Strona główna » Katedra Rachunkowości
Władze Katedry Rachunkowości
Kierownik Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 96
206
tydzień I Wtorek godz. 11.30-13.00
tydzień II Wtorek godz. 11.30-13.00
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
(+48 58) 523 14 01
222
tydzień I Środa godz. 09.45-11.15
tydzień II Środa godz. 15.00-16.30
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej
(+48 58) 523 11 56
202a
tydzień I Piątek godz. 16.00-17.30
tydzień II Piątek godz. 16.00-17.30