Strona główna » Zarządzanie WartościąGdańsk – Sztokholm – Gdańsk, 23 / 25 września 2019


Nadesłane teksty planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację. Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych", co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji.


Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.


Wszystkie szczegółowe instrukcje przygotowania tekstu przez autorów znajdują się TUTAJ.

Teksty należy przygotowywać NADPISUJĄC odpowiednie fragmenty specjalnie utworzonej formatki - POBIERZ

Autorzy są zobowiązani wraz z tekstem przesłać "Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich" - POBIERZ.

W przypadku zgłaszanych artykułów przez wielu autorów - należy również przesłać oświadczenie - POBIERZ.


UWAGA:

  1. Przyjmujemy do publikacji wyłącznie artykuły w języku polskim.
  2. Artykuły zostaną skierowane do recenzji zewnętrznej  zgodnie z procedurą blind review.
  3. Artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w czasopiśmie Zarządzanie i Finanse – obecnie 10 punktów zgodnie z wytycznymi MNiSW.
  4. Artykuły z jedną pozytywną recenzją, po uwzględnieniu uwag recenzentów, zostaną opublikowane w monografii.

Organizatorzy nie zwracają dokonanej opłaty w przypadku uzyskania negatywnych recenzji lub  nadesłania niepełnego tekstu artykułu w wyznaczonym terminie.


Do recenzji i publikacji przyjęte zostaną wyłącznie artykuły spełniające wymogi edycyjne dostępne na naszej stronie internetowej. Artykuły wraz z oświadczeniami prosimy wysyłać na adres: zwp@ug.edu.pl