Strona główna » Zarządzanie Wartością
Problematyka

XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ


 

POST(?)PANDEMICZNA PERSPEKTYWA WARTOŚCI
Gdańsk – Sztokholm, 8-11 października 2022

 


OBSZARY PROBLEMOWE


1. PERSPEKTYWA EKONOMICZNA KRYZYSU WARTOŚCI


 • Generatory i destruktory wartości organizacji dziś i jutro
 • Metodyczne aspekty pomiaru wartości organizacji
 • Wyzwania w globalnych łańcuchach wartości
 • Restrukturyzacja w procesie odbudowy wartości
 • Rynek finansowy jako kreator rozwoju gospodarki
 • Rola sektora publicznego w budowaniu wartości
 • Skutki społeczne i ekonomiczne publicznych programów wsparcia
 • Wirtualizacja gospodarki a budowa wartości
 • Definicja wartości w XXI wieku - cashflow, kapitalizacja czy zakumulowana użyteczność dla społeczeństwa?
 • Wyzwania rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego w obliczu zjawisk post-pandemicznych

2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU WARTOŚCIĄ


 • Zrównoważone zarządzanie wartością organizacji „tradycyjnej” a wirtualnej
 • Doskonalenie środowiskowe jako droga do kreowania wartości organizacji w dobie wyzwań klimatycznych
 • Kreowanie wartości w organizacji obiegu zamkniętego
 • Kultura jakości i bezpieczeństwo 4.0 - nowe koncepcje i modele doskonałości
 • Zrównoważone finanse i odpowiedzialne inwestowanie
 • Raportowanie niefinansowe (ESG) a klasyczne fundamenty zarządzania przez wartość (VBM)
 • Nierówności, wykluczenie społeczne oraz dekarbonizacja w świetle idei zarządzania wartością – początkiem końca aktualnych standardów wynagradzania zarządów?
 • Zielone strategie przedsiębiorstw – szansa na solidarną rekonfigurację gospodarki czy okazja do budowy przewagi konkurencyjnej dla wybranych (efekt gapowicza)?

3. AKCELERACJA WARTOŚCI PRZEZ PROCESY ZARZĄDCZE


 • Nowe modele i paradygmaty zarządzania organizacją
 • Innowacje w doskonaleniu procesów organizacji
 • Odporność organizacyjna jako nowa faza doskonalenia organizacji
 • Opomiarowanie organizacji jako narzędzie budowy wartości
 • Sektory nowej gospodarki – Przemysł 4.0
 • Transformacja cyfrowa jako źródło wartości?
 • Komercjalizacja badań naukowych i kształtowanie partnerstwa publiczno-prywatnego