Strona główna » Leszek Pawłowicz
Leszek Pawłowicz
Leszek Pawłowicz

dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. uczelni

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 18.00-19.30
pok. 211
Tydzień II:
Środa
godz. 18.00-19.30
pok. 211

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i rynków finansowych. Studenci powinni samodzielnie określić cel i problematykę swojej pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mile widziane są w szczególności prace z zakresu:

 • bankowości uniwersalnej
 • bankowości hipotecznej
 • giełdy papierów wartościowych
 • kryzysów finansowych
 • restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
 • zarządzania wartością przedsiębiorstw

Preferowane są prace o charakterze praktycystycznym.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje