Strona główna » Studia
Studia
Stopień doktora
Stopień doktora nadaje się osobie, która:
  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
  2. zdała egzaminy doktorskie;
  3. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:
  1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
  2. dyscypliny dodatkowej;
  3. obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.