Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.30-10.15
pok. 205
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 205
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 205

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problemy badawcze prac dyplomowych mogą dotyczyć zagadnień mieszczących się w ramach szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności:
• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy płynności, efektywności wykorzystania zasobów majątkowych, rentowności, struktury kapitałów i efektywności działania na rynku kapitałowym;
• Analizy fundamentalnej;
• Źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw;
• Analizy efektywności ekonomicznej inwestycji przedsiębiorstw;
• Biznes planu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problemy badawcze prac dyplomowych mogą dotyczyć zagadnień mieszczących się w ramach szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności:
• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy płynności, efektywności wykorzystania zasobów majątkowych, rentowności, struktury kapitałów i efektywności działania na rynku kapitałowym;
• Analizy fundamentalnej;
• Źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw;
• Analizy efektywności ekonomicznej inwestycji przedsiębiorstw;
• Biznes planu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje