Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Nagroda Rektora - Doktoranci WZR UG
Data publikacji: Czwartek, 25 października 2018 roku

Szanowni Państwo,
Doktoranci Wydziału Zarządzania UG,

w związku z informacją uzyskaną z Działu Kształcenia UG, uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody Rektora UG.

---

WAŻNE:

---

Doktorant może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody (wzór wniosku w załączeniu) do Kierownika studiów doktoranckich (dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG) w terminie do:
25 października 2018 r.

Każdy wniosek powinien zawierać uzasadnienie przyznania nagrody oraz (wcześniej pozyskaną) opinię opiekuna naukowego lub promotora. 

Wniosek w dalszej kolejności zostanie także zaopiniowany przez właściwego Dziekana.

Wybrane (zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rektora UG) oraz zaopiniowane przez Dziekana wnioski zostaną przesłane do Działu Kształcenia nie później niż do 9 listopada 2018 roku. Proszę jednak pamiętać, że decydując się na pretendowanie do otrzymania tej nagrody proszę nie pozostawiać formalności na ostatni moment, gdyż z uwagi na duże obciążenia stron opiniujących wniosek, może okazać się, iż będziemy potrzebowali czasu, a być może również i indywidualnej rozmowy z osobami wnioskującymi.

Z poważaniem,

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WZR UG

Kierownik Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich WE i WZR UG

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański