Strona główna » Wioleta Dryl
Wioleta Dryl

dr Wioleta Dryl

Stanowisko:
Adiunkt
108
(+48 58) 523 13 13

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 108
Tydzień I:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 108
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 108
Tydzień II:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 108

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Strategie konkurencji
  • Zachowania konsumenckie
  • Zarządzanie marketingowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Strategie konkurencji
  • Zachowania konsumenckie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Polityka marki
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Polityka marki

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia reklamy, audytu marketingowego, marketingu mix, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia nowoczesnych form komunikacji, mediów społecznościowych, relacji z klientami, analiz marketingowych na rynkach konsumpcyjnych.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia reklamy, audytu marketingowego, marketingu mix, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje