Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Konferencja Naukowa „Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”.
Data publikacji: Środa, 26 września 2018 roku

Konferencja naukowa  „Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”

 

19-21 września 2018r.

HOTEL MERCURY Gdańsk Stare Miasto

 

Tradycją Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego stało się cykliczne organizowanie konferencji naukowych „Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”. Stanowią one platformę prezentacji wyników badań naukowych oraz systematyzowania wiedzy niezbędnej do budowania sukcesu przez organizacje biznesowe, publiczne oraz pozarządowe.

Część merytoryczna konferencji obejmuje następujący zakres tematyczny:

 1. Sukces organizacji – perspektywa strategiczna.
 2. Sukces w kontekście wewnętrznych
  i zewnętrznych uwarunkowań organizacji.
 3. Benchmark sukcesu – wzorcowe praktyki
  i pragmatyczne rekomendacje.
 4. W drodze do sukcesu - najnowsze koncepcje i metody zarządzania.
 5. Człowiek w roli kreatora sukcesu organizacji.
 6. Osiąganie sukcesu poprzez kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych.
 7. Sukces organizacji w obliczu kryzysu.

 

Rada Programowa

Przewodnicząca:

Dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Piotr Grajewski

 

Członkowie:

prof. dr hab. Jacek Rybicki

dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG

dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG

dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

 

Członkowie:

dr Dorota Jendza

dr Wojciech Machel

dr Jędrzej Strumiłło

dr Beata Wierzbicka

 

Kalendarium:

Proces wydawniczy wymaga przestrzegania poniższego harmonogramu, o co z całym należytym szacunkiem prosimy:

do 1 września 2018 r. - przesłanie kart zgłoszeń uczestnictwa i tytułów referatów wraz z  abstraktami,

do 5 października 2018 r.  - przesłanie tekstów referatów zgodnie z wymogami edytorskimi,

do 5 września 2018 r. - dokonanie opłaty za udział w konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach:
19 (środa) - 21 (piątek) września 2018 roku, w hotelu Mercury, który oddalony jest kilkaset metrów od Gdańskiej Starówki.

Czterogwiazdkowy hotel oferuje swoim gościom klimatyzowane w pełni wyposażone  pokoje z widokiem na Stare Miasto, centrum fitness oraz balijskie masaże na życzenie.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Artykuły zakwalifikowane do druku zostaną opublikowane w "Materiałach Naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Zarządzanie i Finanse" (punktacja MNiSW -  10 pkt.) lub
jako rozdziały monografii.

Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 20 000 znaków ze spacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edytorskich są zawarte na stronie www.zif.wzr.pl Obejmują one:

- szablon edytorski,

- deklarację wkładu poszczególnych autorów,

- oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Referaty nie spełniające wymogów merytorycznych i edytorskich nie zostaną zakwalifikowane do publikacji.

Koszt udziału w konferencji (2 noclegi + wyżywienie + publikacja + program rekreacyjny) wynosi 1.770zł. Dopłata do pokoju
1-osobowego wynosi 320zł.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji http://www.sopiu2018.pl

Organizatorem konferencji jest: Instytut Organizacji i Zarządzania.

Karta zgłoszenia:
Karta zgłoszenia