Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Wydział Zarządzania w ,,PROgramie Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"
Data publikacji: Poniedziałek, 15 października 2018 roku

 

Wydział Zarządzania uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.