNATOR

Mecz siatkówki między Wydziałem Zarządzania a Wydziałem Ekonomicznym UG »
Data publikacji: Piątek, 09 czerwca 2017 roku

Samorząd Studencki Wydziału Zarządzania zaprasza serdecznie wszystkich studentów i pracowników Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego na Wielki Mecz z okazji NEPTUNALIÓW 2017!


W dniu 8 czerwca, między godziną 10:00 a 13:00 rywalizować między sobą będą studenci i pracownicy obu Wydziałów. Nie siedź w domu, przyjdź na mecz!

Miejsce Spotkania:
Hala nr 12, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.


Serdecznie zapraszamy!!!

IV Seminarium Naukowe WZR UG - ZAPROSZENIE »
Data publikacji: Środa, 14 czerwca 2017 roku

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG. Odbędzie się ono w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 14:30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego.

Przedmiotem naszego spotkania będą tym razem następujące, bardzo ważne problemy:

 • REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA DLA KAŻDEGO Z NAS, czyli wypadkowa z pomysłów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby być dobrze ocenianymi nie tylko na forum pracowników WZR, ale także w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na innych wydziałach ekonomicznych i zarządzania w Polsce.

W tym miejscu chciałbym podzielić się z Państwem moimi refleksjami, wynikającymi z wiedzy o naszych osiągnięciach, ale także i lukach w tych osiągnięciach, jaką pozyskałem na drodze zaangażowania się w proces oceny parametrycznej naszego Wydziału. Ponadto w sposób wyprzedzający chciałbym wskazać Państwu kierunki podejmowanych przez pracowników innych jednostek działań. Jest to wypadkowa udziału w Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania, która odbyła się w kwietniu bieżącego roku na UMK w Toruniu.

 • CZYŻBY HABILITACJA JUŻ NIE(???)AKTUALNA – dyskusja o rozwoju naukowym pracowników WZR w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego). W tej części zaproszone zostaną do dyskusji osoby, które w ostatnich latach uzyskały stopnień naukowy doktora habilitowanego w różnych dyscyplinach z dziedziny nauk ekonomicznych.
   
 • MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI WIEDZY PRACOWNIKÓW UG – dyskusja z udziałem:
  • Dra Karola Śledzika – Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG,
  • Dra Krzysztofa Szczepaniaka – Członka Zarządu (V-ce Prezesa) TechTransbalt sp. z o.o. – spółki celowej UG, powołanej do komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Dra Sebastiana Susmarskiego – Dyrektora Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Serdecznie zachęcam również do udziału w Seminarium osoby z innych uczelni, w szczególności tych z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania się do składania wniosków habilitacyjnych.

Obecność na Seminarium wymaga mailowego potwierdzenia: pawel.antonowicz@ug.edu.pl 

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku
 
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych


 

 

 

Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Podstawy zarządzania nieruchomościami »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że studenci specjalności Inwestycje i Nieruchomości UG odbyli kolejne zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Podstawy zarządzania nieruchomościami.

W zajęciach udział wzięło 30 studentów. Tym razem odwiedziliśmy biurowiec firmy DNV GL Poland Sp. z o. o. w Gdyni. Oglądaliśmy powierzchnie biurowe, pomieszczenia techniczne oraz instalacje umieszczone na dachu budynku.

Po obiekcie oprowadzał nas: Pan Paweł Szymczak (Real Estate Manager). Serdecznie dziękujemy. 

Zajęcia ze strony UG prowadziła: dr Małgorzata Rymarzak.

Granty na badania - konkursy »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi UG zaprasza do składania wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów:

 

*OPUS 13* 

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 

Termin złożenia wniosku: 22.06.2017 r.

 

*PRELUDIUM 13*

konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową.

 

 Termin złożenia wniosku: 22.06.2017 r.

 

*MINIATURA 1*

konkurs na pojedyncze działania naukowe.

 

 Termin złożenia wniosku: 31.12.2017 r.

 

*MONOGRAFIE*

finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

 Termin złożenia wniosku: 06.06.2017 r.

 

*NPRH "Dziedzictwo narodowe"*

konkurs na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

 Termin złożenia wniosku: 23.06.2017 r.

 

W weryfikacji dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi konkursów oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania pomogą wyznaczeni opiekunowie wydziałowi z Biura Zarządzania Projektami Naukowymi:
 

Agnieszka Ożóg | agnieszka.ozog@ug.edu.pl |  58 523 24 29 | opiekun projektu dla:

 • Wydziału Chemii.

 

Aleksandra Kaźmierska | aleksandra.kazmierska@ug.edu.pl | 58 523 31 29 | opiekun projektu dla:

 • Wydziału Ekonomicznego,

 • Wydziału Oceanografii i Geografii,

 • Wydziału Prawa i Administracji,

 • Wydziału Zarządzania,

 • Wydziału Nauk Społecznych.

 

Agata Krawczykowska | agata.krawczykowska@ug.edu.pl | 58 523 24 29 |opiekun projektu dla:

 • Wydziału Biologii,

 • Wydziału Filologicznego.

 

Anna Sobulska | anna.sobulska@ug.edu.pl | 58 523 31 29 | opiekun projektu dla:

 • Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii,

 • Wydziału Historycznego,

 • Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

XIV Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Sobota, 10 czerwca 2017 roku

W dniach 25-26 maja 2017 roku na Wydziale Zarządzania UG odbyła się kolejna edycja XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Wydziału przygotowali imprezy popularnonaukowe, które skierowane były do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i grup wczesnoszkolnych województwa pomorskiego i okolic.

W czwartek 25.05.2017 odbyły się warsztaty: Czekolada – trudny wybór, skierowane do grup wczesnoszkolnych. W tym roku odwiedziły Wydział dwie grupy dzieci z zerówki przedszkolnej z Gdańska Osowy. Dzieci na podstawie oceny organoleptycznej dokonywały oceny jakości czekolad. Miały również możliwość zwiedzenia budynku WZR i wzięcia udziału w wykładach studenckich. Warsztaty poprowadziła dr inż. Ewa Malinowska, pracownik naukowy Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

W piątek 26.05.2017 o godzinie 10.00 rozpoczęły się konkursy z zakresu wiedzy informatycznej i zagadnień poświęconych przedsiębiorczości: Informatyka i Intersieć oraz Przedsiębiorczość bez tajemnic. Konkursy przygotowali: dr hab. Anna Zamojska, prof. UG, dr Joanna Pioch, dr Agnieszka Pobłocka i dr Mariusz Chmielewski. W konkursach wzięła udział młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdańsku, Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, Liceum Plastycznego w Gdańsku Oliwa, Sopockiej Akademii Tenisowej w Sopocie. O godzinie 10.30 rozpoczęły się dwa wykłady poświęcone zagadnieniom przedsiębiorczości. Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, pracownik naukowy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, próbował odpowiedzieć na pytanie: Czy nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości? Dr Sylwia Badowska, pracownik naukowy Katedry Marketingu o godzinie 11.15 przeprowadziła wykład: Człowiek przedsiębiorczy – czyli kto? O godzinie 12.00 Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych WZR dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG wręczył laureatom konkursów nagrody rzeczowe.

26.05.2017 w foyer w skrzydle B Wydziału Zarządzania w godzinach 10.00-13.00 odbył się pokaz: Gry bitewne – potyczki młodych generałów, zorganizowany przez twórców i graczy gier typu RPG Wolsung.

Wydziałowy Koordynator BFN na WZR
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Międzynarodowy sukces studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie z WZ UG »
Data publikacji: Wtorek, 06 czerwca 2017 roku

Międzynarodowy sukces studentów

specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie z WZ UG

 

System o nazwie Safe Net (SNet) opracowany przez zespół studentów Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: Miłosz Waszewski, Sebastian Szymański i Adrian Świszcz, zajął III miejsce w międzynarodowym konkursie informatycznym „Association for Information Systems Student Chapters 2017”, w kategorii „Bright ICT Innovation Contest”. Finał konkursu  odbył się w dniach od 13 do 15 kwietnia 2017 roku, w  Brigham Young University, w stanie Utah, w Stanach Zjednoczonych.

Zaprezentowane w trakcie finałów rozwiązanie SNet przyczynia się do bezpieczniejszego korzystania z Internetu. System SNet jest aktywnym rozszerzeniem dla przeglądarek internetowych, oceniającym bezpieczeństwo odwiedzanych stron internetowych. W trakcie wejścia na witrynę weryfikowane jest zastosowanie protokołu bezpieczeństwa oraz jej rating, zgodnie z tworzoną przez użytkowników rozwiązania bazą danych. Stosowne informacje, zawierające dane o ratingu strony wraz z liczbą osób, które wystawiły jej negatywną i pozytywną ocenę, ze wskazaniem występujących typów zagrożeń (np. fałszywa reklama, malware czy niebezpieczne skrypty), są wyświetlane jako okno typu popup. Pozwala to osobom korzystającym z przeglądarek uzyskać szybko informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach wynikających z przeglądania poszczególnych witryn. Opracowany przez studentów plugin zintegrowany z modułem społecznościowym pozyskiwania informacji, pozwala na bieżąco agregować doświadczenia użytkowników. Poprzez dodatek do przeglądarek, szybko i łatwo mogą oni oceniać aktualnie przeglądane witryny, wystawiając im pozytywną lub negatywną opinię wraz z uzasadnieniem.

Twórcy systemu są studentami - członkami Koła Naukowego Systemów Informatycznych E-xpert (www.e-xpert.pl) oraz Association of Information Systems Student Chapter of University of Gdansk (AIS SC UG, ais.ug.edu.pl), których opiekunem jest dr Michał Kuciapski. Koło Naukowe E-xpert funkcjonuje przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącej studia, Aplikacje Informatyczne w Biznesie, wyróżnione ostatnio w ogólnopolskim Konkursie „Studia z Przyszłością” jako Lider Kształcenia.

Wyjazd na finał konkursu był możliwy dzięki wsparciu, otrzymanemu od: PSSE (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna), GPNT (Gdański Park Naukowo-Technologiczny), Prorektora ds. Studenckich UG, Dziekana Wydziału Zarządzania UG, Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania oraz Koła Naukowego E-xpert.

                       

Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego rozstrzygnięty »
Data publikacji: Wtorek, 06 czerwca 2017 roku

Decyzją Kolegium Redakcyjnego rozstrzygnięto konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w trzech kategoriach: książka naukowa,  dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Przyznano następujące nagrody:

książka naukowa,
I. W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod. red. Beaty Możejko we współpracy z Ewą Bojaruniec-Król,
II. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Małgorzata Wiśniewska,
III. Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Marek Jabłoński,

książka dydaktyczna, 
I. Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura, Michał Z. Dankowski, Nora Orłowska,
II. Ochrona środowiska morskiego. Od teorii do praktyki, Jerzy Bolałek,
III. Introduction to International Trade, Anna Fornalska-Skurczyńska, Marcin Skurczyński (red.),

przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej,
I. Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej, Ewa Stawczyk.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w październiku podczas inauguracji roku akademickiego 2017/18. 

 

Aplikacje Informatyczne w Biznesie - specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria »
Data publikacji: Wtorek, 06 czerwca 2017 roku

                  

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

 

STUDIA LICENCJACKIE O UKIERUNKOWANIU PRAKTYCZNYM:

Solidnie przygotowują do wykonywania zawodów: programisty i programisty aplikacji mobilnych.

Program: http://aib.ug.edu.pl/informatyka/wp-content/uploads/2016/03/Program.pdf

- Kadra: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, praktycy, programiści i trenerzy firm consultingowych, wykładowcy zagraniczni.

- Na ostatnim roku - studia dualne: w każdym tygodniu roku akademickiego dwa dni zajęć na uczelni i trzy dni praktyki w firmie IT.

- Studenckie koła naukowe: znakomite sukcesy kół: E-xpert i Lider w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, MS Imagine Cup oraz AIS Student Chapter Competition

- Współpraca z Panelem Partnerów Biznesowych przy specjalności AiB, złożonym z kilkudziesięciu pomorskich i międzynarodowych firm sektora  IT, w których odbywają się praktyki studenckie.

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE O UKIERUNKOWANIU OGÓLNOAKADEMICKIM:

 

Solidnie przygotowują do wykonywania zawodów: Analityk,  projektant i konsultant systemów klasy ERP, architekt, analityk i projektant systemów informatycznych i baz danych, menedżer zespołów i firm IT

 Program: http://aib.ug.edu.pl/informatyka/wp-content/uploads/2016/07/AiB_MSUv2.pdf

- Kadra: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, praktycy, programiści i trenerzy firm consultingowych, wykładowcy zagraniczni.

- Na ostatnim semestrze studia dualne: w każdym tygodniu roku akademickiego dwa dni zajęć na uczelni i trzy dni praktyki w firmie IT.

- Studenckie koła naukowe: znakomite sukcesy kół: E-xpert i Lider w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, MS Imagine Cup oraz AIS Student Chapter Competition

- Współpraca z Panelem Partnerów Biznesowych przy specjalności AiB, międzynarodowym konsorcjum SAP University Alliances oraz firmą ThyssenKrupp, oddział w Gdańsku.

 

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia), prowadzona przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej według autorskiego modelu dydaktycznego prof. Stanisława Wryczy - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu. 

W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Wyniki Konkursu ogłoszono oficjalnie podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie.

Program odbywa się pod patronatem  m. in.  Telewizji Polskiej i  Polskiej Agencji Prasowej oraz pod patronatem honorowym  Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Konfederacji Lewiatan, Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Fundacji na Rzecz Kultury Akademickiej.

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie uzyskała też Certyfikat Nadzwyczajny i Statuetkę Lider Jakości Kształcenia, które otrzymały nieliczne kierunki studiów i specjalności, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w Konkursie.

Statuetka Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikaty Studia z Przyszłością oraz Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikat Studia z Przyszłością dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu inaugurującym Galę Finałową  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Pani  Grażyna Kaczmarczyk: „Realizując takie kierunki studiów, mogą  być Państwo dumni, że tworzą akademicką elitę – że reprezentują Państwo jednostki prowadzące obiektywnie najlepsze, najnowocześniejsze studia w Polsce. Studia zasługujące na najwyższe oceny z uwagi na ich innowacyjność, pionierstwo, nieszablonowość oraz – co równie ważne – najwyższą jakość kształcenia”.

Laureaci Konkursu z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”

Prof. Stanisław Wrycza z Certyfikatem Nadzwyczajnym i Statuetką  „Lider Jakości Kształcenia”

 

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) została uruchomiona dzięki realizacji i wsparciu finansowemu w ramach Projektu z Funduszy Europejskich. Od roku akademickiego 2016/2017 specjalność ta jest prowadzona na studiach stacjonarnych licencjackich i magisterskich. Studia licencjackie Aplikacje Informatyczne w Biznesie zostały wyróżnione w konkursie Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

 

http://drg.pomorskie.eu/documents/102005/129070/broszura/06625c62-965e-40a3-b829-48cb6b866218

 

 

 

 

Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3 »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł.

Wśród nich, znalazła się dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania z projektem pt. ,,Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce ".

Koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN 15 września 2016 r.:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/66246/wyniki_konkursow_opus_12_preludium_12_sonata_12_i_polonez_3

Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Wycena nieruchomości »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że studenci specjalności Inwestycje i Nieruchomości UG odbyli kolejne zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Wycena nieruchomości.

W zajęciach wzięło udział 30 studentów. Tym razem odwiedziliśmy biurowiec C-200 w Gdańsku, który był przedmiotem gruntownej modernizacji dokonanej przez trójmiejskiego dewelopera EURO STYL SA. Oglądaliśmy zarówno pustostany, powierzchnie już użytkowane przez najemców, pomieszczenia techniczne oraz oryginalny schron przeciwatomowy (pozostałość po starych funkcjach obiektu). W budynku jest bardzo wiele ciekawych i nowatorskich rozwiązań. Po obiekcie oprowadzali nas: Pan Michał Świtaj (Kierownik Projektu, EURO STYL), Pani Monika Góralczyk (Kierownik Projektu w Dziale Komercjalizacji, EURO STYL), Pani Ewa Łyczywek (Zarządca Nieruchomości, CoIliers International), Pan Grzegorz Prusik (Kierownik ds. technicznych, FBSerwis). Serdecznie dziękujemy.

Zajęcia ze strony UG prowadzili: mgr Ewelina Nawrocka, dr Dariusz Trojanowski.  

Wyjedź na wolontariat do jednego ze 120 krajów »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wyjedź na wolontariat do jednego ze 120 krajów!

Brazylia, Chiny, a może Mauritius? Możesz odwiedzić ponad 120 krajów z całego świata - wystarczy, że masz między 18 a 30 lat, znasz angielski i nie boisz się wyzwań.

Global Volunteer to międzynarodowe projekty wolontariackie trwające od 6 do 12 tygodni, które przeznaczone są dla młodych ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym i chcących pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Organizowane są przez AIESEC - największą na świecie organizację non-profit prowadzoną całkowicie przez młodych ludzi.

Projekty realizowane w ramach Global Volunteer odpowiadają na problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczno-kulturowe we współczesnym świecie i wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wyjeżdżając na wolontariat można rozwinąć w sobie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań, dzięki czemu wolontariusz poznaje swoje mocne i słabe strony oraz zyskuje globalną perspektywę, która pozwala o wiele bardziej zrozumieć otaczający go świat. 

“Wolontariat zagraniczny to też świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, sprawdzić się w nieznanym nam dotąd otoczeniu i przełamać barierę językową.” - mówi Aleksandra Raczyńska z AIESEC Gdańsk, która w poprzednie wakacje spędziła 6 tygodni na wolontariacie w Malezji - “to także doskonała okazja, żeby zdobyć pierwsze doświadczenie, które może być pomocne m.in. przy wyjeździe na praktyki zagraniczne.”

Więcej o wolontariatach i praktykach zagranicznych organizowanych przez AIESEC można przeczytać na www.globalvolunteer.pl, www.globaltalent.pl i www.globalentrepreneur.pl oraz na Facebook’u AIESEC in Poland.

Studia „Aplikacje Informatyczne w Biznesie” laureatem ogólnopolskiego konkursu i programu akredatycyjnego »
Data publikacji: Czwartek, 25 maja 2017 roku

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia), prowadzona przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej według autorskiego modelu dydaktycznego prof. Stanisława Wryczy - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu. 

W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Wyniki Konkursu ogłoszono oficjalnie podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie.

Program odbywa się pod patronatem  m. in.  Telewizji Polskiej i  Polskiej Agencji Prasowej oraz pod patronatem honorowym  Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Konfederacji Lewiatan, Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Fundacji na Rzecz Kultury Akademickiej.

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie uzyskała też Certyfikat Nadzwyczajny i Statuetkę Lider Jakości Kształcenia, które otrzymały nieliczne kierunki studiów i specjalności, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w Konkursie.

Laureaci Konkursu z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”

Prof. S. Wrycza z Certyfikatem Nadzwyczajnym i Statuetką  „Lider Jakości Kształcenia”

 

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu inaugurującym Galę Finałową  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Pani  Grażyna Kaczmarczyk: „Realizując takie kierunki studiów, mogą  być Państwo dumni, że tworzą akademicką elitę – że reprezentują Państwo jednostki prowadzące obiektywnie najlepsze, najnowocześniejsze studia w Polsce. Studia zasługujące na najwyższe oceny z uwagi na ich innowacyjność, pionierstwo, nieszablonowość oraz – co równie ważne – najwyższą jakość kształcenia”.

 

Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie Knowledge Management Research and Practice »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa prof. UG dr hab. Anny Zamojskiej oraz prof. UG dr hab. Przemysława Lecha pt.  „The learning preferences of Enterprise System consultants: towards the preferred learning pattern” został oublikowany w czasopiśmie Knowledge Management Research and Practice. Jest to czasopismo posiadające Impact Factor, znajdujące się na liście A pod pozycją 7578, 25 punktów.

Warsztaty i wykłady z udziałem pracowników ZUS »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 18 maja w godz. 9.30 – 13.00 w sali B-4 odbędą się wykłady i warsztaty z udziałem pracowników ZUS na temat podlegania ubezpieczeniom społecznym przy podejmowaniu różnych form aktywności zawodowej, w tym zakładania działalności gospodarczej.

W tych samych godzinach, w korytarzu budynku B w pobliżu Sali B-4 będzie dostępne stoisko informacyjne wraz z możliwością założenia dostępu do Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Serdecznie zapraszamy!

ACCA Day na WZ UG – 17 maja godz. 9:00-15:00 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych finansami i rachunkowością do odwiedzenia punktu informacyjnego ACCA na Wydziale Zarządzania UG w dniu 17 maja w godz. 9:00-15:00

Zapytaj przedstawicieli ACCA o to:

 • Jak rozpocząć zdobywanie kwalifikacji ACCA już podczas studiów na  WZ UG
 • Jaką specjalność wybrać na studiach magisterskich, aby zdobyć aż 9 zwolnień z 14 egzaminów ACCA
 • Jak skorzystać z preferencyjnych stawek za zwolnienia w ramach programu Accelerate i oszczędzić min. 3 000 zł
 • Jak zarejestrować się do ACCA
 • Jak zdawać egzaminy i w jaki sposób się do nich przygotować
 • Jak ukończyć kwalifikację ACCA po studiach

Ponadto w programie ACCA Day:

 • Spotkanie informacyjne o ścieżce ACCA  na WZ UG dla III roku studiów licencjackich – godz. 13:15 sala 307
 • Spotkanie rejestracyjne do programu Accelerate dla I roku studiów magisterskich – Specjalność Rachunkowość ACCA – godz. 14:40 sala 307
Samochód, jako inwestycja alternatywna - konferencja KN Inwestor »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Koło Naukowe Inwestor ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Samochód, jako inwestycja alternatywna – czy warto?”, która odbędzie się 11.05.2017 (czwartek) w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego (Sopot, ul. Piaskowa 9) w sali C21 o godzinie 10:00.

Klasyczne samochody to najlepiej rokująca inwestycja alternatywna według danych pozyskiwanych na bieżąco z rynków inwestycyjnych na całym świecie. Spektakularne stopy zwrotu, pasja, emocje i szybsze bicie serca, wpadnij do nas i porozmawiajmy czy to się opłaca!

Harmonogram:

10:00* – „Klasyczne samochody to nie tylko pieniądze, to sposób na życie” – prelekcja Anny Gut z „Classic Moto Story”, czyli o tym, jak klub miłośników zabytkowych samochodów stał się sposobem na spędzanie czasu.

11:00* – „Renowacja klasyka, czy to się opłaca?” – prelekcja Marka Gut z „Classic Moto Story”, a więc trochę prawdy i mitów związanych z opłacalnością inwestowania w klasyczne samochody.

12:00* – „Zainteresowanie klasykami w Trójmieście, oraz czy nowy samochód to też inwestycja?” – prelekcja Marcina Wiła, redaktora portalu „Moto3m.pl” o tym jak kolekcjonerskie samochody opanowują ulice Trójmiasta.

*podane godziny są orientacyjne, wszystko zależy od aktywności słuchaczy i sił naszych prelegentów 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!!!

Link do wydarzenia na facebooku --> https://web.facebook.com/events/418344281879536/

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Do 16 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. 

Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:

·         Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;

·         Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;

·         Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;

·         Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach;

·         Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego;

·         Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

·         Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);

·         Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a jeśli mają stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami;

·         Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat;

·         Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce;

·         Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

17 edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Do 18 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do 17. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 20 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Zgodnie z regulaminem konkursu, swoje zgłoszenia mogą przesyłać:

·         pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

·         uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

W ramach 17. edycji konkursu Nagród Naukowych tygodnika Polityka stypendia zostaną przyznane naukowcom w pięciu kategoriach:

·         Nauki humanistyczne;

·         Nauki ścisłe;

·         Nauki społeczne;

·         Nauki o życiu;

·         Nauki techniczne.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie:

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/

Środki na polsko-niemiecką wymianę osobową na lata 2018-2019 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Do 30 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach wspólnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na wymianę akademicką przy realizacji projektów badawczych na lata 2018-2019. Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców między Polską a Niemcami.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, które będzie realizowane wspólnie przez naukowców z obu krajów. We wniosku należy przedstawić szczegóły tego przedsięwzięcia: cel naukowy, zakres, nowe elementy w zakresie współpracy naukowej polsko-niemieckiej.

W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców w kraju partnera. Maksymalny jednorazowy czas pobytu u partnera, który podlega wspieraniu, to: 1 miesiąc dla naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.

Strona polska (jednostka naukowa) pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka (DAAD) koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7 500 euro rocznie. Wsparcie finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie wynosi odpowiednio:

·         89 euro/ dzień  przy pobycie do 22 dni;

·         2 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

·         Dla studentów, absolwentów  i doktorantów wsparcie to wynosi odpowiednio:

·         44 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;

·         1 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca;

·         33 euro przy pobycie od 31 do 50 dni.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia na studia i badania w Australii »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w Australii. W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich jednostkach naukowych.

Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców z Europy. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe z dowolnej dziedziny nauki.

Wiecej informacji na stronie: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx

Seminarium TRIZ - Twórczego myślenia i wynalazczości można się nauczyć »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Seminarium TRIZ - Twórczego myślenia i wynalazczości można się nauczyć

Miejsce:  Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53

Termin: 16 maja 2017 godz. 10.00

Patronat:  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

W dniu 16 maja o godzinie 10.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego wystąpi prof. Mark Barkan, adiunkt University of Tennessee, praktyk TRIZ w stopniu Master, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ. Tematem wystąpienia będzie: “Creativity and problem solving are must have skills for 21st century”.

Zaproszenie na wykład prof. M. Barkana adresowane jest zarówno do wykładowców, jak i do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności do kadry zarządzającej jednostkami naukowymi, jednostkami ds. rozwoju uczelni, naukowców – wynalazców, pracujących nad patentami, pracowników naukowo – dydaktycznych prowadzących prace badawcze, doktorantów.

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to efektywna metoda opracowywania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywana w wielu światowych firmach z różnych branż i wykładana na wielu uczelniach. Najbardziej znani użytkownicy TRIZ to koncerny takie jak Samsung, General Electric, Hunday, Kia Motors, Boeing, IBM, INTEL. W Polsce metoda ta dopiero zaczyna być poznawana i wdrażana w firmach, ale nie jest jeszcze wykładana na żadnej polskiej uczelni. Warto zatem dowiedzieć się o tym, co stanowi o popularności TRIZ i jak stała się ona przedmiotem zajęć na uczelniach w USA i w Europie Zachodniej (na przykładzie Włoch).

Po wykładzie prof. M. Barkana odbędzie się część informacyjna, podczas której będzie można dowiedzieć się więcej na temat obecności TRIZ w Polsce:  o działającym od niedawna Towarzystwie Naukowo-Przemysłowym TRIZ Polska,  o możliwych źródłach finansowania szkoleń, nauczania semestralnego, badań powiązanych z metodą TRIZ, a także o zaplanowanej na wrzesień bieżącego roku konferencji TRIZfest 2017 - spotkaniu teoretyków i praktyków TRIZ z całego świata zrzeszonych w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ.

 

Zapraszamy!

 

Agenda

Informacje:

dr Monika Woźniak

Wydział Zarządzania UG

monika.wozniak@ug.edu.pl

Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

O programie:

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

 • 28 krajów Unii Europejskiej,
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)
 • kraj kandydujący: Turcja

Uczestnicy:

 • W programie mogą wziąć udział:

- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;

- absolwenci uczelni

 • Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.

Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:

Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 27 pkt. 3„W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 32 pkt. 1„Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.

 • Na praktykę nie mogą wyjechać:

- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;

- studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci;

- studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy erasmusowe obejmujące łączny czas 12 miesięcy;

- osoby, które w poprzedzających edycjach po zakończeniu rekrutacji na praktyki lub studia zrezygnowały z udziału w mobilności LLP-ERASMUS lub ERASMUS+;

- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”).

WAŻNE!

 • Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.
 • Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.
 • Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności (łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+), który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.

Termin odbywania praktyk:

Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 17 października 2016 r. i 15 września 2017 r.

Rekrutacja:

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2016/2017 kwotę, która pozwoli na zrealizowanie minimum 62 praktyk z programu Erasmus+, w tym około 10 praktyk z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER, z którego finansowane są stypendia z dodatkiem socjalnym. Podana liczba możliwych do zrealizowania praktyk jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy studenci wyjechaliby do krajów z grupy 1 (Zasady płatności stypendium - tabela nr 1) na  możliwie najdłuższy okres trwania praktyk (3 miesiące). Dokładna liczba uczestników programu będzie uzależniona od  tego, jakie kraje docelowe wybiorą uczestnicy, a także od czasu trwania  poszczególnych praktyk.

Kryterium:

O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania:stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER. 

Komplet dokumentów obejmuje:

1.     Formularz Stypendysty (oryginał),

2.     Letter of Intent (oryginał lub kopia),

3.   Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG  – dotyczy tylko  studentów, którzy ubiegają się o stypendium z dodatkiem socjalnym.

Zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych.

 

Termin:

UWAGA! 

Rekrutacja przedłużona do końca maja 2017 (do 31 maja 2017 roku, godz. 14:00)

W razie „wysycenia” wszystkich miejsc przed upływem powyższego terminu (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus

Rektorat UG, pok. 203 (II piętro)

Osoby odpowiedzialne:

mgr Monika Butkiewicz

mgr Katarzyna Flis

kontakt: +48 58 523 24 42, erasmus.praktyki@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20162017

 

Rekrutacja Most »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów: OPUS 13 i PRELUDIUM 13 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Godziny otwarcia budynków WZR w dniach 01-03.05.2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy iż w dniach 01.05 oraz 03.05 budynek Wydziału Zarządzania i budynek Centrum Dydaktyczno Konferencyjnego będzie zamknięty.

W dniu 02.05.2017 (dzień wolny od pracy) budynki będą otwarte w godzinach 6.00 - 18.00

Zakaz palenia na terenie UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zakaz palenia na terenie UG


Wszystkim studentom i pracownikom przypominam o obowiązującym zakazie palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zakaz ten obejmuje zarówno pomieszczenia zamknięte (budynki), jak również przylegający do budynków teren Uniwersytetu Gdańskiego.

(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 10/K/16 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  12  września 2016 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim).

Dziekan Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dzień otwarty State Street »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Serdecznie zapraszamy studentów oraz wykładowców do odwiedzenia naszego biura

27 kwietnia w godzinach 14-17:00.

Przygotowaliśmy moc ciekawych spotkań w wyjątkowej atmosferze naszego biura!

Będzie to okazja, żeby zdobyć wiedzę, która pomoże w rekrutacji, porozmawiać z naszymi pracownikami i znaleźć odpowiedź na nurtujące Was pytania dotyczące profilu działalności banku powierniczego.

Managerowie gdańskiego biura State Street Bank Polska opowiedzą o:

 • naszych 20+ działach
 • o biurze w Gdańsku
 • ofertach pracy na pełen etat/pół etatu
 • ofertach staży
 • benefitach oferowanych przez firmę
 • oraz odpowiedzą na Wasze wszystkie zapytania!

 

Prosimy o bezpośrednią rejestrację tutaj:

https://opendaystt2704.evenea.pl/

 

Real Estate Day »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania do poszukiwania alternatywnych sposobów lokowania kapitału. W poszukiwaniach tych należy jednak zachować ostrożność, ponieważ rynek nieruchomości to nie tylko mieszkania na wynajem, ale także lokale użytkowe, biura, hotele, magazyn, czy też ziemia. Każdy z tych segmentów ma swoją specyfikę, którą trzeba poznać i zrozumieć, aby pieniądze lokować świadomie. W tym celu zorganizowano konferencję Real Estate Day, która stanowi idealną okazję do poszerzenia wiedzy w zakresie inwestowania w nieruchomości.

Wśród prelegentów wystąpią:

Joanna Kostrzewska - ekspert do spraw Wyceny Nieruchomości PKO Bank Hipoteczny S.A., która przedstawi praktyczny aspekt wyceny nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu
Jolanta Starnawska - licencjonowana pośrednik w obrocie nieruchomościami, właścicielka firmy Starnawska.pl Nieruchomości, która opowie o kolorowej mapie możliwości zawodowych na rynku nieruchomości oraz o tym, dlaczego w Trójmieście jest inaczej niż w innych polskich miastach
Sławomir Muturi - założyciel firmy Mzuri, prowadzi blog Fridomia, podróżnik, rentier, który opowie o wolności finansowej - jak ją osiągnął, jak Ty możesz ją osiągnąć, a także czym wolność finansowa różni się od bogacenia się.

czwartek, 20 kwietnia 2017, godzina 10.00, sala C4

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania
ul. Piaskowa 9, Sopot

Konferencja Trójmiasto Wysokiej Jakości - 21 kwietnia 2017 r. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Interesuje Cię temat zdrowej żywności?

A może lubisz spędzać czas na siłowni i nie tylko?

To konferencja właśnie dla Ciebie!

Trójmiejscy trenerzy personalni, restauratorzy, a nawet najlepsza gdyńska lodziarnia! Specjaliści w swojej dziedzinie, dla nich liczy się przede wszystkim jakość! Harmonogram konferencji i informacje o prelegentach poniżej:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:05 Otwarcie konferencji
10:05-10:25 Miło.Mi. Wytwórnia lodów naturalnych(lody kręcone codziennie z najlepszych naturalnych składników- bez konserwantów);
10:25-10:45 Błażej "Błachu" Augustyn Trener Personalny(trener personalny- dziesiątki podopiecznych, współpracuje z aktualną Mistrzynią Polski Miss Figure);
10:45-11:05 Saiyan Flex(trenerzy personalni, ambasadorzy międzynarodowej marki Myprotein, w tym Tomasz Szafranko- Mistrz Polski Juniorów w Kulturystyce Klasycznej do 178cm);
11:05-11:15 FullyBelly(nowa na rynku aplikacja mobilna związana z żywnością);
11:15-11:30 Przerwa 
11:30-11:50 Sandra Dominiuk(aktualna Mistrzyni Polski Miss Figure i złota Medalistka Debiutów Federacji WBBF);
11:50-12:15 Główna Osobowa(kuchnia bazująca na sezonowych i lokalnych produktach, menu zmienne wraz z porami roku, tworzą własne przetwory);
12:15- 12:35 CrossFit Avanport(największy na Pomorzu afiliowany CrossFit Box);
12:35-12:55 Prof. UG, dr hab. M. Wiśniewska(autorka pierwszej w Europie książki poruszającej temat terroryzmu żywnościowego);
12:55-13:00 Konkurs Tonezone(do wygrania karnet miesięczny na siłownię) 
13:00-13:10 Losowanie 
13:10-13:25 Przerwa
13:25- 13:45 Street Workout 3miasto(do grupy należą m. in. Klaudia Nowak- 1 miejsce w Pole Show Art. Poland i Street Workout Poland Championships i Marta Stachowicz- 3 miejsce w międzynarodowych zawodach pole Dance- Pole Art. Experience);
13:45- 14:05 Zakręcony Słoik(sklepik ekologiczny- zdrowe i ekologiczne produkty spożywcze, certyfikowane, większość od polskich producentów);
14:05- 14:25 Prof. UG, dr hab. P. Walentynowicz(specjalista ds. Lean Management i Continous Improvement);
14:25- 14:40 POKAZ STREET WORKOUT 3MIASTO
14:40- 14:45 Zamknięcie konferencji

Dodatkowo czeka na Ciebie szereg nagród do wygrania w postaci darmowych wejściówek od naszych partnerów!

Termin: 21 kwietnia, godz. 10.00-15.00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Wydziału Zarządzania,

sala C9, ul. Piaskowa 9, 81-701 Sopot

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny!

 

Po więcej informacji zapraszamy na wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/391621777866907/

Organizatorem jest Koło Naukowe QualiTeam UG:  https://www.facebook.com/KNQualiTeam/?fref=ts

 

Do zobaczenia 21 kwietnia!

 

Debata oksfordzka na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

                   

Serdecznie zapraszamy na debatę oksfordzką nad tezą:

„Studia wyższe w Polsce powinny być płatne”

wtorek, 25 kwietnia 2017,  godz. 13:30

Uniwersytet Gdański, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania

Aula C9, ul. Piaskowa 9, Sopot

Debatę poprowadzi Pan Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

Debata oksfordzka to starcie na argumenty dwóch rywalizujących ze sobą stron, z których jedna broni tezy debaty, druga natomiast ma ją podważyć i obalić. Debata pozwala nie tylko wysłuchać polemiki obu stron, ale również włączyć się w dyskusję, po to, by na końcu zagłosować na stronę, która w opinii słuchaczy popisze się większym talentem retorycznym, jak i przyciągnie siłą swych argumentów.

W roli mówców broniących oraz oponujących tezę wystąpią studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. O tym, która drużyna będzie bronić propozycji, a która będzie próbowała ją oblić, zdecyduje losowanie. Argumenty obu stron ocenią i podsumują zaproszeni eksperci, którzy zasiądą w „Loży Mędrców”.

Debatę poprzedzi i zakończy głosowanie przeprowadzone wśród wszystkich zgromadzonych na sali uczestników debaty. Zwycięzcą debaty będzie drużyna, której argumentacja przekona większą liczbę głosujących.

                                    

                                                   

Wykład pana Mateusza Figaszewskiego, zastępcy dyrektora ds. PR w Solaris Bus & Coach S.A. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Otwarta nauka: szanse - wyzwania - kierunki »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Piątek, 21 kwietnia 2017 r., godz. 9:15-11:00
Gdańsk, ul. Abrahama 58, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Aula B

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prezentujący kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz dyskusję panelową dotyczącą zagadnień związanych z dążeniem do otwarcia nauki. Tematyka obejmie m.in. publikacje w trybie open access, deponowanie danych w repozytoriach i bazach, związane z tym kwestie praw własności intelektualnej. Publiczność będzie miała okazję do aktywnego włączenia się w dyskusję i przedstawienia swoich opinii i doświadczeń.

Program spotkania:

9.15-9.20

Powitanie
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu STARBIOS2

 

9.20-9.50

Wykład: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski

 

9.50-11.00

Dyskusja panelowa

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki
Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Anna Kaczorowska
Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Igor Konieczny
Dziekan, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Sylwia Mrozowska
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw.  
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


Moderator: dr Jakub Szlachetko
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 

REJESTRACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: izabela.raszczyk@biotech.ug.edu.pl

Podpisanie umowy o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szreder podpisali umowę o współpracy z Rektorem Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego prof. Władimirem Aleksiejewiczem Wołkogonem.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wymiany studentów oraz uczestnictwa w projektach naukowych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest pani prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania.

 

VII Dni Australii czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Australii, ale baliście się zapytać... »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Data: 7 kwietnia 2017 r. (piątek) 

Miejsce: Sopot, ul. Piaskowa 9, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, aula C9

WSTĘP WOLNY!

Przyjdź na jedyny w Polsce festiwal poświęcony dalekiej „kangurolandii”, który organizujemy już po raz siódmy na terenie całego kraju! Organizatorzy - Paweł Wida i Karolina Sypniewska-Wida mieszkają na co dzień w Sydney i zarażają pasją i miłością do tego kraju. Razem prowadzą firmę Albion House, która od ponad 20 lat spełnia marzenia o wyjazdach do nauki czy pracy na dalekich antypodach i nie tylko!

Przez cały pełny przygód miesiąc będziemy inspirować i opowiadać o wyjątkowym kraju, w którym na co dzień mieszkamy. Zapraszamy do Warszawy, Katowic, Olsztyna, Torunia, Poznania, Sopotu, Bydgoszczy oraz Białegostoku.

VII Dni Australii to cykl prezentacji, filmików, warsztatów o nauce, życiu, pracy i podróżach po Australii. Podczas wyjątkowych spotkań dowiecie się m.in. jak spełnić swoje marzenia o wyjeździe edukacyjnym do ojczyzny koali, wombatów, kangurów i wielu innych zwierzaków. W każdym mieście czekają na Was warsztaty wyjazdowe prowadzone przez Pawła Widę, który od ponad 20 lat mieszka na antypodach. Będziecie mogli również skorzystać z wyjątkowej okazji wzięcia udziału w darmowych konsultacjach dotyczących wyjazdów do Australii.

W Sopocie zapraszamy na opowieści z motocyklowej podróży po Australii Szymona Springera. Czekają na Was prezentacje, filmiki i wiele więcej. Wszystko z przepełnionej słońcem dalekiej Australii!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii „Spełniając marzenia po drugiej stronie świata” naszych wspaniałych klientów, którzy właśnie są w Australii. 
W każdym mieście czeka na Was degustacja australijskiego przysmaku dla odważnych, wystawa fotografii z Australii, kiermasz książek o tematyce Australii, a przede wszystkim wiele ciekawych nagród i możliwość wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Australii, którego nagrodą główną będzie bilet w dwie strony do Australii dla jednego szczęśliwca. 

Program wydarzenia:

17.30 Powitanie na VII DNIACH AUSTRALII

17.35 Miasta Australii - gdzie mieszka się najlepiej i dlaczego?

18.00 Degustacja australijskiego przysmaku

18.05 Motocyklem przez Australię- Szymon Springer

18.50 Warsztaty wyjazdowe do Australii- jak zacząć i za ile?

19.20 Konkurs- wygraj bilet do Australii!

 

Darmowe konsultacje indywidualne dotyczące wyjazdów do Australii podczas trwania wydarzenia. Liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś i porozmawiaj z naszymi konsultantami. Chcesz się zapisać, podaj w tytule wiadomości miasto - SOPOT) oraz interesujący Ciebie temat konsultacji, poczekaj na potwierdzenie spotkania przez naszego konsultanta.

andrzej@albionhouse.com.pl

Szczegóły na www.dniaustralii.com   www.albionhouse.com.pl

www.facebook.com/Albionhouse1996

Zapraszamy serdecznie!  Kontakt: karolina@albionhouse.com.pl

535 45 15 52 (Karolina Sypniewska-Wida)

504 17 49 95 (Paweł Wida)

      

Studenci koła naukowego LiDER w Dzienniku Bałtyckim »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że kreatywność i pasję studentów z Koła Naukowego Lider docenił Dziennik Bałtycki w artykule pt. ,,Studenci tworzą aplikacje, które pomagają w doskonaleniu świata".

Artykuł zawierający wywiad z członkami koła wraz z opisem poszczególnych, tworzonych przez nich aplikacji znaleźć można w wersji on-line:

http://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/studenci-tworza-aplikacje-ktore-pomagaja-w-doskonaleniu-swiata,11942387

W wersji drukowanej: Dziennik Bałtycki, wydanie z dnia: 1-2.04.2017 r., nr 77

Serdecznie gratulujemy!

National Geographic zaprasza na pokaz przedpremierowy pierwszego odcinka serii „Geniusz” »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Seria „GENIUSZ” przedstawia sylwetkę i osiągnięcia naukowe Alberta Einsteina, a także ukazuje jego ludzkie oblicze i skomplikowane związki. W rolę naukowca we wczesnej młodości wcielił się Johnny Flynn, zaś dojrzałego Einsteina zagrał zdobywca Nagrody Akademii Filmowej Geoffrey Rush. 

Fabuła „GENIUSZA” to zapis kolejnych etapów życia Einsteina - począwszy od lat młodości, kiedy przyszły noblista jest obdarzonym niezwykłą wyobraźnią zbuntowanym nastolatkiem, poprzez trudne początki kariery naukowej, aż po światową sławę, jaką przyniosła mu teoria względności. W kolejnych odcinkach serialu poznamy także kulisy burzliwego życia uczuciowego Einsteina i jego skomplikowanych prywatnych relacji.

Produkcja powstała na podstawie głośnej biografii autorstwa Waltera Isaacsona pt. „Einstein. Jego życie, jego wszechświat”. Tłem akcji serialu są niespokojne czasy, na które przypadają dwa światowe konflikty. W obliczu rosnącego antysemityzmu w Europie, coraz większej inwigilacji prowadzonej przez obce agentury i potencjalnej wojny atomowej, Einstein staje przez wielkim dylematem, mając świadomość, że jego życie może być zagrożone. 

Pokaz odbędzie się w Audytorium 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w środę, 12 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja na pokaz filmu: https://inf.ug.edu.pl/rejestracja-NG/

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

X edycja Konferencji Project Management »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

X edycja Konferencji Project Management to niesamowita okazja do poznania wskazówek, technik i narzędzi sprzyjających sprawnemu poruszaniu się w obrębie zarządzania projektami.

Wydarzenia, które przygotowaliśmy dla Was w ramach tegorocznej edycji Konferencji PM służyć mają rozwojowi kompetencji zarządzania projektami oraz osiąganiu coraz lepszych wyników w pracy ze swoimi zespołami. 

Konferencja podzielona jest na część teoretyczną i warsztatową. W pierwszym dniu konferencji prelegenci z różnych branż i środowisk opowiedzą nam o zagadnieniach teoretycznych w zakresie zarządzania projektami. Z kolei drugiego dnia weźmiecie udział w warsztatach prowadzonych przez praktyków PM.

Wstęp na Konferencję Project Management jest całkowicie BEZPŁATNY.

Termin: 6 - 7.04.2017 r.

ZAPISY:
➡ www.konferencjapm2017.evenea.pl
➡ www.konferencjapm2017warsztaty.evenea.pl/

Informacje na temat konferencji i biorących w niej udział prelegentów uaktualniane będą na bieżąco. Zachęcamy więc do śledzenia nas na facebook’u: www.facebook.com/konferencjapm oraz na stronie internetowej: www.konferencjapm.pl 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Strateg:www.facebook.com/knstrateg

Zapraszamy! #PMka17

Link do wydarzenia: www.facebook.com/events/1435138979843145/

      

Zasłużony dla Pracodawców Pomorza »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Mirosław Szreder został uhonorowany przez organizację Pracodawcy Pomorza odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA PRACODAWCÓW POMORZA”. Jest to wyraz uznania za zaangażowanie Profesora w rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a organizacjami pracodawców Trójmiasta i Pomorza.

Serdecznie gratulujemy!

                                      

 

Liderferencja 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zbliża się kolejna odsłona konferencji z zakresu IT i biznesu - "Liderferencja 2017". Odwiedź Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne w Sopocie przy ul. Piaskowej 9 we wtorek, 4 kwietnia 2017 r.

Jest to jedyna taka konferencja w Trójmieście skierowana do studentów, uczniów oraz maturzystów. Jak co roku są z nami prelegenci z prestiżowych firm, zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie biznesu IT. 

Dowiesz się między innymi:

 • jak wykorzystywać Instagram do budowania marki w biznesie 
 • jak dzięki studiowaniu można założyć startup 
 • poznasz ścieżki kariery w IT 
 • dowiesz się jak użyć systemu Wordpress do projektowania responsywnych stron internetowych. 

Oprócz prelekcji odbędą się warsztaty:

 • SCRUM: LEGO Agile Simulation (Lufthansa Systems Poland)
 • Angular 2: moja pierwsza aplikacja (Goyello)
 • Machine Learning w Pythonie: wprowadzenie (Lufthansa Systems Poland). 

Koniecznie weź ze sobą CV i list motywacyjny. Team Biura Karier UG pomoże podrasować dokumenty, które dzięki temu będą wyglądały profesjonalnie i atrakcyjnie dla przyszłego pracodawcy. Zapraszamy! 

WSTĘP BEZPŁATNY! 

Zapisz się już teraz, weź udział w wydarzeniu i polub stronę Liderferencji na Facebooku, aby być z nami na bieżąco! 

Bilety na prelekcje dostępne na platformie Evenea: www.liderferencja2017.evenea.pl

Zapisy na warsztaty podczas rejestracji w dniu wydarzenia. 

Zobacz więcej na: www.liderferencja.pl

Konkurs Czerwonej Róży 2017 - zakończenie etapu uczelnianego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniach 22 i 22 marca odbyły się eliminacje uczelniane w celu wyłonienia Kandydatów Uniwersytetu Gdańskiego do  konkursu „Czerwona Róża” w kategorii najlepszego studenta i najlepszego koła naukowego. W kategorii kół naukowych zaprezentowało się 6 kół, w kategorii „Najlepszy student” – 2 osoby.

Prezentacje oceniła komisja w składzie: Iwona Kuklińska (kierownik Sekcji Marketingu), Małgorzata Kamińska (Dział Kształcenia), Marcin Zieliński (kierownik Biura Jakości Kształcenia), Maciej Goniszewski (kierownik Radia Mors), Łukasz Bień (przedstawiciel Parlamentu Studentów), Patryk Poborski (przedstawiciel Parlamentu Studentów), Arnold Kłonczyński (prorektor ds. studenckich).

Komisja była pod wrażeniem wysokiego poziomu tegorocznych eliminacji. Kierując się kryteriami regulaminu konkursu „Czerwona Róża” komisja uznała, że reprezentantem Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii kół naukowych będzie Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Homunculus, natomiast w kategorii „najlepszy student” UG reprezentowała będzie pani Monika Chojnacka z Wydziału Zarządzania.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w eliminacjach i gratulujemy zwycięzcom!

 

Prof. Arnold Kłonczyński

Prorektor ds. studenckich

Speed Interviews ze State Street Bank »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Speed Interviews ze State Street Bank na Twoim Wydziale!

Będziemy na Wydziele Zarządzania UG:

Kiedy: 4 kwietnia (wtorek)      

Godzina: 10:00 - 14:00

Gdzie: Centrum Konferencyjne Zarządzania UG

Jeżeli rozważasz karierę w State Street Bank nie przegap swojej szansy, by:

 • Sprawdzić się podczas rozmowy z rekruterami State Street
  i przejść pierwszy etap rekrutacji
 • Dowiedzieć się więcej o Programie Staży Letnich
 • Poznać możliwości rozwoju dla Absolwentów

Nie zapomnij przynieść swojego CV!

Gdański Festiwal Kariery już 28 marca na UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Kończysz dobre studia, znasz języki obce, a mimo tego nie możesz znaleźć pracy? A może to nie brak wiedzy i doświadczenia utrudniają Ci dobry start zawodowy, ale nieumiejętność dobrego zaprezentowania się w rozmowie z przyszłym pracodawcą?

Weź udział w Gdańskim Festiwalu Kariery!

Już 28 marca na Uniwersytecie Gdańskim:

 • poznasz sekrety i rozwiązania absolwentów, którzy skutecznie znajdują pracę w Trójmieście,
 • dowiesz się, jak osiągać swoje cele i realizować marzenia bez względu na okoliczności i sytuację na rynku pracy,
 • będziesz miał okazję spotkać się i porozmawiać z Jerzym Limonem – Dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który opowie jak poprowadzić inwestycję od pomysłu do realizacji oraz z Karoliną Janik, właścicielką agencji Personal PR, która zdradzi uczestnikom jak być pracownikiem na wagę złota,
 • bezpłatnie weźmiesz udział w warsztacie „Zasady skutecznej kariery” prowadzonym przez Beatę Kapcewicz – profesjonalnego Trenera Kariery, która pomogła tysiącom osób zdobywać wymarzoną pracę,
 • pozwolimy Ci poznać niesamowitych ludzi, przeżyć ekstremalne emocje i zaskoczymy niespodziankami!

Organizatorem głównym jest Miasto Gdańsk. Partnerem akcji jest Uniwersytet Gdański. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu STUDY IN GDANSK.

Patronami medialnymi są Radio Eska i portal Trojmiasto.pl.

Udział w Gdańskim Festiwalu Kariery jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły www.gdanskifestiwalkariery.pl    

Rejestracja: http://gdanskifestiwalkariery.pl/rejestracja/

28 marca, godz. 9:00, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, aula B

Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku – Gdański Festiwal Kariery.

 

 

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac magisterskich w ramach V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2017 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie:

http://www.wup.gdansk.pl/konkursmgr/

X edycja Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young) »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Ruszyła wiosenna kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young)!

Do udziału w rekrutacji zapraszamy studentów i absolwentów, którym oferujemy płatne praktyki oraz stałą pracę. Więcej informacji i aktualne oferty można znaleźć na stronie www.ey.com.pl/kariera. Zapraszamy do aplikowania do 10 kwietnia 2017 r.

Trwa również rejestracja zespołów do konkursu Audit OdyssEY!

Studenci kierunków biznesowych i ekonomicznych po raz kolejny mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Nawet 20 tys. zł dla zwycięskiej drużyny, iPady, czytniki Amazon Kindle, vouchery na szkolenia ACCA , ale przede wszystkim płatne praktyki i oferty pracy w renomowanej firmie doradczej EY. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o rejestrację swoich drużyn na stronie www.auditodyssey.pl do 31 marca 2017 r.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny M. Szymańskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny M. Szymańskiej

pt. „Model promocji lekkiej atletyki w Polsce”

odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 900

na Wydziale Zarządzania

w sali B-22

 

Promotor: dr hab. Wojciech Z. Żurawik, prof. nadzwyczajny
z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci: dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzwyczajny  
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Anna Górczyńska, prof. nadzwyczajny
z Uniwersytetu Gdańskiego

 

                     Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej wydawnictwa;
 • przynajmniej dwie recenzje niezależnych specjalistów z dziedziny, której praca dotyczy;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli zostały napisane w języku obcym innym niż angielski.

Książki do konkursu zgłaszają ich autorzy w terminie do 30 kwietnia 2017 r. 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy w załącznikach. 

Regulamin

Formularz

20 marca 2017 r. Dniem Rektorskim »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza 20 marca 2017 r. Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dla studentów i pracowników naukowych.

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 20 marca 2017 roku.

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Biznes, który inspiruje »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Finanse nie takie straszne – tak zatytułowane są pierwsze z cyklu warsztatów, które zorganizowała 9 marca 2017r. dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego firma deweloperska Torus. Spotkanie odbyło się w niecodziennym dla żaków otoczeniu, w kompleksie biznesowym Alchemia w Gdańsku, gdzie mieli oni okazję poznać realne środowisko pracy wielu firm, być może ich przyszłych pracodawców.

- O konieczności współpracy środowiska biznesowego i uczelnianego wiele się mówi. My postanowiliśmy działać, zaczynając od własnego podwórka. W wybudowanych przez nas budynkach biurowych Alchemii swoje siedziby ma wiele firm, przede wszystkim zagranicznych korporacji. Po drugiej stronie al. Grunwaldzkiej znajduje się z kolei kampus Uniwersytetu Gdańskiego, w którym kształcą się ich przyszli, potencjalni pracownicy. Postanowiliśmy więc dać firmom - naszym najemcom pretekst do otworzenia szerzej swoich drzwi i umożliwienia studentom poznania ich rzeczywistego środowiska pracy – mówi Monika Brzozowska z firmy Torus.

Podczas pierwszych z tego cyklu warsztatów studenci poznali szerokie spektrum możliwości rozwoju w obszarze księgowości i finansów. Obalonych zostało wiele stereotypów związanych np. z „klepaniem faktur”, pokazano rolę i ogromne znaczenie procesów realizowanych w wybranych firmach na działalność tych podmiotów oraz ich klientów. Studenci spotkali się kolejno z przedstawicielami firmy Torus, State Street Bank Polska oraz Kemira, a w programie zaplanowane zostały prezentacje, rozmowy, zwiedzanie biur, a także poczęstunek.

Rozpoczynając współpracę z firmą TORUS w zakresie warsztatów dedykowanych naszym studentom chcemy przybliżyć im świat biznesu oraz przedstawić możliwości praktycznego wykorzystania pozyskanej na Uniwersytecie Gdańskim wiedzy - wyjaśnia Iwona Kuklińska, Kierownik Sekcji Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejne warsztaty dotyczyć będą innych, dynamicznie rozwijających się branż, jak IT czy HR i stworzą możliwość włączenia w akcję kolejnych firm oraz studentów UG, którzy będą mieć okazję do skorzystania z tego cennego doświadczenia.

 

 

Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

STUDENCI III ROKU STUDIÓW I STOPNIA!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie organizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 

Zespoły studentów sprawdzają w nim swoją wiedzę i umiejętności, mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach oraz próbują swoich sił w negocjacjach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Misją konkursu jest promowanie integracji wiedzy z zarządzania i finansów, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz sprawdzenie zastosowania ich w praktyce.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są

do 21 marca (2017r.) Zapraszamy!

Więcej informacji:

http://fep.lodz.pl/pl/programy/konkurs-przedsiebiorczosc-finanse-i-zarzadzanie

 

                                

Staż dla studentów w ramach praktyk zawodowych w Katedrze Marketingu »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs dla studentów Wydziału

na staż umożliwiający odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności  przygotowania i realizacji badań marketingowych. Uczestnictwo w stażu zostanie rozliczone w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w ilości 120h.

Liczba miejsc: 1

Termin stażu: 15/05-15/06/2017 r. (możliwość przedłużenia do 30/06)

Zakres obowiązków w ramach stażu:

 • współpraca podczas realizacji badań ilościowych
 • bieżąca pomoc badaczom w realizacji poszczególnych etapów procesu badawczego, tj.:
  • przeprowadzenie kwerendy badawczej
  • przeprowadzenie analizy desk research
  • przygotowanie i opracowanie kwestionariuszy ankiet
  • samodzielne opracowanie bazy danych do wyników sondaży
  • samodzielne wypełnienie danych do bazy
  • samodzielne opracowanie danych z wyników badań
  • przeprowadzenie podstawowej analizy i interpretacji zebranych danych ilościowych
  • samodzielne przygotowywaniu raportów z wyników badań
  • przygotowanie i opracowanie zadań bibliograficznych
  • prowadzenie archiwizacja dokumentacji

Wymagania od kandydatów:

 • zainteresowania w zakresie marketingu (preferowani studenci zainteresowani uczestnictwem w specjalnościach: marketing, ZMP lub/i studenci tych specjalności)
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office'a (szczególnie Excel) lub tożsamym
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • realizowanie powierzonych zadań w terminie

Oferujemy

 • współpracę z doświadczonym zespołem badawczym
 • udział w międzynarodowych projektach
 • możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych
 • pracę w elastycznie dobranym harmonogramie zgodnie z zajęciami studenta

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie do dnia 21/03/2017 w sekretariacie Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania pok. 132 listu motywacyjnego (z danymi kontaktowymi)  uzasadniającego chęć uczestnictwa w stażu.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 23/03/2017 r.

Targi Akademia 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zapraszamy na największe w regionie pomorskim targi edukacyjne – Targi AKADEMIA 2017, które odbędą się w tym roku 20 i 21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6).

W tym roku zaprezentuje się kilkadziesiąt szkół wyższych zarówno z województwa pomorskiego, jak i z całej Polski. Nie zabraknie oferty kursów maturalnych, językowych i szkół pomaturalnych. W czasie dwóch targowych dni odbędą się także spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat tegorocznych matur oraz matury próbne.

Targi AKADEMIA 2017 towarzyszą rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego, który został powołany 20 marca 1970 roku i są wpisane w obchody Święta Uczelni.

Stoiska targowe dla zwiedzających będą czynne w godzinach 9:00-14:00.

Wstęp na targi jest wolny!

Targi AKADEMIA organizowane od ponad dwudziestu lat na Uniwersytecie Gdańskim to największa i najstarsza edukacyjna impreza targowa na Pomorzu. Kierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy podejmują decyzje  związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia – kierunku studiów i uczelni – a także do nauczycieli  i wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną szkół wyższych z całej Polski.

Na zwiedzających czeka m.in.:

 • kilkadziesiąt stoisk wystawców
 • szkoły wyższe z całej Polski
 • wydziały i jednostki Uniwersytetu Gdańskiego
 • szkoły pomaturalne, policealne i językowe
 • oferta kursów maturalnych
 • DNI OTWARTE Uniwersytetu Gdańskiego
 • spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
 • próbne matury.

Ważną i cenioną przez uczniów oraz nauczycieli pomorskich szkół częścią Targów są spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy udzielają szczegółowych informacji i odpowiadają na najtrudniejsze pytania dotyczące matur. Eksperci z OKE przedstawią w tym roku najczęściej popełniane błędy na maturach, na przykładach omówią możliwe rozwiązania zadań/poleceń oraz zasady oceniania egzaminów maturalnych. Jak co roku odbędą się także próbne matury – to ostatni moment, aby poznać swoje możliwości i niedociągnięcia tuż przed prawdziwymi egzaminami w maju.

W ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się także Dni Otwarte,

na które Wydział Zarządzania serdecznie zaprasza!

 

Organizatorem Targów AKADEMIA 2017 jest Uniwersytet Gdański we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

Więcej informacji na stronie www.targiakademia.pl

Dni Otwarte UG 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

20 i 21 marca 2017 r. w ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego. To znakomita okazja, aby zwiedzić jeden z najnowocześniejszych akademickich kampusów w Polsce – Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego. W przyjaznej atmosferze i w otoczeniu zielonych terenów uczniowie będą mogli się poczuć jak przyszli studenci. Będzie można odwiedzić wszystkie wydziały UG, wejść do najciekawszych pracowni, podejrzeć, co i jak mierzą, ważą i obserwują naukowcy, jak pracują studenci. Odbędą się warsztaty, otwarte wykłady, pokazy doświadczeń, zwiedzanie laboratoriów, pracowni, auli, sal dydaktycznych, a także wyjątkowych muzeów i wystaw.

DNI OTWARTE Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego to między innymi:

 • Zwiedzanie sal dydaktycznych, nowoczesnych laboratoriów komputerowych oraz auli w budynku głównym i centrum dydaktyczno - konferencyjnym, a także praktyczne warsztaty prowadzone przez studentów z kół naukowych
 •  PROGRAM Dni Otwartych WZR

Serdecznie zapraszamy wszystkich maturzystów! 

8 marca - życzenia na Dzień Kobiet »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Relacja z III Seminarium Naukowego na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem uczestniczyło w spotkaniu ponad 40 osób. Byli to zarówno pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania, jak również zaproszeni przez Prodziekana ds. Nauki (WE UG) – dra hab. Przemysława Borkowskiego, prof. UG – adiunkci z zaprzyjaźnionego z nami Wydziału Ekonomicznego UG.

Zaproszenie do uczestnictwa w roli ekspertów przyjęli natomiast:

 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
 • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE),
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

III Seminarium Naukowe WZR UG poświęcone było problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku i osiągnięcia naukowego. Spotkanie to było jedną z niewielu okazji do wysłuchania stanowiska ekspertów, posiadających doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji oceniających oraz gremiach naukowych.

W trakcie seminarium omawiane były m.in. następujące problemy: wymogi związane z procedurą habilitacyjną, działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także uwarunkowania zmian w ustawie 2.0.

Bardzo dziękuję ekspertom za przyjęcie zaproszenia, a także wszystkim przybyłym na to spotkanie pracownikom obu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

Już dziś liczę na entuzjastyczne przyjęcie z Państwa strony zaproszenia na ostatnie w tym roku akademickim seminarium naukowe, które będzie miało miejsce w maju 2017 r. W trakcie tego spotkania będziecie mieli Państwo możliwość zadania pytań oraz wysłuchania sugestii, związanych z możliwie dobrym przygotowaniem wniosku oraz dokumentacji do postępowania habilitacyjnego – ze strony osób, które uzyskały stopnień naukowy dra hab. w tzw. „nowej procedurze”.

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Project Startup #2 - Źródła finansowania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W najbliższy wtorek (07.03.2016)  o godz. 17:00 odbędą się kolejne zajęcia Project Startup #2 - Źródła finansowania.

Bartosz Baziński założyciel i CEO SentiOne (www.sentione.pl) oraz przedstawiciel funduszu Black Pearls (www.blackpearls.vc) będą opowiadać o tym jak finansować swój biznes.

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG 

sala C-21

wstęp wolny

Podstawą organizacji Project Startup jest oficjalna rekomendacji Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego.

link do wydarzenia na FB: https://web.facebook.com/events/279020275854083/

strona internetowa: www.projectstartup.pl

                                       

Fotorelacja z konferencji Kół Naukowych WZR - ŻAK 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 27.02.2017 r. koła naukowe Wydziału Zarządzania UG zorganizowały i przeprowadziły pierwszą, wspólną konferencję ŻAK 2017, mającą na celu przedstawienie studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich, jakie inicjatywy i pomysły można realizować studiując na Wydziale Zarządzania. Nasi studenci pokazali, że studia to nie tylko obowiązkowe zajęcia. To też życie naukowe poza studiami, możliwość rozwoju swoich zainteresowań i praktyczne utrwalenie wiedzy nabytej podczas zajęć.

Na konferencję zaproszono zarówno studentów jak i uczniów ostatnich klas szkół średnich z województwa Pomorskiego. Frekwencja znakomicie dopisała, a pula wolnych miejsc na warsztaty w szybkim tempie została zapełniona do maksimum.

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia i warsztaty, przygotowane przez nasze koła:

1. Koło Naukowe Informatyki E-Xpert ,,Bezpieczeństwo w sieci Internet - zagrożenia i zabezpieczenia";

2. Koło Naukowe Inwestor ,,Pierwsze kroki na giełdzie";

3. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC ,,Tik -Tak, Tik - Tak - czyli jak skutecznie zarządzać czasem?";

4. Koło Naukowe Metod Ilościowych ,,Statystyka stosowana w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych";

5. Koło Naukowe Informatyki Lider ,,Tworzenie prototypów aplikacji moblinych";

6. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Pryzmat ,,Tajemnice marketingu";

7. Koło Naukowe QualiTeam UG ,,EXPERIENTIA";

Oprócz kół naukowych, nasz partner strategiczny - State Street - również przeprowadził warsztaty dla uczestników ,,Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej".

 Poza warsztatami odbył się szereg wykładów otwartych:

 • 1...2...3...Kariera start!
 • BIG DATA - Fakty i mity
 • Być kreatywnym
 • Prezentacja specjalności Aplikacje Informatyczne z Biznesie
 • Rebel.pl czyli samozatrudnienie, które przekształciło się w pięćdziecięcioosobową firmę
 • zacznij karierę z Grupą Progress

Inicjatywa naszych studentów okazała się strzałem w dziesiątkę! Ogrom zainteresowania wydarzeniem i spektakularna liczba chętnych do wzięcia udziału w warsztatach i wykładach na pewno skłoni naszych studentów ku temu, a by w przyszłym roku znów połączyć siły i zorganizować tak ciekawą konferencję.

 

Wszystkim studentom, uczniom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za obecność!

 

 

Flex Finance Future Program dla studentów ostatniego roku i absolwentów kierunków związanych z finansami i ekonomią »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

                    

 

W dniu 7 marca (wtorek) o godzinie 10.45 podczas przerwy w Auli WZ odbędzie się spotkanie dotyczące programu stażowego Flex Future Program, który kierowany jest do studentów ostatniego roku i absolwentów kierunków związanych z finansami i ekonomią.

PROGRAM

Serdecznie zapraszamy!

Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Już po raz trzeci ACCA organizuje ogólnopolskie wydarzenie

„Think Ahead: Future CFO.  Powered by ACCA”.

„Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA” to wyjątkowa konferencja dedykowana studentom Akredytowanych Programów ACCA, którzy już w trakcie studiów chcą dokładnie zaplanować swoją karierę i dać sobie intensywny impuls do rozwoju.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób wyróżnić się na rynku finansów oraz jak, krok po kroku, zbudować swoją pozycję przyszłego lidera, to nasze wydarzenie jest właśnie dla Ciebie!

Zgłoś się już teraz! Wypełnij formularz na stronie:  www.futurecfo.pl/#zgloszenia

Wyjątkowa formuła spotkania oparta na skutecznej i sprawdzonej metodologii, obecność i wsparcie ze strony uznanych ekspertów, doświadczonych trenerów oraz mentorów pozwolą Ci wyjść z ogromną dawką inspiracji, jasną wizją kariery oraz gotowym planem jej realizacji.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 6-8 kwietnia 2017 r.

W ramach konferencji zaplanowane są dwie dwudniowe ścieżki programowe zawierające intensywne szkolenia, spotkania z członkami ACCA i pracodawcami oraz praktyczne warsztaty merytoryczne, dostosowane do potrzeb studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie:

 • Ścieżka 1: Zaprojektowana z myślą o studentach Akredytowanych Programów ACCA, którzy nie są (jeszcze) zarejestrowani w ACCA w ramach programu Accelerate (6 – 7 kwietnia 2017),
 • Ścieżka 2: Przygotowana dla studentów Akredytowanych Programów ACCA, którzy są zarejestrowani w ACCA w ramach programu Accelerate (7 – 8 kwietnia 2017).

Udział jest bezpłatny, a studenci spoza Warszawy mają zapewniony nocleg z 6 na 7 lub z 7 na 8 kwietnia, w zależności od realizowanej ścieżki.

Liczba miejsc ograniczona, więc zgłoś się już dziś na: www.futurecfo.pl/#zgloszenia

Aplikacje przyjmowane są do 17 marca 2017!!!

III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 6 marca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 14:30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego odbędzie się III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG.

Zgodnie w moją wcześniejszą zapowiedzią zaproszenie na to Seminarium przyjęli:

 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE).

Seminarium poświęcone będzie problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku oraz osiągnięcia naukowego. W związku z pojawieniem się wielu spekulacji, m.in. co do przyszłości utrzymania obecnego kształtu procedury habilitacyjnej (polecam m.in. stronę: http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/) – uważam, iż udział w tym Seminarium może okazać się dla wielu Pracowników naszego Wydziału bardzo ważny. Będzie to jedna z niewielu okazji do osobistego spotkania się z gronem tak wybitnych ekspertów, posiadających bardzo duże doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji i gremiów naukowych.

Aby przygotować dopasowaną do Państwa oczekiwań formułę moderowania przebiegiem Seminarium, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o: mailowe przesłanie pytań / problemów / dylematów, o które chcielibyście Państwo zapytać Prelegentów.

Serdecznie zachęcam również do udziału w Seminarium osoby z innych uczelni, w szczególności tych z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania się do składania wniosków habilitacyjnych.

UWAGA:

Obecność na Seminarium wymaga mailowego potwierdzenia: pawel.antonowicz@ug.edu.pl

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszam


Z wyrazami szacunku,

Paweł Antonowicz

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Współpraca Katedry Inwestycji i Nieruchomości z bankiem PKO Bank Hipoteczny SA »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że Katedra Inwestycji i Nieruchomości rozpoczęła współpracę z bankiem PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni.

23 lutego br. grupa studentów I i II roku magisterskich studiów uzupełniających specjalności „Inwestycje i nieruchomości” odbyła warsztaty w banku dotyczące oceny wniosków kredytowych oraz określania wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości mieszkaniowych. Wybrana w drodze konkursu dwójka studentów odbędzie dwumiesięczny płatny staż w banku.

Za współpracę z bankiem w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości odpowiada dr Dariusz Trojanowski.

Laureaci XIII edycji konkursu Prac Licencjackich za rok 2016 organizowanej przez PTE »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że w XIII edycji konkursu Prac Licencjackich za rok 2016 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk, Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę Panu Jakubowi Pszczole za pracę na temat: „KONKURENCYJNOŚĆ OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT W ROZWOJU CENTÓW SSC/BPO W TRÓJMIEŚCIE”. Praca napisana została pod kierunkiem dr Jędrzeja Strumiłło, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania.

Wyróżnienie otrzymała Pani Anna Kurkowska za pracę na temat: ,,ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW KAIZEN I LEAN MANAGEMENT W CELU DOSKONALENIA JAKOŚCI GDYŃSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Ewy Malinowskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje: http://www.gdansk.pte.pl/konferencje-i-seminaria/konkursy/

 

 

 

 

Wykład prof. Eugeniusza Gatnara na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dnia 23 lutego (czwartek) 2017r. o godzinie 13.00 w Auli WZ będziemy gościć prof. dra hab. Eugeniusza Gatnara członka Rady Polityki Pieniężnej, który przyjął nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu pt. : Polityka pieniężna we współczesnym świecie.

 

                  

 

Spotkanie to jest wyjątkową okazją skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalisty, który od wielu lat czynnie zajmuje się problemami stabilności finansowej Polski.

Profesor Eugeniusz Gatnar kieruje Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach zastosowań metod ekonometrycznych i statystycznych
w analizach finansowych.

W latach 2000-2010 zasiadał w Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a latach 2007-2015 był przedstawicielem NBP w Radzie Statystyki. Obecnie jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Bank i Kredyt” oraz przewodniczącym Rady Programowej „Gazety Bankowej”.

W latach 2007-2010 zajmował stanowisko doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, następnie, w latach 2010-2016, był członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał prof. Eugeniusza Gatnara w skład Rady Polityki Pieniężnej.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Trening uniwersyteckiej sekcji snowboardowej w Val di Sole »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Przed kilkoma tygodniami snowboardziści reprezentujący Uniwersytet Gdański mieli przyjemność szlifować swoje umiejętności na pięknych, włoskich stokach w Val di Sole. Pogoda była idealna, stoki porządnie przygotowane i można było trenować!

To połączenie przyjemnego spędzenia czasu z treningiem do Akademickich Mistrzostw Polski odbyło się w dużej mierze dzięki Wydziałowi Zarządzania UG, który wsparł swoich studentów finansowo.

Gorąco dziękujemy, a na zawodach damy z siebie wszystko!

Sekcja snowboardowa UG

 

Konkurs Czerwonej Róży 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Od 1962 roku przyznawana jest Nagroda Czerwonej Róży, która trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. Od kandydatów oczekuje się  wysokiej średniej ocen, ale także umiejętności wykazania się aktywnością pozanaukową, osiągnięć w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej.

Zapraszamy studentów oraz koła naukowe Wydziału Zarządzania do zapoznania się z zasadami konkursu i składanie wniosków. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wyłoni jednego najlepszego studenta oraz jedne najlepsze koło naukowe do dnia 28.02.2017 r. i skieruje  wybrane wnioski do etapu uczelnianego.

Wnioski należy składać u p. Agnieszki Dormanowskiej w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Regulamin konkursu

Dodatkowe informacje na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży: 

http://www.czerwonaroza.org.pl/

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla studenta

Wniosek dla koła naukowego

 

 

Konferencja Kół Naukowych Wydziału Zarządzania ŻAK 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

Koła naukowe Wydziału Zarządzania, mają zaszczyt zaprosić uczniów oraz studentów na pierwszą konferencję, realizowaną przez wszystkie koła naukowe Wydziału Zarządzania.

Celem konferencji ŻAK jest przedstawienie studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich, jakie inicjatywy i pomysły można realizować studiując na Wydziale Zarządzania.

 

W programie przewidziane są wystąpienia i warsztaty, przygotowane przez nasze koła:

1. Koło Naukowe Informatyki E-Xpert ,,Bezpieczeństwo w sieci Internet - zagrożenia i zabezpieczenia";

2. Koło Naukowe Inwestor ,,Pierwsze kroki na giełdzie";

3. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC ,,Tik -Tak, Tik - Tak - czyli jak skutecznie zarządzać czasem?";

4. Koło Naukowe Metod Ilościowych ,,Statystyka stosowana w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych";

5. Koło Naukowe Informatyki Lider ,,Tworzenie prototypów aplikacji moblinych";

6. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Pryzmat ,,Tajemnice marketingu";

7. Koło Naukowe QualiTeam UG ,,EXPERIENTIA";

Oprócz kół naukowych, nasz partner strategiczny - State Street - również przygotował warsztaty dla uczestników ,,Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej".

 

Poza warsztatami odbędzie się szereg wykładów otwartych:

 • 1...2...3...Kariera start!
 • BIG DATA - Fakty i mity
 • Być kreatywnym
 • Prezentacja specjalności Aplikacje Informatyczne z Biznesie
 • Rebel.pl czyli samozatrudnienie, które przekształciło się w pięćdziecięcioosobową firmę
 • zacznij karierę z Grupą Progress

Szczegółowne informacje na tronie Konferencji: http://zak.wzr.pl/

Już dziś zapisz się na wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1740016442976472/

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

                                                                       Partner strategiczny                                    Sponsor                                       Patron medialny

 

 

The Xth EuroSymposium na jubileusz 50-lecia Gdańskiej Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Rekrutacja na zajęcia w Laboratorium Tradingowym OSTC »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Rekrutacja na zajęcia w Laboratorium Tradingowym OSTC w

letnim semestrze roku akad. 2016/2017

Zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania do wzięcia udziału w rekrutacji na zajęcia prowadzone przez menedżerów OSTC, które będą odbywać się we wtorki oraz w środy w godz. 17:00-18:30 w sali 518 na Wydziale Ekonomicznym UG. W letnim semestrze przewidywane są zajęcia dla dwóch grup, początkującej i zaawansowanej (zajęcia dla każdej grupy będą odbywać się raz w tygodniu). 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, studentów chcących wziąć w zajęciach prosimy o wypełnienie ankiety: https://goo.gl/forms/b4VbHnMyDVoGfARx2. Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2017 roku. Zajęcia rozpoczną się
7 marca.

Dodatkowo:

 • 22 lutego na Wydziale Ekonomicznym otwarte będzie stanowisko informacyjne OSTC, gdzie również będzie można zapisać się na zajęcia,
 • 28 lutego zaplanowano otwarte warsztaty w laboratorium OSTC,
 • 1 marca zapraszamy na dzień otwarty w gdańskim biurze OSTC /Olivia Business Centre, Olivia Tower poz. 1, Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk/.

Więcej informacji na FB: https://www.facebook.com/OSTC-Poland-Careers-in-Trading-1678434595734932/

25.01.2017 r. - wręczenie dyplomów studentom UG, którzy ukończyli zimowy semestr zajęć w labie.

Trójmiejskie przedsiębiorstwa na rynku globalnym - spotkanie z trójmiejskimi przedsiębiorcami »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Handlowego z Wydziału Prawa i Administracji, 21.02.2017r. o godzinie 17:00 na  wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się spotkanie z trójmiejskimi przedsiębiorcami dotyczące rynku usług doradczych i pośrednictwa handlowego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Aktualności dotyczące posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 23 lutego 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

KNF - VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finasowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_6_edycja.html

                                           

                                                    

Dni Kariery® »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Daj szansę swojej karierze!!!

1 marca 2017 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejna edycja Dni Kariery® - studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowanych od ponad 20 lat przez AIESEC, największą międzynarodową organizację prowadzoną przez młodych ludzi.

Oprócz wioski targowej, na której kilkadziesiąt firm przedstawi uczestnikom perspektywy zatrudnienia, zorganizowana będzie również Strefa Doradztwa Zawodowego. Jest to przestrzeń, gdzie studenci i absolwenci mogą skonsultować swoje CV, sprawdzić swój poziom języka obcego lub porozmawiać z ekspertami, którzy pomogą uczestnikom zaplanować ich przyszłą karierę zawodową.

W czasie targów będzie można też skorzystać ze strefy ChillOut, gdzie w spokojnej atmosferze będzie można zapoznać się z ofertami pracy obecnymi na Job Wall’u, informatorze targowym lub po prostu odpocząć korzystając z przygotowanych przez firmy atrakcji. Organizatorzy przewidują też wiele konkursów z wartościowymi nagrodami.

Dni Kariery® są tworzone przez studentów dla studentów i absolwentów. Oferta firm jest zróżnicowana, aby uczestnicy mogli znaleźć swoją wymarzoną pracę lub łatwo zorientować się, czego obecnie wymaga się na rynku pracy. Przyczyniają się tym do osiągania ósmego Celu Zrównoważonego Rozwoju, określonego przez ONZ - Wzrost gospodarczy i godna praca.

 

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Zarejestruj się na Dni Kariery: http://dnikariery.pl/

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartosza M. Surawskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Bartosza M. Surawskiego

pt. „Model wykorzystania specjalistów
w zarządzaniu wiedzą”

odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 1030

na Wydziale Zarządzania

w sali 321

Promotor:     prof. dr hab. Bogdan Nogalski z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak  
z Akademii im. Leona Koźmińskiego
                    prof. dr hab. Ryszard Rutka z Wydziału Zarządzania UG

        

                 Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Gala Finałowa XX edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, Polski Rejestr Statków S.A. oraz Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznej Gali Finałowej XX Jubileuszowej edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, podczas której zostaną wręczone Laury Jakości dla pomorskich przedsiębiorstw najbardziej wyróżniających się skutecznością w zarządzaniu jakością.

Gala odbędzie się 16 lutego 2017 roku o godz. 17:00 w Domu Technika w Gdańsku, przy ulicy Rajskiej 6 (Scena Teatralna).

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.notgdansk.pl/gala_finalowa_xx_edycji-nid18.html

Udział w Gali jest bezpłatny po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie:

http://400960-1.evenea.pl/

 

Przewodnicząca Kapituły

Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Meeting for Erasmus students - summer semester 2016/2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Meeting for incoming students with Erasmus Coordinator,

Mrs Angelika Kędzierska - Szczepaniak will take place:

14th of February 2017

hour: 11.00

room: 213 at the Faculty of Management building

Contact with our Erasmus Coordinator: a.szczepaniak@ug.edu.pl

See you soon! :-)

 

Nabór wniosków w konkursach NCN: Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 2 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 5Sonatina 1 oraz Uwertura 1. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2017 r. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.

ETIUDA 5 - Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie Etiuda 5 na stronie NCN https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

SONATINA 1 - Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł

Ogłoszenie o konkursie Sonatina 1 na stronie NCN

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

UWERTURA 1 - Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Środki pozyskane w ramach UWERTURY będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu UWERTURA otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży - w zależności od jej odległości - przeznaczyć będzie można od 1 000 zł do 10 000 zł.

Na laureacie konkursu spoczywał będzie jeden zasadniczy obowiązek. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu UWERTURA. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie Uwertura 1 na stronie NCN

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

Konkurs "Mobilność Plus" - nabór wniosków w V edycji »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Zgodnie z informacjami MNiSW, w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

·         w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

·         w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (...) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;

·         w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

·         zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania,

·         pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo

·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo

·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo

·         uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

Studenci z Wydziału Zarządzania otrzymali stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymało 38 pomorskich studentów. Laureaci zostali wyróżnieni za osiągnięcia artystyczne i naukowe. Wśród nagrodzonych, znaleźli się także studenci naszego Wydziału. 

Stypendyści z Uniwersytetu Gdańskiego: 

 • Sebastian Chamera
 • Monika Chojnacka
 • Katarzyna Gliszczyńska
 • Balbina Hoppe
 • Krzysztof Krzemiński
 • Jakub Kumirski
 • Joanna Łaszcz
 • Anna Parlak. 

– Chciałbym, aby studenci uczelni wyższych nie tylko zdobywali wiedzę, ale także, aby ich pomysły były realizowane – zaznaczył podczas gali wręczenia listów gratulacyjnych, która odbyła się w piątek, 3 lutego 2017 r. marszałek Mieczysław Struk. 

O stypendia mogą ubiegać się m.in.: laureaci nagród i wyróżnień w konkursach, uczestnicy projektów badawczych lub artystycznych prowadzonych przez uczelnie, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy. Przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, sport i działalność artystyczna. Otrzymują je osoby, które mieszkają w województwie pomorskim, mają średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej na danym kierunku i co najmniej dwa osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Na stypendia pomorski samorząd przeznaczył blisko 130 tys. zł. Stypendium w wysokości 380 zł przyznawane jest laureatowi na 9 miesięcy. 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Spring Internships in State Street Bank in Gdańsk! »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Apply for 3-month paid Spring Internship Program at State Street Bank  before February 15th:

https://www.linkedin.com/jobs/view/243259578

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku
Bezpłatny webinar dla studentów od start-up Cuponation »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

2 lutego 2017 roku o 10:00 start-up Cuponation przeprowadzi online-seminarium, które poprowadzi jeden z założycieli firmy, pan Andreas Fruth. Webinar będzie trwał 2 godziny, a wykład będzie dotyczył podstawowych zasad oceny rynku konsumentów oraz konkurencji w marketingu i zajmie 1,5 godziny. Przez pozostałe 30 minut studenci z całego świata, którzy bedą uczestniczyć w webinarze, będą mogli zadać pytania prowadzącemu. Podczas webinara zostaną omówione takie tematy jak: powstanie i ulepszenie modelu biznesowego, sekrety sukcesu projektu online i współczesne strategie marketingu online.

Aby zostać uczestnikiem seminarium, konieczna jest rejestracja: tutaj

Weź także udział w konkursie! Wyślij na adres webinar@cuponation.ru swoje pomysły odnośnie ulepszenia zawartości dwóch stron internetowych firmy.

Linki do obu stron:

Napisz w e-mailu jak sprawić, aby strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Pokaż swoją kreatywność i przyślij tekst z obrazkami dla strony. Zwycięzcą zostanie tylko jedna osoba! 

Academic writing - kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Jego Magnificencja Rektor UG dr hab. Jerzy Gwizdała - profesor nadzwyczajny, zaprasza  pracowników Uniwersytetu Gdańskiego  do wzięcia udziału w kursie doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim. Kurs został przygotowany przez pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

CELE KURSU

 • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
 • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi, na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
 • przedstawienie „know how” podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
 • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji z wydawcą w języku angielskim (case studies);
 • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
 • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

 • Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 12 godzin wykładów i 32 godzin ćwiczeń)
 • Czas trwania kursu: marzec 2017 – maj 2017
 • Terminy spotkań: wtorki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadających bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów  w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit miejsc: 20 osób
 • Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 49  e-mail: hanna.niznik@ug.edu.pl
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w załączniku do pobrania) proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy:

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę, kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk z dopiskiem: Academic writing

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z programem kursu do pobrania na stronie:

http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/62786/academic_writing_-_kurs_doskonalenia_umiejetnosci_pisania_tekstow_akademickich_dla_pracownikow_ug

Kontakt w Dziekanatem Studiów Stacjonarnych w dniu 31.01.2017 r. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowni Studenci,

Z przyczyn technicznych, związanych z remontem Dziekanatu Studiów Stacjonarnych w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) kontakt z Dziekanatem jest możliwy wyłącznie drogą mailową. Kontakt telefoniczny będzie możliwy ponownie od dnia 1 lutego 2017 r. 

Kontakty do Pań prowadzących kierunki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://www.wzr.ug.edu.pl/Studenci/index.php?str=798

 

Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości dla pani prof. dr hab. Krystyny Dziworskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, iż pani prof. dr hab. Krystyna Dziworska, w dowód uznania za wybitną działalność, została uhonorowana złotym medalem Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Et Bono. 

                                           

 

Odznaczenie przyznała Kapituła Medalu Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości. 

                    

Staże brukselskie 2016/2017 - aplikuj do 13 lutego 2017! »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

Uniwersytet Gdański wspólnie z biurem poselskim europosła Jarosława Wałęsy

zaprasza studentów do wzięcia udziału 

w konkursie „STAŻE BRUKSELSKIE” 2016/2017

Przedmiotem konkursu jest staż dla jednego studenta Uniwersytetu Gdańskiego, ufundowany przez europosła Jarosława Wałęsę.

W konkursie na Staż Brukselski mogą wziąć udział studenci I i II roku studiów drugiego stopnia lub III i IV roku jednolitych studiów magisterskich z następujących Wydziałów:

 • Ekonomicznego 
 • Nauk Społecznych 
 • Oceanografii i Geografii 
 • Prawa i Administracji 
 • Zarządzania. 

Warunki rekrutacji:

1.         Warunki uczestnictwa w rekrutacji:

1)     biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie minimum B2/C1) lub języka    francuskiego (w mowie i piśmie), potwierdzona kserokopią dokumentów poświadczających ukończenie kursów, lektoratów bądź egzaminów językowych,

2)     podstawowa wiedza na temat instytucji europejskich i ich zadań,

3)     dobre wyniki w nauce.

2.       Biuro poselskie od kandydata oczekuje:

1)     zaangażowania, elastyczności, gotowości pracy w nienormowanym czasie,

2)     podejmowania różnorodnych zadań,

3)     nienagannej kultury osobistej,

4)     umiejętności pracy w zespole,

5)     radzenia sobie z presją czasu oraz samodzielności w realizacji powierzonych zadań.        

3.       Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatami lub dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego należy składać w dziekanacie ds. socjalnych pok. 121 u pani Agnieszki Dormanowskiej w terminie do 13 lutego 2017r. (poniedziałek). 

Formularz aplikacyjny do pobrania

Warunki odbywania stażu:

Staż będzie odbywał się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. w biurze poselskim Jarosława  Wałęsy Posła do  Parlamentu Europejskiego w  Brukseli.

Stażysta będzie otrzymywał będzie kwotę 1 000 euro miesięcznie brutto, jako pokrycie kosztów zamieszkania, podróży i zakwaterowania (proporcjonalnie do liczby dni stażowych w miesiącu).

Odbyty staż za zgodą dziekana właściwego wydziału – zostanie uznany jako praktyka obowiązkowa wynikająca z kierunku kształcenia.

Koszty ubezpieczenia w okresie trwania stażu ponosi student we własnym zakresie.

Regulamin

 

Rekrutacja do Akademii Liderów Rynku Kapitałowego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to projekt edukacyjny składający się z wyjątkowego programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym. ALRK to także SPOŁECZNOŚĆ MŁODYCH PROFESJONALISTÓW – dynamicznych i kreatywnych pasjonatów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi.

 1. SZKOLENIA: obejmują ćwiczenia umiejętności menadżerskich (takich jak efektywna praca w zespole, zarządzanie konfliktem, podejmowanie decyzji i negocjacje) oraz praktyczne warsztaty z umiejętności rynkowych. Podczas programu zespoły pracują nad realnymi wyzwaniami, przed którymi stają menadżerowie (jak wprowadzanie spółki na giełdę, przygotowanie do M&A) oraz poznają te procesy ze strony różnych uczestników rynku.
   
 2. STAŻE: 2 miesięczne płatne staże w firmach partnerskich to możliwość kontynuowania pogłębiania wiedzy praktycznej o rynku w wybranym przez siebie sektorze. Uczestnicy sami decydują czy chcą się sprawdzić w instytucjach rynku, funduszach PE czy może w doradztwie transakcyjnym bądź strategicznym. Każdy stażysta ma swojego opiekuna, który wspiera go w rozwoju.
   
 3. LUDZIE: to oni tworzą ALRK. Zajęcia prowadzą najlepsi menadżerowie na rynku, którzy na swoich kontach mają ogromne sukcesy. To wspólnie z nimi uczestnicy przygotowują się do case-ów. 
  Dziesięć lat istnienia projektu zaowocowało grupą ponad 300 Alumnów - wyjątkowej grupy, która tworzy społeczność unikatową na rynku finansowym. Absolwenci pracują w najlepszych firmach sektora finansowego oraz uczestniczą w wielu prestiżowych wydarzeniach i inicjatywach na rynku. Są ze sobą w kontakcie, wspierają się i wymieniają doświadczeniami zawodowymi oraz mają możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów na rynku. Regularne, kameralne spotkania z osobistościami biznesu, coroczne zjazdy wszystkich Alumnów to inicjatywy, które ułatwiają rozwój zawodowy długo po zakończeniu projektu. 

Rekrutacja trwa do 17 kwietnia 2017 r. 

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji im. Lesława A. Pagi: http://paga.org.pl/

Konkurs GPW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. 

Konkurs na pracę magisterską i licencjacką:

 • W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu.
 • Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 czerwca 2017 r.
 • Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody:
  • za najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie - wyróżnienie niepieniężne.
 • Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody:
 • za najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł oraz bezpłatny staż na GPW;
 • za dwie kolejne, wyróżnione prace licencjackie - bezpłatny staż na GPW.

Prace oceniać będzie Kapituła Konkursu w składzie:

 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo – przewodniczący
 • prof. dr hab. Eugenusz Gatnar
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • dr hab., prof. SGH Jan Koleśnik
 • dr Tomasz Wiśniewski – sekretarz. 

Regulamin konkursu: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Regulamin_konkursu_GPW_2017.pdf

miniTARGI PRAKTYK’2017 na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zainicjowane 3 lata temu na Wydziale Zarządzania UG - w oparciu o Fundusze Europejskie - studia magisterskie na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie, systematycznie  rozwijają  się. W tym roku uczelnia zarekrutowała  już 2 grupy studenckie na studia magisterskie i  po raz pierwszy -również 2 grupy - na studia licencjackie.  Studenci AiB znowu odnieśli znaczące sukcesy  w międzynarodowych  konkursach - Association for Information Systems a także Microsoft Imagine Cup. Na specjalności AiB funkcjonują, na zasadzie kopetycji,  3 naukowe koła studenckie. Koła  E-xpert i Lider zajęły odpowiednio I i III miejsce wśród 12 kół naukowych, startujących w Konkursie Kół Naukowych, zorganizowanym z okazji 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Trzecie z Kół jest wyjątkowe w skali ogólnopolskiej - jest bowiem jednym z nielicznych w Polsce Kół o statusie międzynarodowym. Chodzi o - Gdansk Student Chapter of Association for Information Systems (AIS), afiliowane przy międzynarodowej, akademickiej organizacji Informatyki Ekonomicznej AIS z siedzibą w USA.

Studia magisterskie na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie mają od ich powstania unikalny charakter, bowiem są to studia dualne. Ich realizacja polega na równoległym studiowaniu i odbywaniu praktyk zawodowych przez studentów AiB. Koncepcja ta jest wdrożona w pełnym wymiarze na ostatnim - IV semestrze studiów, na którym - przez 2 dni w tygodniu studenci kształcą się na uczelni , a przez kolejne  3 dni  odbywają praktykę w trójmiejskich firmach branży IT. Praktyka jest płatna przez firmę przyjmującą danego studenta. Firmy te są wybierane spośród partnerów  Panelu Partnerów Biznesowych, konsorcjum złożonego z pomorskich firm  branży IT, utworzonego przy specjalności AiB. Posiedzenia Panelu odbywają się 2 razy do roku na WZ UG. Mają one niezwykle konstruktywny przebieg i wpływ na program studiów. Odbywają się na nich dyskusje nad oceną i zmianami w programie studiów AiB w celu ich lepszego dostosowania do wyzwań rynku pracy IT, wnioskami wynikającymi z praktyk studenckich, firmy Panelu oferują cenne, profesjonalne szkolenia i warsztaty.

Dla ułatwienia zadania podjęcia praktyki, Katedra Informatyki Ekonomicznej organizuje co roku w styczniu - miniTargi Praktyk, na które zapraszanych jest do kilkunastu przedstawicieli, menedżerów firm IT, zainteresowanych rekrutowaniem informatyków - najpierw w charakterze praktykantów a docelowo - pracowników.  Praktyka zatem stwarza perspektywiczną możliwość zatrudnienia na pełnym etacie w danej firmie. Zamysł praktyk jest  taki, iż student zaangażowany jest przez 5 miesięcy (15.02 - 15.07) w realizację komercyjnego projektu firmy IT  i w sposób płynny, po odbyciu praktyki,  przechodzi do pracy w tej firmie. Oczywiście, jeśli uzyska dobrą opinię współpracowników w swoim zespole projektowym i szefostwa danej firmy. Tegoroczne miniTargi Praktyk’2017 specjalności AiB odbyły się  w styczniu 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG. miniTargi Praktyk’2017 dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie zostały w tym roku otwarte przez Dziekana Wydziału Zarządzania UG, prof. dr. hab. Mirosława Szredera. Organizatorem miniTargów Praktyk’2017 był inicjator i opiekun merytoryczny specjalności AiB, kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej UG - prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Bieżące miniTargi Praktyk składały się z 2 części - prezentacyjnej i negocjacyjnej. W pierwszej z nich wystąpili przedstawiciele zaproszonych firm. Ich wystąpienia składały się z krótkiej prezentacji firmy a następnie sprecyzowaniu oczekiwań, profesjonalnych umiejętności wobec przyszłych praktykantów i rekrutowanych pracowników.

Docelowym etapem spotkania była część negocjacyjna – ze studentami w roli głównej. Oznacza to, iż podchodzą oni do, bogato zaopatrzonych w sympatyczne gadżety firmowe, stoisk, wybranych przez siebie firm – według oceny ich wystąpień, własnych umiejętności profesjonalnych i oczekiwań. Studenci negocjują z rekruterami  firm warunki przyjęcia na  5-miesięczną  praktykę, w tym wysokość stypendium. Stanowi to również część weryfikacji i kształtowania  „miękkich” kompetencji zawodowych studentów-informatyków, poznawanych i doskonalonych na stosownych przedmiotach na studiach AiB.

Zaproszenie do  miniTargów Praktyk’2017 przyjęły i uczestniczyły w nich, następujące organizacje:

 • THYSSENKRUPP
 • LUFTHANSA SYSTEMS POLAND
 • BLACKPEARLS
 • Sii
 • SPEEDNET
 • POWEL
 • VOICETEL COMMUNICATIONS
 • INVEST IN POMERANIA - AGENCJA ROZWOJU POMORZA
 • INVESTGDA - GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
 • POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY (Sekcja studenckich start-upów)

Pomiędzy dwiema częściami miały miejsce krótkie wystąpienia studentów AiB oraz prezesów kół naukowych, którzy prezentowali projekty swoich kreatywnych i innowacyjnych aplikacji internetowych i mobilnych, a także osiągnięcia kół. Wystąpienia te wzbudziły duże zainteresowanie i uznanie przedstawicieli firm z Panelu Partnerów Biznesowych.

Inauguracja miniTargów Paktyk AiB’2017:

         

Stoiska niektórych Partnerów Biznesowych specjalności AiB:

      

Wystąpienia przedstawicieli i menedżerów firm IT:

     

A teraz przysłowiowe - Sprawdzam! Studenci AiB negocjują warunki praktyk i stypendiów z pracodawcami sektora IT:

     

Do następnych miniTargów Praktyk AiB’2018!

 

Warsztaty w ZUS dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 16 stycznia 2017 roku w siedzibie Oddziału ZUS w Gdańsku, odbyły się warsztaty z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów studiów licencjackich międzywydziałowego kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe. Podczas czterech godzin zajęć studenci mieli okazję zgłębić praktyczne aspekty zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i rozliczania składek, z użyciem formularzy papierowych i elektronicznych. Największa część warsztatów poświęcona była sytuacji w systemie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Było to pierwsze spotkanie dla studentów z pracownikami ZUS w ramach umowy o współpracy zawartej we wrześniu 2016 roku miedzy Zakładem a Uniwersytetem Gdańskim. Koordynatorem współpracy ze strony UG jest dr Kamila Bielawska.

             

Program Erasmus+ - Przyjdź na spotkanie informacyjne! »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na spotkanie informacyjne z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus i Prodziekanem ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą, dr Angeliką Kędzierską – Szczepaniak.

Na spotkaniu omawiane będą kwestie tegorocznej rekrutacji, organizacji wyjazdu krok po kroku oraz sposobu rozliczenia semestru po powrocie z wymiany.

Macie dodatkowe pytania?

Chcecie dowiedzieć się jak zrealizować marzenia o studiowaniu za granicą?

Przyjdźcie na spotkanie!

Kiedy?   24 stycznia (wtorek) 2017

O której godzinie?   10.45 (przerwa między zajęciami)

Gdzie?   Sala nr 307

Serdecznie zapraszamy!!!

Student naszego Wydziału bierze udział w konkursie PZU Inwestycja w Przyszłość »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Kosma Wilk to student naszego Wydziału na kierunku Zarządzanie. Bierze udział w ogólnopolskim konkursie PZU Inwestycja w Przyszłość. Obejrzyj prezentację i sprawdź, czy Kosma zasługuje na wygraną! Dla Ciebie to jedno kliknięcie, dla niego przybliżenie do realizacji marzenia. Konkurs kończy się 24 stycznia o godzinie 12.00!

Artykuł naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Systems Management” »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że dzięki wspólnym pracom badawczym pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej oraz Katedry Statystyki, Wydział Zarządzania UG wzbogacił swój dorobek o publikację w prestiżowym czasopiśmie z ministerialnej listy A. Czasopismo "Information Systems Management" (Taylor & Francis, Impact Factor 1,496) opublikowało artykuł prof. dr hab. Stanisława Wryczy, dr Bartosza Marcinkowskiego i mgr Damiana Gajdy pod tytułem "The Enriched UTAUT Model for the Acceptance of Software Engineering Tools in Academic Education", w którym zaproponowano i zweryfikowano autorskie rozwinięcie modelu akceptacji technologii UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). UTAUT to jeden z najbardziej uznanych teoretyczno - metodologicznych paradygmatów w dyscyplinie naukowej Informatyka Ekonomiczna.

W badaniu brało udział 196 respondentów. W konsekwencji, przyszli profesjonaliści IT dysponują doskonalszymi metodami doboru narzędzi wspomagających proces tworzenia systemów informatycznych, najlepiej spełniających rzeczywiste potrzeby zespołów projektowych. Elektroniczna wersja artykułu dostępna jest pod adresem:

 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2017.1254446

Artykuł dr hab. Przemysława Lecha, prof. nadzwyczajnego w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naszego pracownika –  dr. hab. Przemysława Lecha, profesora nadzwyczajnego, w renomowanym, światowej rangi czasopiśmie.

Lech P., Causes and remedies for the dominant risk factors in Enterprise System implementation projects: the consultants’ perspective, SpringerPlus, 2016, Vol 5, Issue 1, pp. 1-12, ISSN 2193-1801, http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-1862-9, Artykuł, DOI: 10.1186/s40064-016-186, Impact Factor (2015) = 0.982, komunikat Komunikat MNiSW z 9 grudnia 2016 r., lista A, pozycja 10468, 25 punktów.

Spotkanie z przedstawicielami Biura Karier UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 17 stycznia 2017 r. w holu głównym budynku Wydziału Zarządzania w godzinach od 9.00 do 13.00 dostepne będzie dla studentów stoisko informacyjne uczenianego Biura Karier. 

Zapraszamy na warsztaty ACCA »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach ACCA!

ACCA Polska oraz Katedra Rachunkowości WZ UG zapraszają studentów na praktyczny warsztat dotyczący finansów korporacyjnych!

Będzie to szansa na lepsze zapoznanie się z tematem:  "ERM - zarządzania ryzykiem w praktyce" pod okiem praktyka – Grzegorza Cyganowa, członka ACCA.

Rejestracja na www.AkademiaACCA.pl/zimowe

Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do studentów specjalności Rachunkowość ACCA

Środa 18.01.2017, sala 304 WZ UG, godz. 17:15 

Wybór specjalnosci dla studentów II roku »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowni Studenci,                                                                                      Sopot, 03.01.2017r.

 

Studenci II roku, studiów stacjonarnych I stopnia są zobowiązani do końca semestru zimowego wybrać specjalność, na której będą dalej studiować. Podjęta decyzja jest jedną z najważniejszych w trakcie studiów. Determinuje nie tylko dalszą ścieżkę kształcenia, ale także drogę rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

            Aby pomóc Państwu w dokonaniu właściwego wyboru, który byłby w najwyższym stopniu zgodny z oczekiwaniami, w dniu 11 stycznia 2017r. odbędzie się spotkanie studentów z pracownikami naukowymi reprezentującymi wszystkie specjalności realizowane na Wydziale Zarządzania. Na spotkaniu tym przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące wszystkich specjalności obejmujące opis sylwetki absolwenta, uzyskiwanych w czasie studiów kompetencji, możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów, perspektywy zatrudnienia absolwentów a także informacje o możliwościach dalszego kontynuowania studiów na II stopniu. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji.

            Przed spotkaniem warto zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie WWW WZR: Oferta dydaktycznaCertyfikatyProgramy studiów.

 

            Przypominam także, że najważniejszym kryterium decydującym o kolejności zapisów na poszczególne specjalności jest średnia ocen. Średnie zostaną opublikowane na stronie WWW: Ogłoszenia.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 stycznia 2017r. w sali B4 odpowiednio:

 

na kierunku Finanse i Rachunkowość:

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

13.15
261- 267
Bankowość i Doradztwo Finansowe, Finanse i Ubezpieczenia,
Finanse Przedsiębiorstw i Controlling, Rachunkowość,

 

na kierunku Informatyka i Ekonometria:      

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

14.45
201-205
Analityka Gospodarcza, Informatyka Ekonomiczna, Metody
Analizy Danych

       

na kierunku Zarządzanie:    

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

16.15
211-218
Inwestycje i Nieruchomości, Marketing, Menedżer, Menedżer
Personalny, Zarządzanie Jakością i Środowiskiem, Zarządzanie
Małym Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Rozwojem
Przedsiębiorstwa, Zarządzanie w Turystyce.

                        

Bardzo proszę o niezawodny udział w spotkaniu wszystkich studentów.

 

Z poważaniem
Dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów stacjonarnych

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Andrzeja Dżuryka »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Andrzeja Dżuryka

pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego”

odbędzie się 19 stycznia 2017 r. o godz. 900

na Wydziale Zarządzania

w sali B-22

Promotor:     prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz z Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:   prof. dr hab. Jan Szambelańczyk  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie

 

                    Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dofinansowanie na wdrożenia – Inkubator Innowacyjności+ »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, którego dyrektorem jest dr Karol Śledzik zostało wyróżnione dofinansowaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w konsorcjum z Politechniką Gdańską, spółką celową PG Excento Sp. z o.o. oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Współpraca trzech największych uczelni w regionie pomorskim w ramach konsorcjum podczas realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” będzie swoistą kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, ponadto ukierunkuje wspólne działania na komercjalizację oraz wzmocni i pozwoli na bardziej efektywny transfer technologii i wyników badań z uczelni do gospodarki.

Centrum Transferu Technologii UG w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ zostaną wsparte prace przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe UG oraz zostanie wzmocniona współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Informacje dot. programu Inkubator Innowacyjności+ na stronach MNiSW

Więcej informacji: 
Centrum Transferu Technologii UG
ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk (pok. 321)
e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl 
tel. +48 58 523 33 74 

Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

                                

 

Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2015 - 2016,
- prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2016

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora,

3) Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach,z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

Zaproszenie na międzywydziałowe warsztaty dla studentów i doktorantów »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie

nie prześpij okazji na zdobycie wiedzy, nowych umiejętności i nowych przyjaciół!

Centrum Tutorów UG zaprasza do udziału w międzywydziałowych warsztatach projektowych realizowanych metodą Problem Based Learning (PBL) na rzeczywistych, aktualnych case study zgłoszonych przez środowisko biznesowo – społeczne na potrzeby tego projektu.

Warsztaty realizowane będą w semestrze letnim 2017 roku - cykl 4 warsztatów, praca w interdyscyplinarnych 5-6 osobowych zespołach pod opieką tutorów.

Warsztaty te to niepowtarzalna okazja do:

 • nabycia umiejętności i wiedzy związanej z pracą w interdyscyplinarnych zespołach projektowych,
 • rozwoju indywidualnych talentów, kompetencji i zainteresowań,
 • zetknięcia się z wiedzą specjalistyczną i aspektami przedsiębiorczości,
 • nauki i wzbudzenia w sobie efektywnej kreatywności.

Jeżeli studiujesz na II lub III roku studiów licencjackich, studiach magisterskich lub doktoranckich i chcesz uczestniczyć w projekcie* zarejestruj się już dziś pod linkiem:

https://rejestracjapbl.konfeo.com

* liczba miejsc ograniczona

Zarezerwuj czas na spotkanie organizacyjne w dniu 9 stycznia (poniedziałek) 2017 r. godz. 17.00-20.00, (miejsce: Wydział Oceanografii i Geografii w Gdyni, Instytut Oceanografii,
al. Piłsudskiego 46, Gdynia, Sala Wystawowa)

 

Centrum Tutorów UG

dr Beata Karpińska-Musiał

dr Ewa Szymczak

dr Monika Woźniak

dr Anna Malcer

 

Życzenia świąteczne od Chóru Wydziału Zarządzania NON SERIO »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku
Informacja Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa UG / Notification from the UG's Security Systems Coordinator »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami, w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

 • e-mail ksb@ug.edu.pl
 • telefonicznie 58 523 31 30 
 • osobiście Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 8, II p., pokój 215. 

If faced with acts of aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the UG's Security Systems Coordinator via:

 • e-mail: ksb@ug.edu.pl
 • phone: 58 523 31 30
 • or in person at: Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 8, room 215, 2nd floor.