Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Zapisy na WDW studentów studiów stacjonarnych
Data publikacji: Wtorek, 12 października 2021 roku

Szanowni Studenci,

Pierwsze dni semestru to między innymi czas wyboru przez studentów studiów stacjonarnych wykładów do wyboru (WdW). W nadchodzącym semestrze oferta WdW na Wydziale Zarządzania została kolejny raz poszerzona i zawiera ponad 27 propozycji, w tym większość to wykłady anglojęzyczne.

              Decydując się na określony WdW należy, poza swoimi zainteresowaniami, kierować się liczbą odpowiadających danemu wykładowi punktów ECTS. Część wykładów pozwala uzyskać 1pkt, niektóre zaś 2pkt. Wszystkie wykłady anglojęzyczne pozwalają uzyskać 2pkt. ECTS. Liczbę obowiązkowych punktów ECTS, którą każdy student musi zaliczyć w danym semestrze można znaleźć w programie studiów, dostępnym także na stronie WWW wzr.pl.

              Zapisy na WdW będą realizowane 07-10.10.2021r, wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony WWW: http://wdw.wzr.pl w godzinach:

19.00 - dla studentów I stopnia,

19.30 - dla studentów II stopnia.

Z poważaniem

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.
Prodziekan ds. jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych


 

Wykłady do wyboru
semestr ZIMOWY 2021/2022

l.p. prowadzący nazwa przedmiotu język limit osób
1 dr inż. Ewa Malinowska Zarzadzanie bezpieczeństwem żywności w praktyce  polski 100
3  prof. UG  Anna Wojewnik-Filipkowska Investment in city development angielski 30
4  dr Arkadiusz Kozłowski Excel dla zaawansowanych polski 25
5  prof. UG Bartosz Marcinkowski Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software angielski 30
6 dr Piotr Pisarewicz Cyber war, cyber crime - new challenges for the global finance security angielski 35
7  dr Jacek Maślankowski Business Outcomes of Big Data Analysis angielski 30
8  dr Jarosław Kujawski Contribution Accounting for Managerial Reporting angielski 30
9  dr Joanna Sadkowska Project Management in Practice- workshop angielski 35
10 dr Kamila Bielawska Pensions systems around the world angielski 30
11  dr Krzysztof Szczepaniak Evaluation of Investment Project angielski 35
12  dr Maciej Gierusz International Accounting Standards angielski 35
13  prof. Magdalena Jerzemowska Financial analysis angielski 30
14  dr Marzena Czerwińska  Otoczenie biznesu polski 100
15  prof. Piotr Walentynowicz Lean Management - zarządzanie wyszczuplające polski 100
16  dr Piotr Pisarewicz Frauds, crimes and misseling - the dark side of the international financial market angielski 35
17  mgr Piotr Zieliński Prawo w działalności leczniczej polski 100
18  prof. Robert Bęben, prof. UG Anna Wojewnik - Filipkowska, dr Sebastian Susmarski, dr Mariusz Chmielewski Zarządzanie interesariuszami projektów infrastrukturalnych polski 100
19 dr Piotr Pisarewicz Investment, corporate, retail and private banking principles angielski 35
20 dr Paweł Galiński Local government finance in Europe angielski 35
21 prof. UG Piotr Wróbel Knowledge Management angielski 30
22 prof. Małgorzata Wiśniewska Trendy i zagrożenia w konsumpcji polski 40
23 prof. Małgorzata Wiśniewska Opakowania w marketingu polski 40
24 dr Małgorzata Siemionek-Ruskań Modern Behavioral Finance angielski 35
25 dr Piotr Pisarewicz How to survive the COVID financial crisis using modern investment, banking and insurance products angielski 35
26 dr Piotr Pisarewicz Living without wories and fear during a pandemic (?) The bright side of modern life and non-life insurance products angielski 35
27 dr Joanna Próchniak Entrepreneurship angielski 35