Strona główna » Zarządzanie projektami IT
Rekrutacja

Sylwetka kandydata

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów (licencjat).
Studia skierowane są zarówno do osób, które obecnie zajmują się realizacją projektów IT oraz do osób decydujących o wsparciu organizacji poprzez projekty IT, jak i osób, które planują pracę w projektach w przyszłości. Tematyką studiów powinni być zainteresowani: pracownicy działów IT, osoby planujące start-up w obszarze IT, właściciele i pracownicy MŚP (również z poza branży IT), osoby, które chciałyby efektywniej współpracować z działem IT oraz wszystkie osoby którym zależy na rozwinięciu kompetencji kierowniczych w obszarze zarzadzania projektami, jak i umiejętności pracy w zespole projektowym.

Zasady naboru

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Gwarantujemy kameralność grupy, gdyż stanowi to dużą zaletę przekładającą się na lepszą jakość pracy warsztatowej uczestników i możliwość zindywidualizowania niektórych elementów zajęć, co stanowi niepowtarzalną wartość dodaną naszych studiów. Dodatkowo mamy możliwość wesparcia Państwa w rzeczywistej aplikacji o dość atrakcyjne granty na innowacje dla przedsiębiorców, które zostaną uruchomione w grudniu 2021 roku, gdyż wśród pracowników naszej kadry są eksperci merytoryczni zarejestrowani przez grantodawcę.

Dokumenty, które należy złożyć:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
  • 1 zdjęcie
  • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe (wg wzoru);

Terminy:

  • Rejestracja kandydatów w systemie IRK od 11.07.2022 do 09.11.2022
  • Dostarczanie dokumentów do sekretariatu (pokój 129) od 11.07.2022 do 09.11.2022
  • Ogłoszenie listy wstępnie przyjętych osób 10.11.2022