Strona główna » Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski

dr Lech Kujawski

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 112
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 112
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 112
Tydzień II:
Wtorek
godz. 16.45-17.15
pok. 112

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Diagnozowanie koniunktury gospodarczej
  • Prognozowanie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
  • Prognozowanie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza sytuacji decyzyjnych
  • Prognozowanie
  • Prognozowanie i symulacje
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Prognozowanie i symulacje

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Ekonometryczne sposoby oceny ryzyka kredytowego, wykorzystanie informacji ilościowej i jakościowej w modelach logitowych, probitowych, tobitowych.
 • Empiryczna weryfikacja modeli wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem modeli wzrostu endogenicznego.
 • Ekonometryczna analiza wpływu Strategii Lizbońskiej na rozwój gospodarczy.
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych w zakresie fundamentalnych teorii kursu wymiany walut w perspektywie przystąpienia Polski do ERM2.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 2. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na krajów Unii Europejskiej.
 4. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi.
 5. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich.
 6. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza sytuacji decyzyjnych [ćw]
 • grupa: S52-01
  Czwartek 03.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza sytuacji decyzyjnych [w]
 • gr.: S52-01
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Diagnozowanie koniunktury gospodarczej [ćw]
 • grupa: S32-21
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Diagnozowanie koniunktury gospodarczej [w]
 • gr.: S32-21
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Ekonometria [ćw]
 • grupa: N12-31
  Niedziela 06.06.2021
  godz.: 09.45-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonometria [w]
 • gr.: N12-31
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N12-32
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Prognozowanie [ćw]
 • grupa: S32-41
  Czwartek 03.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-21
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-01
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Prognozowanie [w]
 • gr.: S32-21
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N32-41
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Prognozowanie i symulacje [ćw]
 • grupa: N42-11
  Sobota 29.05.2021
  godz.: 08.00-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 15.15-18.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Prognozowanie i symulacje [ćw, I poł.sem.]
 • grupa: S42-11
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Prognozowanie i symulacje [w]
 • gr.: N42-11
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Prognozowanie i symulacje [w, I poł.sem.,]
 • gr.: S42-11
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

Publikacje