Strona główna » Zarządzanie Wartością
Aktualizacja: Piątek, 06 kwietnia 2018 roku, godz. 11:22Gdańsk – Sztokholm – Gdańsk, 6-9 października 2018


Zapraszamy Państwa do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku.
 

W imieniu Organizatorów
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński


Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej już po raz osiemnasty Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością. Tegoroczną debatę naukową zamierzamy poświęcić szeroko rozumianym zagadnieniom wpływu innowacji na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Tradycyjnie obrady będą odbywały się podczas rejsu do Szwecji, w pomieszczeniach promu Wawel.

Wobec tempa rozwoju innowacji, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, konieczności ciągłych zmian, powstawania nowych technologii i narzędzi analitycznych, a także nowego podejścia do zarządzania, konieczna staje się wymiana poglądów i dyskusja naukowa dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa. Zachęcamy do wymiany naukowych spostrzeżeń oraz biznesowych doświadczeń,  odnoszących się do proponowanych przez nas zagadnień problemowych.