Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Ogłoszenie polsko-austriackiego konkursu wymiany osobowej naukowców (edycja 2018-2020)
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

Do 30 września 2017 r. trwa nabór tematów badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią w latach 2018-2020. Nabór w Polsce prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii.

Zgodnie z informacjami MNiSW, zgłaszane projekty mogą trwać od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Priorytetowo będą traktowane projekty, które spełniają następujące warunki:

·         znaczenie naukowe przedłożonego projektu badawczego;

·         adekwatność przedstawionej metodyki prowadzenia badań;

·         kwalifikacje wnioskodawców i polskiego zespołu naukowego;wartość dodana projektu wynikającą ze współpracy dwustronnej (np. efekt synergii);

·         udział kobiet w projekcie (b. ważne wymaganie w austriackiej części projektu);

·         udział młodych pracowników nauki w wieku do 35 lat;

·         możliwości dalszej współpracy międzynarodowej (np. w ramach Horyzontu 2020).

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.