Strona główna » Zarządzanie WartościąGdańsk – Sztokholm – Gdańsk, 23 / 25 września 2019


Zapraszamy Państwa do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu nowym promem NovaStar do Szwecji w terminie 23 - 25 września 2019 roku.

Podczas tegorocznej konferencji chcielibyśmy zaproponować interdyscyplinarną debatę na temat czynników determinujących wzrost lub spadek wartości organizacji. Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa.

Nasze dotychczasowe konferencje skupiały szerokie grono naukowców z niemal wszystkich ośrodków naukowych w Polsce i na trwałe wpisały się w historię i ewolucję tego ważnego nurtu badawczego. Efektem wieloletnich i szerokich dyskusji naukowych jest rozszerzona od 2019 r. Rada Programowa konferencji, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego debaty.

 

Zachęcamy Państwa ponownie do prezentacji wyników badań naukowych oraz biznesowych doświadczeń,  odnoszących się do proponowanych przez nas zagadnień problemowych.

W imieniu Organizatorów
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG