Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
PRAKTYKI ZAWODOWE – SPOTKANIE INFORMACYJNE/STUDIA STACJONARNE »

Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i rozliczania obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych odbędzie się w aplikacji MS Teams 13 kwietnia (wtorek) wg następującego harmonogramu:

- studia licencjackie: 17:00-17:40 – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

- studia magisterskie: 17:45-18:25 – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

dr hab. Paweł Antonowicz

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 Prodziekan ds. Nauki

PRAKTYKI ZAWODOWE – SPOTKANIE INFORMACYJNE/STUDIA NIESTACJONARNE »

Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i rozliczania obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach niestacjonarnych odbędzie się w aplikacji MS Teams 16 kwietnia (piątek) wg następującego harmonogramu:

- studia licencjackie: 19:00-19:40 – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

- studia magisterskie: 19:45-20:25 – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

dr hab. Paweł Antonowicz

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Prodziekan ds. Nauki

Godziny pracy dziekanatu sem. letni 2020/2021 »

Godziny pracy dziekanatu sem. letni 2020/2021

poniedziałek 9.30-13.00

wtorek 9.30-13.00

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: teresa-plenikowska-slusarz@ug.edu.pl lub w czasie konsultacji.

Dokumenty związane z rozliczeniem praktyki można przesłać:

- pocztą elektroniczną: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl

- poczta tradycyjną: ul. Armii Krajowej 101, pok 121, 81-824 Sopot

Informacja nt. praktyk studenckich w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego »

 

Program praktyk CZRUG adresowany jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w ramach pracy licencjackiej/magisterskie podejmują zagadnienia odnoszące się do zrównoważonego rozwoju lub znajdują się one w zakresie ich zainteresowań. 

Program staży składa się z: szkolenia w wymiarze 20% czasu stażu, przyglądanie się pracy ekspertów (job shadowing) - 20%, a w pozostałym wymiarze realizację zadań zgodnych z indywidualnym programem praktyki – 60%. Godziny i czas realizacji praktyk zależy od indywidualnych ustaleń kierownika Programu Stażowego CZRUG z praktykantem. 

Kandydaci zainteresowani stażem proszeni są o przesłanie na adres czrug@ug.edu.pl listu motywacyjnego przedstawiającego zainteresowania związane ze zrównoważonym rozwojem (praca licencjacka, działalność w organizacjach społecznych, chęć związania przyszłej kariery zawodowej w obszarze SDG), w tytule maila praktyka studencka wraz z określeniem ilości godzin praktyk, które chciałby zrealizować w CZRUG. Praktyki będą realizowane od dnia 1.04.2021.  

Zakres praktyki: 

Program praktyk przewiduje szereg aktywności, które indywidualnie będą dopasowane do stażysty i związane będą z aktualnymi zadaniami i projektami prowadzonymi w Centrum. W ramach stażu student otrzyma zakres zadań z określonym godzinowo przydziałem dla ich wykonania. Centrum potwierdzi wykonanie praktyki zgodnie z wymaganiami regulaminowymi. 

Zakres zadań: Realizacja działań projektowych, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, organizacja i udział w realizacji wywiadów pogłębionych, przygotowywanie (redakcja, edycja) materiałów popularnonaukowych, współpraca w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych, przegląd doniesień prasowych, udział w szkoleniach i seminariach, opis aktywności: instytutów badawczych, agend politycznych i ekonomicznych działających w zakresie zrównoważonego rozwoju, udział w zespole przygotowującym raporty, realizacja projektów własnych związanych z zakresem działań CZRUG,  w tym organizacja dyskusji i spotkań.  

 

Wymagania: 

Dostęp do Internetu 

Podstawowa znajomość Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ 

Zdolność samodzielnej organizacji pracy 

Dokładność, rzetelność, spostrzegawczość 

Zapewniamy: 

Szkolenie  

Dostarczenie narzędzi niezbędnych do realizacji zadań 

Bieżąca opieka merytoryczna opiekuna praktyk 

Elastyczny czas pracy 

Zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich 

Możliwość zdobycia równocześnie doświadczenia w pracy badawczej i pracy z otoczeniem zewnętrznym (podmioty społeczne i gospodarcze współpracujące z CZRUG) 

Możliwość poznania pracy przy realizacji projektów naukowych i edukacyjnych. 

OFERTA PRAKTYKI, STAŻU, PPRACY »

Firma przyjmie na praktykę, staż lub zatrudni na stałe

(możliwość pracy zdalnej)

studenta/studentkę kierunku Finanse i Rachunkowość

kontakt: a.rutkowska@mr24.pl