Strona główna » Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski

dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. uczelni

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 19.15-20.45
pok. 207
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 207

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
  • Rynek nieruchomości
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rynek nieruchomości
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Wycena nieruchomości
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Wycena nieruchomości
 • Studia podyplomowe
  • Działalność deweloperska - narzędzia
  • Seminarium dyplomowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Egzaminy i zaliczenia

 • Inwestowanie na rynku nieruchomości [w]
 • gr.: S33-21
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Rynek nieruchomości [w]
 • grupa: S23-21
  Środa 09.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N23-21
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Wycena nieruchomości [w]
 • gr.: S43-01
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N43-01
  Niedziela 27.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Wycena nieruchomości komercyjnych [w. WDW]
 • grupa: WDW
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

Publikacje