Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Mirosław Czapiewski

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 320
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 320
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 320
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 320

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje