Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Aplikacje Informatyczne w Biznesie - trwa rekrutacja na studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
Data publikacji: Poniedziałek, 07 sierpnia 2017 roku

Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Studia: II stopnia

Kierunek: Informatyka i ekonometria

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Strona internetowa: http://aib.ug.edu.pl

 

Sylwetka absolwenta »

1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych opartych o systemy ERP i CRM w wielu sektorach,
 • programowania baz danych, hurtowni danych, Business Intelligence oraz Business Analytics,
 • tworzenia aplikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii i platform informatycznych Big Data, wirtualizacji i innych,
 • funkcjonowania oraz architektury systemów informatycznych zarządzania,
 • projektowania i analizy systemów informatycznych w biznesie,
 • tworzenie serwisów społecznościowych i zarządzania nimi oraz analityki biznesowej związanej z tymi serwisami,
 • zagadnień biznesowych, użytecznych w aplikacjach informatycznych,
 • inżynierii wymagań,
 • Internetu Rzeczy (Internet of Things),
 • rozwój umiejętności i zdolności dla rozwoju kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, poprzez tematyczne warsztaty i współpracę z parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

 • tworzenie aplikacji informatycznych w oparciu o system ERP w wielu sektorach biznesu i administracji, jak: gospodarka cyfrowa, przemysł, bankowość, finanse, ubezpieczenia, handel i usługi, transport i spedycja, rolnictwo, inwestycje i nieruchomości, turystyka i hotelarstwo, administracja publiczna, zdrowie, nauka i edukacja, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, zarządzanie firmami i instytucjami,
 • modelowanie procesów biznesowych,
 • analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, w językach UML oraz BPMN,
 • projektowanie oraz administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji bazodanowych, programowanie aplikacji Big Data w środowisku Apache Spark/Hadoop,
 • wizualizacji danych z wykorzystaniem kokpitów menedżerskich,
 • budowy i użytkowania systemów w technologii Cloud Computing,
 • określanie bezpieczeństwa tworzonych i użytkowanych aplikacji poprzez analizę ryzyka oraz audyt systemów informatycznych,
 • zarządzanie projektami i współpraca w SCRUMowych zespołach informatycznych,
 • doskonalenie i utrwalanie profesjonalnych umiejętności informatycznych, doświadczenia zawodowego i współpracy w zespołach IT poprzez praktyki zawodowe w firmach branży informatycznej w trakcie ostatniego roku studiów dualnych.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

 • Projektant/analityk/konsultant systemów ERP,  CRM oraz CKM,
 • Programista SQL/T-SQL, procesów ETL w hurtowniach danych, systemów Business Intelligence oraz Big Data,
 • Administrator, projektant i programista nowoczesnych systemów w technologii Cloud Computing oraz Big Data,
 • Kierownik w informatycznych zespołach projektowych z wykorzystaniem Agile, SCRUM, RUP/UML.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • krajowe i międzynarodowe firmy informatyczne,
 • działy informatyki firm i korporacji ,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej,
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • portale, serwisy internetowe,
 • we własnych startupach, wspomaganych przez pomorskie parki naukowo-technologiczne i inkubatory.

 

Informacje o specjalności >>

Atuty specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB):

 • przygotowanie studentów do poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych, przede wszystkim: analityka/projektanta/konsultanta systemów ERP, CRM oraz CKM, programisty baz danych, hurtowni danych, systemów Business Intelligence oraz Big Data,
 • studia realizowane są w bliskiej współpracy z pomorskimi firmami informatycznymi: program studiów i zasady współpracy edukacja akademicka – biznes, ustalane są na posiedzeniach utworzonego dla AiB – Panelu Partnerów Biznesowych a pracownicy firm Panelu o długim stażu zawodowym, prowadzą również zajęcia dydaktyczne,
 • ostatni semestr studiów magisterskich AiB studenci odbywają w trybie dualnym tj. 2 dni zajęć akademickich oraz 3 dni praktyki tygodniowo w pomorskich firmach IT; praktyki te mają prowadzić do włączenia studentów w bieżące projekty a w wyniku powodować uzyskanie przez praktykanta pracy w danej firmie,
 • w nowoczesnym programie studiów dominują przedmioty informatyczne z zakresu aktualnych, światowych rozwiązań i technologii informatycznych we współpracy z inicjatywami akademickimi światowych potentatów sektora IT, jak Microsoft oraz Cisco,
 • program studiów jest wzbogacony o przedmioty biznesowe i transferowalne, jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja w biznesie czy autoprezentacja,
 • możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT,
 • prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości i innowacyjności w parkach naukowo-technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości, co owocuje zakładaniem innowacyjnych start-upów przez studentów AiB,
 • jakość i wysoki poziom merytoryczny studiów AiB zostały potwierdzone na arenie krajowej i międzynarodowej przez znaczące sukcesy studentów i zespołów studenckich dwu Kół Naukowych przy AiB: Expert oraz Lider w konkursach MS Imagine Cup oraz Association for Information Systems.

 

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • corocznie nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • corocznie nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition,
 • stworzenie i działalność koła o zasięgu międzynarodowym AIS Students Chapter of University of Gdansk.

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji stwarzają na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych w czerwcu 2016 r.

Stworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z podstawowych wyzwań powołania specjalności AiB. Studia uwzględniają ten aspekt poprzez fundamentalne cechy AiB.

Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach.. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia) - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

Strona internetowa specjalności AiB - http://aib.ug.edu.pl

 

PROGRAM STUDIÓW

ROK SEM.

Lp.

Przedmiot

Z/E

Razem

Wykł.

Ćw.

Lab.

Prowadzący

                   
                   
     

SEMESTR I

       

 

                   
   

1

Inwestycje w innowacje

Z

15

15

   

KIiN

                   
   

2

Badania operacyjne

Z

15

15

   

KE

                   
   

3

Aplikacje informatyczne w biznesie

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

4

Adaptacyjne zarządzanie projektami w Scrumie

Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

5

Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS

E/Z

30

15

 

15

KIE+SAP

                   
   

6

System SAP ERP

E/Z

30

15

 

15

KIE+SAP

I

1

7

Hurtownie danych

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

8

Systemy IT w małych przedsiębiorstwach

Z

15

   

15

KIE

               
                   
   

9

Informatyka bankowa

Z

15

15

   

Praktyk

   

10

Współpraca w zespole projektowym

Z

15

 

15

 

Praktyk

               
   

11

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Uniwersytet w Oksfordzie

   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                 
     

RAZEM

 

255

       
               

 

     

 

SEMESTR II

           
   

1

Systemy CRM

E

15

15

   

KIE

               
                   
   

2

ERP w logistyce

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

3

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Z

15

   

15

Praktyk

             
                   
   

4

Modelowanie systemów informatycznych

E/Z

30

15

 

15

KIE

   

5

Inżynieria wymagań

E

15

15

   

KIE

               
                   
   

6

Serwisy społecznościowe w biznesie

Z

15

15

   

Praktyk

               
                   
   

7

Wizualizacja danych

Z

15

   

15

KIE

               
                   

I

2

8

Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych

Z

15

   

15

KIE

                   
   

9

Telepraca

Z

15

15

   

Praktyk

               
                   
   

10

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Politechnika w Rydze

   

11

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                 
                   
   

12

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                 
   

13

Język angielski

Z

30

 

30

   
               
   

14

Wychowanie fizyczne

Z

10

 

10

   
               
     

RAZEM

 

250

       
     

 

SEMESTR III

       

 

               

 

   

1

Techniki badań sondażowych

E/Z

30

15

15

 

KS

                   
   

2

Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych

Z

15

15

   

KR

                   
   

3

ERP w finansach

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

4

Systemy Business Intelligence

Z

15

   

15

KIE

                   
   

5

Customer Knowledge Management

Z

15

   

15

KIE

                   
   

6

Informatyka w administracji

Z

15

15

   

KIE

                   

II

3

7

Internet rzeczy

Z

15

15

   

KIE

                   
   

8

Portale korporacyjne

E

15

15

   

PG

                   
   

9

Rynek pracy IT

Z

15

 

15

 

Praktyk

                   
   

10

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                   
   

11

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Uniwersytet w Mariborze

                   
   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                   
     

RAZEM

 

210

       
               

 

     

 

SEMESTR IV

       

 

   

1

Zarządzanie ryzykiem

E

15

15

   

KF

                   
   

2

Etyka w biznesie

Z

15

15

   

KEP

                   
   

3

Big Data w biznesie

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

4

ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

5

Architektura korporacyjna IT

E

15

15

   

Politechnika w Rydze

                   
   

6

Management & Leadership

Z

15

   

15

KIE oraz Uniwersytet w Lubece

                   
   

7

Audyt informatyczny w firmach IT

E

15

15

   

KIE

                   

II

4

8

Technologia Cloud Computing

Z

15

   

15

KIE

                   
   

9

Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP

Z

15

   

15

KIE+SAP

               
                   
   

10

Wdrażanie systemów informatycznych

Z

15

15

   

Praktyk

                   
   

11

Tworzenie i rozwój startupów

Z

15

15

   

Praktyk

                   
   

11

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                   
   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                   
   

13

Praktyka

Z

     

Firmy sektora IT

                   
     

RAZEM

 

225

       
     

Łącznie

6

940