Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Specjalności na NSL - od semestru IV w roku akademickim 2018/2019
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

uwzględniając: (1) preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo na moją prośbę do 14 listopada 2018 r.; (2) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią z ocen; a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności:
  • 1 grupa studencka na specjalności: MARKETING
  • 1 grupa studencka na specjalności: MENEDŻER
    
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności:
  • 3 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ
  • 1 grupa studencka na specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING.

Studentów III semestru kierunku Informatyka i Ekonometria (NSL) – zapraszam na rozmowę ze mną w dniu 12 stycznia 2019 r., która odbędzie podczas zajęć z przedmiotu Podstawy zarządzania (w sali B-2 o godz. 16:00) – bardzo proszę o niezawodną obecność.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wyżej wymienione trzy kryteria, decydujące o uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie decyzji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PRODZIEKANA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU DO SPECJALNOŚCI