Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska

dr Kamila Bielawska

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 217
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.30-09.15
pok. 217
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 217
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.30-09.15
pok. 217

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Anniuties, Life Insurance and Pensions
  • Seminarium magisterskie
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ubezpieczenia społeczne [w]
 • gr.: N21-21
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N21-31
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N21-51
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N21-52
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-31
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-51
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S21-52
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje