Strona główna » Studia
Studia
Egzaminy i zaliczenia

prof. uczelni, dr hab. Robert Bęben

mgr Ewa Chrostowska
 • Rachunkowość [ćw]
 • gr.: S11-01
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość zarządcza [ćw]
 • gr.: S23-15
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

mgr Marta Chylińska
 • Ekonometria [ćw]
 • gr.: S11-02
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Marzenna Czerwińska
 • ABC Przedsiębiorczości [ćw]
 • gr.: S23-15
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości [ćw]
 • gr.: S23-51
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Otoczenie biznesu [w]
 • gr.: S23-51
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • gr.: S13-06
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Środa 09.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • gr.: S33-51
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

dr Emilia Dobrowolska
 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw II poł. sem]
 • gr.: S23-11
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy zarządzania [ćw]
 • gr.: S13-01
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Anna Golec
 • Ethics [ćw]
 • gr.: S31-61
  Środa 02.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Financial Reporting [ćw]
 • gr.: S21-61
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Karolina Gościniak

dr Anna Kamińska-Stańczak
 • Rachunkowość [w, I poł.sem]
 • gr.: S11-01
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Urszula Kęprowska
 • Marketing [w]
 • gr.: S32-21
  Czwartek 20.05.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Czwartek 20.05.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Marketing przemysłowy [w]
 • gr.: S33-25
  Poniedziałek 31.05.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-26
  Poniedziałek 31.05.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Marketing wewnętrzny [w]
 • gr.: S33-25
  Czwartek 20.05.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-26
  Czwartek 20.05.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Katarzyna Koleśnik

prof. uczelni, dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
 • Analiza finansowa [ćw]
 • gr.: S21-51
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza finansowa [w]
 • gr.: S23-11
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-21
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-25
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Corporate finance [ćw]
 • gr.: S21-61
  Środa 09.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Corporate finance [w]
 • gr.: S21-61
  Środa 16.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • gr.: S21-51
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Sławomir Kujawa
 • Rynki finansowe [ćw]
 • gr.: S22-41
  Wtorek 01.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-21
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-26
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-11
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Rynki finansowe [w]
 • gr.: S22-21
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-41
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Jarosław Kujawski

dr Anna Lenart
 • Informatyka ekonomiczna [w]
 • gr.: S12-01
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-02
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami informatycznymi [ćw]
 • gr.: S32-32
  Piątek 04.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S32-31
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Błażej Lepczyński
 • Bankowość [ćw]
 • gr.: S13-06
  Środa 26.05.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Bankowość [w]
 • gr.: S22-21
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-41
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-01
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-06
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Bankowość detaliczna [w]
 • gr.: S31-21
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Bankowość hipoteczna [w]
 • gr.: S31-21
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Bankowość korporacyjna [w]
 • gr.: S31-21
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Ewa Majerowska
 • Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka [w]
 • gr.: S22-21
  Środa 23.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw]
 • gr.: S22-21
  Wtorek 01.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Olga Martyniuk
 • Sprawozdawczość finansowa [w]
 • gr.: S21-31
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-51
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-52
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Monika Mazurowska
 • Rachunkowość [ćw]
 • gr.: S11-03
  Środa 09.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Kamila Migdał-Najman
 • Badania marketingowe [ćw]
 • gr.: S23-25
  Wtorek 01.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Badania marketingowe [w]
 • gr.: S23-21
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 08.45-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-11
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 13.30-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-25
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 08.00-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 08.00-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Metody klasyfikacji [w]
 • gr.: S22-41
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

dr Anna Siemionek
 • Review of Contemporary Management Ideas and Practices [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań
 • Review of Contemporary Management Ideas and Practices [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse [ćw]
 • gr.: S11-02
  Środa 02.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-01
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Modern Behavioral Finance [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 31.05.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy finansów publicznych [w]
 • gr.: S13-15
  Poniedziałek 31.05.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie ryzykiem [w]
 • gr.: S33-11
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-26
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-52
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska [w]
 • gr.: S13-15
  Środa 02.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Green Business [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Piątek 04.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy zarządzania środowiskowego [w]
 • gr.: S33-51
  Środa 09.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-52
  Środa 09.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Beata Zackiewicz-Brunke
 • Rachunkowość zarządcza [ćw]
 • gr.: S23-16
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość zarządcza [w]
 • gr.: S23-15
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-16
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy