Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni

Dziekanat

Funkcja:
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Stanowisko:
Profesor UG
106
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.15-10.45
pok. 225
Tydzień II:
Środa
godz. 09.15-10.45
pok. 225

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Decyzje menedżerskie - warsztaty
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Decyzje menedżerskie - warsztaty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje