Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Paweł Galiński

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Economic Policy
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse samorządu terytorialnego

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym koncentrować się m.in. na:

 • organizacji i funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce i na świecie,
 • finansach gmin, powiatów i województw,
 • funkcjonowaniu poszczególnych segmentów rynku finansowego, a w tym rynku akcji, obligacji czy skarbowych papierów wartościowych,
 • finansowaniu projektów i programów unijnych,
 • finansowaniu i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • nowoczesnych instrumentach zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzaniu ryzykiem w podmiotach gospodarczych,
 • ubezpieczeniach w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.
 • finansowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze,
 • bankowych instrumentach wspierających zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego,
 • funkcjonowaniu podatków w Polsce i na świecie,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie.

Egzaminy i zaliczenia

 • Economic Policy [w]
 • grupa: S21-61
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-61
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Finanse [w]
 • grupa: S11-01
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-03
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-04
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-05
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-01
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-02
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-03
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-04
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-05
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-01
  Niedziela 12.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N11-02
  Niedziela 12.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N11-03
  Niedziela 12.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N11-04
  Niedziela 12.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N11-05
  Niedziela 12.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-01
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-02
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-03
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-04
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-05
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-01
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-02
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-03
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-04
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-05
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-06
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Modern Public Finance [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Środa 15.09.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

Publikacje