Strona główna » Dorota Ciołek
Dorota Ciołek

dr hab. Dorota Ciołek, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor UG
114
(+48 58) 523 14 04

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
pok. 114
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-13.00
pok. 114

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Modelowanie popytu konsumpcyjnego
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza procesów makroekonomicznych
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.
 • Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. 
 • Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
 • Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe.
 • Modelowanie popytu na rynku nieruchomości.
 • Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Dyfuzja technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1993-2008.
 2. Analiza determinant popytu na ubezpieczenia na życie w krajach Unii Europejskiej.
 3. Czy stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranym powiecie wypływa na poziom bezrobocia w sąsiednich powiatach? – model autokorelacji przestrzennej.
 4. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich podregionach.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza procesów makroekonomicznych [ćw]
 • grupa: S42-01
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza procesów makroekonomicznych [w]
 • gr.: S42-01
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Modelowanie popytu konsumpcyjnego [ćw]
 • gr.: S22-21
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje